• Tartalom

6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról1

2018.01.01.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b)–d), g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának

a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 2. § (5) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1)–(3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be nem tartása miatt a 10. § (1) bekezdés b)–d) pontjában és a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása,

b)3 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja,

d)–e)4

f)5

g)6 a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében, valamint 7. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be nem tartása miatt a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása,

h)7 az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet I. táblázat 16. pont és II. táblázat 10. pont,

i)8

j)9 a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése alkalmazása

k) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés b)–d) pont,

l)10

esetén van helye.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 61/2013. (X. 28.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § d)–e) pontját a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § f) pontját az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § g) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § h) pontja a 61/2013. (X. 28.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § i) pontját az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § j) pontja az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. § l) pontját az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére