• Tartalom

2010. évi LXV. törvény

2010. évi LXV. törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról1

2010.07.05.

1. § Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai által jelölt legalább kilenc és legfeljebb tizenöt képviselőből álló jelölő bizottság tesz javaslatot. A bizottságban a képviselőcsoportok legalább egy-egy képviselőjének helyet kell kapnia.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. július 5. A törvényt a 2011: CLI. törvény 69. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére