• Tartalom

2010. évi LXIV. törvény

2010. évi LXIV. törvény

a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról1

2010.07.01.

1. § A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 166. §-ának (7) bekezdésében a „2010. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2010. december 31-én” szövegrész lép.

2. § (1) Ez a törvény 2010. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. július 2. A törvény a 2. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére