• Tartalom

8/2010. (III. 31.) KvVM rendelet

8/2010. (III. 31.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról1

2010.04.08.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet 7. pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2010. (III. 31.) KvVM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletének 24554, 09201, 07515, 05236, 17534, 11411, 05935, 15796, 16540, 05759 és 31246 KSH-kóddal jelölt sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KSH kód)

(Megye)

(Település)

(Zóna)

(Felügyelőség)

24554

10

ABASÁR

10

ÉM

09201

10

DETK

10

ÉM

07515

10

DOMOSZLÓ

10

ÉM

05236

10

GYÖNGYÖS

10

ÉM

17534

10

GYÖNGYÖSHALÁSZ

10

ÉM

11411

10

HALMAJUGRA

10

ÉM

05935

10

KARÁCSOND

10

ÉM

15796

10

LUDAS

10

ÉM

16540

10

MARKAZ

10

ÉM

05759

10

VÉCS

10

ÉM

31246

10

VISONTA

10

ÉM

2. Az R. 2. számú melléklet Kijelölt Városok táblázatának 03522 KSH kóddal jelölt sora helyébe a következő sor lép:

(KSH kód)

(Megye)

(Település)

(Zóna)

(Felügyelőség)

03522

3

BAJA

 

ATI

1

A rendelet a 3. § alapján – hatálybalépésével azonos napon – hatályát vesztette volna 2010. április 8. napjával; a rendelkezés nem vezethető át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére