• Tartalom

9/2010. (IV. 9.) KvVM rendelet

9/2010. (IV. 9.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet módosításáról1

2010.04.10.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 1. melléklet I. pont 24.7.2.1. alpontjának a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. pont 20.5.1. pontját módosító rendelkezése a „10 000 001–100 000 000 Ft” szövegrész helyett a „0–100 000 000 Ft” szöveggel lép hatályba.

2. § E rendelet 2010. április 10. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. április 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére