• Tartalom

1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet

1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet

az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2011.01.23.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.1.), az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.2.) és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések egymással történő megfeleltetését.

(4) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti Ápoló szakképesítés-elágazás a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikkében, valamint V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételek szerint szervezhető.

(5) A 4. melléklet tartalmazza az egyes szakképesítések vonatkozásában az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.3.) és a 2. mellékletben meghatározott egyes követelménymodulok megfeleltetését.

(6) Az 5. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2015. augusztus 31-éig van lehetőség.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R.1. vagy az R.2. szerint megkezdett Ápoló szakképesítés esetében, amennyiben – a szakmai előképzettség beszámításával együttesen – a képzés időtartama nem éri el a 3 éves vagy a 4600 órás időtartamot, az R.3. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseiben meghatározott szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő Gyakorló ápoló részszakképesítés megszerzésére tehető szakmai vizsga.

(4)2

3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez


Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra


Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport megnevezése

2.

sor-
száma

azonosító száma

megnevezése

 

3.

1.

1.

54

723

01

 

 

 

Általános ápoló

Egészségügyi szakmacsoport

4.

 

 

54

723

01

0100

33

01

Részszakképesítés:
Ápolási asszisztens

 

5.

 

 

54

723

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Gyakorló ápoló

 

6.

 

 

54

723

01

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Ápoló

 

7.

 

 

54

723

01

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Csecsemő- és gyermekápoló

 

8.

 

 

54

723

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Diabetológiai szakápoló

 

9.

 

 

54

723

01

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Epidemiológiai szakápoló

 

10.

 

 

54

723

01

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

 

11.

 

 

54

723

01

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Foglalkozás-
egészségügyi szakápoló

 

12.

 

 

54

723

01

0001

54

05

Szakképesítés-ráépülés:
Geriátriai szakápoló

 

13.

 

 

54

723

01

0001

54

06

Szakképesítés-ráépülés:
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

 

14.

 

 

54

723

01

0001

54

07

Szakképesítés-ráépülés:
Hospice szakápoló

 

15.

 

 

54

723

01

0001

54

08

Szakképesítés-ráépülés:
Körzeti közösségi szakápoló

 

16.

 

 

54

723

01

0001

54

09

Szakképesítés-ráépülés:
Légzőszervi szakápoló

 

17.

 

 

54

723

01

0001

54

10

Szakképesítés-ráépülés:
Nefrológiai szakápoló

 

18.

 

 

54

723

01

0001

54

11

Szakképesítés-ráépülés:
Onkológiai szakápoló

 

19.

 

 

54

723

01

0001

54

12

Szakképesítés-ráépülés:
Pszichiátriai szakápoló

 

20.

 

 

54

723

01

0001

54

13

Szakképesítés-ráépülés:
Sürgősségi szakápoló

 

21.

2.

2.

52

725

05

1000

00

00

Boncmester

Egészségügyi szakmacsoport

22.

3.

3.

55

725

01

 

 

 

Diagnosztikai technológus

Egészségügyi szakmacsoport

23.

 

 

55

725

01

0010

55

01

Szakképesítés-elágazás:
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

 

24.

 

 

55

725

01

0010

55

02

Szakképesítés-elágazás:
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

 

25.

4.

4.

52

720

01

 

 

 

Egészségügyi asszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

26.

 

 

52

720

01

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Általános asszisztens

 

27.

 

 

52

720

01

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Fogászati asszisztens

 

28.

 

 

52

720

01

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás:
Gyógyszertári asszisztens

 

29.

 

 

52

720

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus

 

30.

 

 

52

720

01

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Egészségügyi operátor

 

31.

 

 

52

720

01

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Fizioterápiás szakasszisztens

 

32.

 

 

52

720

01

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Gyógyszerkiadó szakasszisztens

 

33.

 

 

52

720

01

0001

54

05

Szakképesítés-ráépülés:
Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens

 

34.

 

 

52

720

01

0001

54

06

Szakképesítés-ráépülés:
Klinikai fogászati higiénikus

 

35.

 

 

52

720

01

0001

54

07

Szakképesítés-ráépülés:
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

 

36.

 

 

52

720

01

0001

54

08

Szakképesítés-ráépülés:
Szemészeti szakasszisztens

 

37.

5.

5.

54

146

01

0000

00

00

Egészségügyi gyakorlatvezető

Egészségügyi szakmacsoport

38.

6.

6.

31

853

02

 

 

 

Egészségügyi kártevőirtó- fertőtlenítő

Egészségügyi szakmacsoport

39.

 

 

31

853

02

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Egészségőr-fertőtlenítő

 

40.

 

 

31

853

02

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Egészségügyi kártevőirtó
szakmunkás

 

41.

 

 

31

853

02

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Egészségügyi gázmester

 

42.

7.

7.

54

345

01

0000

00

00

Egészségügyi menedzser

Egészségügyi szakmacsoport

43.

8.

8.

54

724

01

1000

00

00

Fogtechnikus

Egészségügyi szakmacsoport

44.

 

 

54

724

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Fülilleszték-készítő

 

45.

9.

9.

54

726

02

1000

00

00

Gyógyászatisegédeszköz-
forgalmazó

Egészségügyi szakmacsoport

46.

10.

10.

54

725

02

 

 

 

Kórszövettani, szövettani
szakasszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

47.

 

 

54

725

02

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Citológiai szakasszisztens

 

48.

 

 

54

725

02

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Elektronmikroszkópos szakasszisztens

 

49.

 

 

54

725

02

0010

54

03

Szakképesítés-elágazás:
Hisztokémiai,
immunhisztokémiai
szakasszisztens

 

50.

11.

11.

52

726

01

 

 

 

Masszőr

Egészségügyi
szakmacsoport

51.

 

 

52

726

01

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Gyógymasszőr

 

52.

 

 

52

726

01

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Sportmasszőr

 

53.

12.

12.

52

723

01

1000

00

00

Mentőápoló

Egészségügyi szakmacsoport

54.

 

 

52

723

01

0100

33

01

Részszakképesítés:
Betegkísérő

 

55.

13.

13.

52

725

02

1000

00

00

Műtőtechnikus

Egészségügyi szakmacsoport

56.

 

 

52

725

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Fertőtlenítő sterilező

 

57.

 

 

52

725

02

0100

33

01

Részszakképesítés:
Gipszmester

 

58.

 

 

52

725

02

0100

33

02

Részszakképesítés:
Műtőssegéd

 

59.

 

 

52

725

02

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Endoszkópos szakasszisztens

 

60.

 

 

52

725

02

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Műtéti szakasszisztens

 

61.

14.

14.

51

542

01

 

 

 

Ortopédiai eszközkészítő

Egészségügyi szakmacsoport

62.

 

 

51

542

01

0010

51

01

Szakképesítés-elágazás:
Ortopédiai kötszerész és
Fűzőkészítő

 

63.

 

 

51

542

01

0010

51

02

Szakképesítés-elágazás:
Ortopédiai műszerész

 

64.

15.

15.

54

725

03

1000

00

00

Orvosi laboratóriumi technikai
asszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

65.

 

 

54

725

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Egészségügyi laboráns

 

66.

 

 

54

725

03

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Hematológiai, transzfuziológiai
szakasszisztens

 

67.

 

 

54

725

03

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Humángenetikai szakasszisztens

 

68.

 

 

54

725

03

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Kémiai laboratóriumi
szakasszisztens

 

69.

 

 

54

725

03

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Mikrobiológiai szakasszisztens

 

70.

16.

16.

52

725

04

1000

00

00

Radiográfus

Egészségügyi szakmacsoport

71.

 

 

52

725

04

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
CT, MRI szakasszisztens

 

72.

 

 

52

725

04

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Intervenciós szakasszisztens

 

73.

 

 

52

725

04

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Nukleáris medicina
szakasszisztens

 

74.

 

 

52

725

04

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Sugárterápiás szakasszisztens

 

75.

 

 

52

725

04

0001

54

05

Szakképesítés-ráépülés:
Szonográfus szakasszisztens

 

76.

17.

17.

54

726

01

1000

00

00

Rehabilitációs tevékenység
terapeuta

Egészségügyi szakmacsoport

77.

 

 

54

726

01

0100

51

01

Részszakképesítés:
Gyógyfoglalkoztató

 

78.

 

 

54

726

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Gyógyúszás foglalkoztató

 

2. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez
1. AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.    A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01
2.    A szakképesítés megnevezése: Általános ápoló

3.

Szakképesítések köre:

 

 

3.1

Részszakképesítés

 

 

 

 

Azonosító szám

54 723 01 0100 33 01

 

 

Megnevezés

Ápolási asszisztens

 

 

Azonosító szám

54 723 01 0100 52 01

 

 

Megnevezés

Gyakorló ápoló

 

 

 

 

3.2

Szakképesítés-elágazás

 

 

 

 

Azonosító szám

54 723 01 0010 54 01

 

 

Megnevezés

Ápoló

 

 

Azonosító szám

54 723 01 0010 54 02

 

 

Megnevezés

Csecsemő- és gyermekápoló

 

 

 

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 01

 

 

Megnevezés:

Diabetológiai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 02

 

 

Megnevezés:

Epidemiológiai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 03

 

 

Megnevezés:

Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 04

 

 

Megnevezés:

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 05

 

 

Megnevezés:

Geriátriai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 06

 

 

Megnevezés:

Gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 07

 

 

Megnevezés:

Hospice szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 08

 

 

Megnevezés:

Körzeti közösségi szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 09

 

 

Megnevezés:

Légzőszervi szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 10

 

 

Megnevezés:

Nefrológia szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 11

 

 

Megnevezés:

Onkológiai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 12

 

 

Megnevezés:

Pszichiátriai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 13

 

 

Megnevezés:

Sürgősségi szakápoló


4.    Hozzárendelt FEOR szám: 3212, 3211
5.    Képzés időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Általános ápoló

3

4600

Diabetológiai szakápoló

1200

Epidemiológiai szakápoló

1200

Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

1600

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1200

Geriátriai szakápoló

1200

Gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

1600

Hospice szakápoló

1200

Körzeti közösségi szakápoló

1200

Légzőszervi szakápoló

1200

Nefrológiai szakápoló

1200

Onkológiai szakápoló

1200

Pszichiátriai szakápoló

1200

Sürgősségi szakápoló

1200II.
EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Ápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
Elmélet aránya:    50%
Az elméleti képzés tudományterületei az alábbiak szerint oszlanak meg:
– Ápolás
– Alaptudományok
– Társadalom tudományok
3. Gyakorlat aránya:    50%
A képzés során végzett klinikai gyakorlatok megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Gyakorlati területek

%

%

Általános orvostan és szakorvostan

15,00

Belgyógyászat

8,75

 

Neurológia

2,50

 

Szemészet

1,25

 

Sürgősségi ellátás

2,50

 

Általános sebészet és szaksebészet

15,00

Sebészet

7,5

 

Traumatológia

2,5

 

Urológia

1,25

 

Szülészet-nőgyógyászat

2,5

 

Fül-orr-gégészet

1,25

 

Gyermekgondozás és gyermekgyógyászat

7,50

Gyermekgyógyászat

5

 

Újszülött osztály, részleg, bölcsőde

2,5

 

Terhes gondozás

2,50

Terhes gondozás

2,50

 

Elmegyógyászat és pszichiátria

2,50

Pszichiátriai ellátás

2,50

 

Idősek gondozása és geriátria

2,50

Szociális ellátás

2,50

 

Otthoni ápolás

5,00

Otthonápolási szolgálat

5,00

 

összesen:

 

50,00


4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    –
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Csecsemő- és gyermekápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    –
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Ápolási asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:    tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. A képzés időtartama:    1200 óra
Szakképzési évfolyamok száma:    –
3. Elmélet aránya:    50%
4. Gyakorlat aránya:    50%
5. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
6. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    –
7. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gyakorló ápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. A képzés időtartama:    2000 óra
Szakképzési évfolyamok száma:    –
3. Elmélet aránya:    50%
4. Gyakorlat aránya:    50%
5. Szakmai alapképzés időtartama:    –
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Diabetológiai szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    40%
3. Gyakorlat aránya:    60%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Epidemiológiai szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    40%
3. Gyakorlat aránya:    60%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Foglalkozásegészségügyi szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Geriátriai szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    40%
3. Gyakorlat aránya:    60%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Hospice szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    40%
3. Gyakorlat aránya:    60%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Körzeti közösségi szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Légzőszervi szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Nefrológiai szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    40%
3. Gyakorlat aránya:    60%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Onkológiai szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pszichiátriai szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Sürgősségi szakápoló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló, illetve 52 723 01 1000 00 00 azonosító számú Mentőápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3212

Szakápoló

3211

Általános ápolónő


2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával
Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést
Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál
Gyógyszerelési tevékenységet folytat
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során
Transzfúzió beadásában közreműködik
Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
Szakápolást végez
Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként közreműködik
Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezéseIV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3710-10     Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hiteles kommunikációt folytat
Szaknyelven kommunikál
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Kapcsolattartás eszközeit használja
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Etikai normák szerint végzi munkáját
Esélyegyenlőséget biztosít
Adatvédelmi szabályokat betartja
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Adatokat gyűjt, kezel
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol
Minőségügyi dokumentációt kitölt
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat
Kutatómunkában közreműködik
Fejleszti tudását és készségeit
Közreműködik az oktatási folyamatban
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Kommunikáció
B    Szakmai kommunikáció
B    Szaknyelv, latin
C    Idegen nyelv
C    Informatika
B    Ügyvitel, dokumentáció
B    Etika
B    Szakmai etika
B    Jog
B    Minőségügyi ismeretek
C    Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek
B    Szociológia
B    Általános pszichológia
B    Pedagógia
C    Személyiségfejlesztés
B    Egészségügyi irányítás, szervezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Informatikai eszközök használata
4    Kommunikációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3711-10    Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Higiénés szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Sterilizáláshoz előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Veszélyes hulladékot kezel
Veszélyes anyagokat kezel, tárol
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Közegészségtan
B    Higiéné
B    Mikrobiológia
B    Immunitástan
B    Járványtan
B    Munkavédelem
B    Környezetvédelem
C    Kórházhigiéné
B    Fertőtlenítés
B    Sterilizálás
B    Tűzvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek
4    Fertőtlenítés eszközeinek használata
4    Sterilezés eszközeinek használata
4    Munkavédelmi eszközök használata
4    Biztonságos munkavégzés
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Tűzvédelmi eszközök használata
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Hulladékkezelés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-10    Első ellátás-elsősegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó állapotfelmérést végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS–AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
– zavart tudatú betegnél,
– fájdalomról panaszkodó betegnél,
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
– görcsroham alatt és után,
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
– sokkos állapotú betegnél,
– mérgezés gyanúja esetén,
– elektromos balesetet szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Hőhatás okozta sérülést ellát
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Sürgősségi orvostan
B    Sebészet
B    Baleseti sebészet
B    Belgyógyászat
B    Gyermekgyógyászat
B    Elsősegélynyújtás
B    Tünettan
B    Újraélesztés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Légútbiztosítás eszközeinek használata
4    Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata
5    Riasztás eszközeinek használata
5    Újraélesztés eszközeinek használata
5    Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3716-10    Egészséges ember gondozása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz
– a mozgásszervek vonatkozásában
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában
– légzőrendszer vonatkozásában
– emésztőrendszer vonatkozásában
– endokrin rendszer vonatkozásában
– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában

– reproduktív rendszer vonatkozásában
– idegrendszer vonatkozásában
– érzékszervek vonatkozásában
Segítséget nyújt az újszülött ellátásában
Segíti a gyermek pszichoszomatikus fejlődését
Kisgyermekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozik (játék, mese, ének-zene, közös alkotás, tanulás)
Biztosítja a mozgásfejlődéshez szükséges eszközöket
Alkalmazza a pelenkázás különböző formáit
Szükségletnek megfelelően öltöztet, vetkőztet
Levegőzteti, napoztatja a gyermeket
A szükségletek kielégítésében segítséget nyújt különböző életszakaszokban, élethelyzetekben
A higiénés szükségletek kielégítésében, biztosításában részt vesz
Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokban, élethelyzetekben
Biztosítja a mozgásszükséglet kielégítését, segédkezik a mozgásban
Táplálja az egyént, biztosítja a folyadékszükséglet kielégítését
Biztosítja az ürítési szükségletek kielégítését
Biztonságos környezet megteremtésében közreműködik
Gondozási feladatokat lát el különböző életszakaszokban, élethelyzetekben
Részt vesz az idősgondozás különböző formáiban
Akadályozott személyek alapvető szükségleteinek kielégítését támogatja
Közreműködik akadályozott személyek gondozásában
Közreműködik akadályozott személyek rehabilitációs programjaiban
Közreműködik gyógyászati segédeszközök alkalmazásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Anatómia-élettan
B    Egészségtan
B    Csecsemőgondozás
B    Pszichológia
B    Fejlődéslélektan
B    Ápoláslélektan
B    Pedagógia
B    Népegészségtan
B    Gyógypedagógia
B    Gerontológia
B    Fogyatékosságtan
B    Ének-zene
B    Terhesgondozás
B    Egészségügyi irányítás, szervezés
B    Táplálkozási ismeretek
B    Újszülött, csecsemő és kisgyermek egészséges fejlődése
B    Az egészséges ember gondozásának elmélete-gyakorlata
B    Nevelés elmélete-gyakorlata
B    Manuális gyakorlat
C    Gyógyászati segédeszközök
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Gondozási tevékenység ellátása
4    Gondozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Mobilizálás eszközeinek használata
4    Kényelmi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megfigyelőkészség
Segítőkészség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Udvariasság
Empátiás készség
Határozottság
Meggyőzőképesség
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Kezdeményező készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Nyitott hozzáállás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3713-10    Alapápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A beteg fogadásában és elbocsátásában közreműködik
A beteg szükségleteit felméri
Ápolási terv készítésében közreműködik
A beteget szükségleteinek kielégítésében segíti
A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével kezeli
Szennyest kezel, kórházi textíliát tárol a munkavédelmi szabályok betartásával
A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt
Biztonságos környezetet teremt a beteg számára
Kényelmi eszközöket alkalmaz
Biztosítja a beteg mozgását, pihenését
A beteg hely- és helyzetváltoztatását elősegíti
A beteget pozicionálja
Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz
Beteget vetkőztet, öltöztet
Teljes és részleges ágyfürdőt végez
Zuhanyozásnál segédkezik
Szem-, haj-, fül-, orr-, köröm-, szájápolást végez
Száj és nyálkahártya védelmét és ápolását végzi
Férfibeteget borotvál
Beteget táplál, folyadékot pótol
Vizeletürítés szükségletének kielégítését segíti
Inkontinencia betéteket alkalmaz
Előkészít női- és férfibeteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez
Beöntést ad, a beteg székletürítését segíti, beszáradt székletet eltávolít
Szélcsövet alkalmaz
Testváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen használ
Vizithez előkészít, viziten segédkezik
Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál
Hideg-meleg hatást alkalmaz
Fizikális lázcsillapítást végez
Decubitust megelőz, súlyosságát megállapítja
Élősködővel fertőzött beteget ellát
Rugalmas pólyát felhelyez
Az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt vesz
Terminális állapotban lévő betegeket ápol
Haldokló beteget ellát, hozzátartozóját támogatja
Halott körüli teendőket ellát
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
Részt vesz a fizikai korlátozás kivitelezésében
Megelőzi a szororigén ártalmakat
A betegnek lelki támogatást nyújt
Minőségügyi előírásokat betart ápolási tevékenysége során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Ápolástan
B    Immunitástan, járványtan
B    Ápoláslélektan
B    Etika, szakmai etika
B    Általános és részletes kórtan
B    Környezetvédelem
B    Kórházhigiéné
B    Terápiás alapismeretek
B    Az ápolás elmélete és gyakorlata
B    Szervrendszerek klinikuma
B    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Ápolási tevékenység végzése
4    Ápolási eszközök alkalmazása
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Mobilizálás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tolerancia
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Elhivatottság
Elkötelezettség
Önfejlesztés
Fizikai erőnlét
Kézügyesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Empátiás készség
Határozottság
Meggyőzőképesség
Motiváló készség
Adekvát kommunikációs készség
Együttműködő készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelemösszpontosítás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Információgyűjtés
Környezet tisztántartása
Kreativitás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3715-10    Betegmegfigyelés/Monitorozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megfigyeli a beteg fekvését, testhelyzetét
Megfigyeli a testalkatot, járást
Megfigyeli a bőr, a nyálkahártya, a köröm, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait
Megfigyeli a tudatállapotot, a zavartság megnyilvánulásait felismeri
Megfigyeli a beteg beszédét, magatartását, viselkedését
Megfigyeli a pulzust
Megfigyeli a vérnyomást
Megfigyeli a testhőmérsékletet
Megfigyeli a légzést
Megfigyeli a köhögést
Megfigyeli a váladékokat
– vizelet
– hányadék
– széklet
– köpet
– hüvelyváladék
– menstruációs vérzés
– sebváladék
– punkciós váladékok
Megfigyeli a fájdalom jellegzetességeit
Megfigyeli a beteg alvását
Megfigyeli az érzékszervek működését
Hossz- és testtömeg mérését végzi
Fej- és haskörfogatot mér
Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorokban
Folyadékegyenleget vezet
Állapotfelméréshez megfigyelési skálákat alkalmaz
Felismeri a testsémát érintő fejlődési rendellenességeket
Felismeri a kutacsok normálistól eltérő elváltozásait
A csecsemő légzésfigyelőt alkalmazza
Megfigyeli és értékeli a gyermek sírását
Fejlődési és energia kvócienst számol, növekedést monitorizál
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Felismeri a gyermekbántalmazás és elhanyagolás tüneteit
Betegmegfigyelő monitorokat (EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció) alkalmaz
Megfigyeli és értékeli a beteg állapotváltozásait
Felismeri az allergiás reakciókat
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Megfigyeléseit dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Ápolástan
B    Anatómia-élettan
B    Általános és részletes kórtan
B    Genetika
B    Ápoláslélektan
B    Biokémia
B    Biofizika
B    Gyógyszertan
B    Gyermekgyógyászat
B    Neonatológia
B    Jog
B    Az ápolás elmélete és gyakorlata
B    Szervrendszerek klinikuma, ápolása
B    Terápiás alapismeretek
B    Tünetek elemzése, értékelése
B    Betegjogok
B    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Megfigyelőkészség
Állóképesség
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Fizikai erőnlét
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Önérvényesítő képesség
Önfejlesztő képesség
Empátiás készség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés képessége
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Problémamegoldás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatelemzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3714-10    Diagnosztika-terápia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Segédkezik fizikális vizsgálatoknál
Klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz mintát vesz
Laboratóriumi diagnosztika céljából váladékot vesz
Vércukor meghatározást végez
Vizeletet vizsgál gyorsteszttel
Mikrobiológiai mintákat szállításra előkészít
Felkészíti a beteget a középsugarú vizelet vételére, vizeletet vizsgálatra küld
Előkészíti a beteget röntgen vizsgálatokhoz
Felkészíti a beteget UH-vizsgálatra
Előkészíti a beteget CT vizsgálathoz
Felkészíti a beteget az MR vizsgálatra
Felkészíti a beteget PET (Pozitronemissziós Tomográfia) és SPECT vizsgálatra
Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra
Előkészít MCU vizsgálathoz
EKG-t készít
Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, csontvelő punkcióhoz
Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet
Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a beteget (bronchoszkópia, gasztroszkópia, kolonoszkópia, rektoszkópia, jejunoszkópia, laparoszkópia)
Felkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálatra
Felkészíti a beteget tű biopsziás beavatkozáshoz
Felkészíti a beteget az ODM-vizsgálatra (csontsűrűség)
Felkészíti a beteget EEG, EMG vizsgálatra
Érzékszervi vizsgálatokban közreműködik
Garat-gége tükrözésnél segédkezik
Előkészít nőgyógyászati eszközös feltárásához és kenetvételhez
Előkészít gyógyszereléshez
Injekciózáshoz előkészít, injekciót felszív, injekciót bead (i.muscularis, s.cutan, i.cutan)
Légúti váladékot eltávolít
Előkészít oxigénterápiához, és oxigénterápiát alkalmaz
Inhalációs kezelést végez
Hűtőzselét alkalmaz
Fizikális lázcsillapítást végez
Előkészít infúziós terápiához
Előkészít transzfúziós terápiához
Irrigáláshoz előkészít, irrigálást alkalmaz
Előkészít Port-a-cath tű beszúrásához
Fénykezeléseket alkalmaz
Légzőtornát végeztet
Diétás terápia megvalósításában közreműködik
Dokumentációt vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Ápolástan
B    Ápoláslélektan
B    Etika, szakmai etika
B    Immunitástan, járványtan
B    Mikrobiológia
B    Biokémia
B    Biofizika
B    Belgyógyászat
B    Sebészet
B    Urológia
B    Szemészet
B    Fül-orr-gégészet
B    Bőrgyógyászat
B    Gyógyszertan
B    Szülészet-nőgyógyászat
B    Gyermekgyógyászat
B    Gyermeksebészet
B    Klinikai laboratóriumi ismeretek
C    Geriátria
B    Dietetika
B    Fertőző betegségek
C    Radiológiai alapismeretek
B    Diagnosztikai alapismeretek
B    Terápiás alapismeretek
B    Az ápolás elmélete és gyakorlata
B    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Diagnosztikai eszközök használata
4    Terápiás eszközök használata
4    Dokumentációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Felelősségvállalás
Önállóság
Megbízhatóság
Áttekintő képesség
Szervezőkészség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2323-10    Egészségnevelés-egészségfejlesztés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékoztatást ad a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről
Elsődleges prevenciós tevékenységet folytat
Egészségi állapot felmérésében részt vesz
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról
Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Felvilágosít a védőoltásokról
Megtanítja az emlő és a here önvizsgálatát
Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról
Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőkről
Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről
Másodlagos prevenciós tevékenységet folytat
Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról
Szűrővizsgálatok szervezésében rész vesz
Tájékoztatást ad a diétákról
Harmadlagos prevenciós tevékenységet folytat
Közreműködik a rehabilitációs team munkájában
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről
Megtanítja a beteget az öninjekciózásra
Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat
Tájékoztat az otthoni szakápolási szolgálatról
A beteget és hozzátartozóját oktatja az alapápolási feladatokra
Tájékoztat a hospice ellátásról
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök használatára
Megtanítja a beteget a protézisek karbantartására és alkalmazására
Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Egészségnevelés
B    Pszichológia
B    Pszichiátria
B    Pedagógia, oktatás módszertan
B    Rehabilitáció
B    Dietetika
B    Ápoláslélektan
B    Szakmai etika
B    Jog
B    Higiéné
B    Hospice ismeretek
B    Közösségi ápolás
B    Otthonápolás
B    Táplálkozás egészségtan
B    Egészségfejlesztő, betegségmegelőző egészségtan
C    Szociális gondoskodás
C    Gyógyászati segédeszközök
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Oktatástechnikai eszközök használata
3    Gyógyászati segédeszközök használata
3    Szemléltető eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Információgyűjtés
Stressztűrő képesség
Pontosság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Empátia készség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3717-10    Szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszerek tárolását végzi
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Előkészít injekciózáshoz (i. arteriális, i. thecalis, i. articularis, i. vénás)
Közreműködik a tartós fájdalomcsillapítás kivitelezésében
Intravénásan gyógyszerel, infúziós terápiát alkalmaz
A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja
Megválasztja a megfelelő beadási technikát
Perifériás vénát biztosít
Intravénás injekciót ad
Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúziót csatlakoztat
Beadási sebességet megválasztja, túlnyomásos infúziót bead
Infuzort és perfuzort működtet
Centrális vénakanülöket használ
Perifériás vénakanült ideiglenes lezár, eltávolít
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Szövődményeket felismer és elhárít
Előkészít vércsoport meghatározáshoz
Előkészít transzfúzió adásához
Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellátja, segédkezik transzfúzió bekötésénél, felismeri a
transzfúzió szövődményeit
Vizelet inkontinenciát ellát
Hólyag teltség állapot vizsgálatot végez
Hólyagtréninget, kondicionálást végez
Férfi és női beteget katéterez
Állandó katéterezést végez
Intermittáló katéterezést végez
Beteget és hozzátartozót edukál
Suprapubikus katéterrel ellátott beteget gondoz
Széklet inkontinenciát ellát
Sztóma ellátást végez:
– ileosztómát ellát
– colosztómát ellát
– urosztómát ellát
Sztómán át történő táplálást végez
Koch-rezervoir kezelést végez
Irrigálást végez
Beöntést ad sztómán keresztül
Beteget és hozzátartozót edukál
Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással
Gyomorsipolyt gondoz
Trachea toalettet végez, gégekanült cserél
Szívókészüléket összeállít, működtet/kezel
Dréneket kezel
Decubitust kezel
Párakötést alkalmaz
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához
Pszichés vezetést végez az ellátó team-mel együtt
Életvezetési tanácsokat ad
Ápolási tervet készít a különböző betegségben szenvedők számára
Keringési rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Légzőrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Emésztőrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Vérképző- és immunrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Endokrin rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Mozgásrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Fertőző betegeket ápol
Sebészeti beavatkozásra szoruló betegek ápolását végzi
Parenteralis táplálásban közreműködik
Transzplantált betegek ápolását végzi
Traumatológiai betegeket ápol
Égési sérült beteget ápol
Sebfelmérést végez
Sebellátási tervet készít
Orvosi elrendelésre:
– krónikus sebek kezelését végzi
– fertőzött sebek kezelését végzi
– drenált sebek ellátását, gondozását végzi
– nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi debridement
– speciális kötszereket alkalmaz
– enzimatikus debridement-et alkalmaz
– varratot szed reakciómentes seb esetén
Váladék- és fájdalomkontrollt végez
Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és értelmezi
Sebdokumentációt vezet
Rizikószűrést végez krónikus sebek kialakulásának megelőzése céljából
Életviteli tanácsadást végez krónikus sebbel rendelkező betegek számára
Nőgyógyászati betegségben szenvedő betegeket ápol
A gyermekágyast ápolja
Urológiai betegségben szenvedő betegeket ápol
Szemészeti betegségben szenvedő betegeket ápol
Fül-, orr-, gégészeti betegségben szenvedő betegeket ápol
Bőrgyógyászati betegségben szenvedő betegeket ápol
Neurológiai kórképekben szenvedő beteget ápol
Pszichiátriai kórképekben szenvedő betegeket ápol
Onkológiai betegségben szenvedő betegeket ápol
Idős betegek ápolásában részt vesz
Felvilágosítja a beteget és hozzátartozót a lymphodema megelőzéséről, kezeléséről
Speciális műtéti előkészítést és műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést cserél
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Eszközös légútbiztosításhoz előkészít
Sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez
Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel
Oropharingeális tubust behelyez
Laringeális maszkot alkalmaz
Nasopharingeális tubust bevezet
Laryngo-tracheális tubust alkalmaz
Oxigén terápiát alkalmaz
Ballonos lélegeztetést végez
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában közreműködik
Eszméletlen beteget ápol
A beteg adaptációs szabadságra való előkészítésében közreműködik
Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
A betegek napi tevékenységének szervezésében részt vesz
Közreműködik a hospice team munkájában
Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél
Általános műtéti előkészítést végez
Általános műtéti utókezelés ápolói feladatait végzi
Mozgássérült beteg ápolását végzi
Bénult beteg ápolását végzi
Fizioterápiás eljárásokban közreműködik
Alkalmazza az egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elveket
Részt vesz az otthonápolási szolgálat munkájában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szakápolástan
B    Ápoláslélektan
B    Gyógyszertan, gyógyszerelés
B    Pedagógia
C    Geriátria
B    Szakmai etika
B    Neonatológia
B    Belgyógyászati klinikum és szakápolás
B    Sebészeti klinikum és szakápolás
B    Fül-orr-gégészeti klinikum és szakápolás
B    Bőrgyógyászati klinikum és szakápolás
B    Szemészeti klinikum és szakápolás
B    Urológia és szakápolás
B    Szülészet-nőgyógyászati klinikum és szakápolás
B    Fertőző betegségek klinikuma és szakápolása
B    Neurológiai klinikum és szakápolás
B    Gyermekgyógyászat, gyermekápolás
B    Traumatológia és szakápolás
B    Az intenzív ellátás klinikuma és szakápolás
B    Pszichiátriai klinikum és szakápolás
C    Otthonápolás
B    Onkológiai szakápolás
B    Hospice ismeretek
B    Terápiás alapismeretek
B    Dietoterápia
B    Minőségbiztosítás
B    Jog
B    Szakmai kommunikáció, betegvezetés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Ápolási folyamat szerinti tevékenységvégzés
4    Ápolási protokollok alkalmazása
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Szakápolás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Meggyőzőképesség
Motiválhatóság
Közérthetőség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás
Kontroll (önellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Környezet tisztántartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2403-10    Csecsemő- és gyermekápolók egészségnevelési feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről tájékoztatást ad
Elsődleges prevenciós tevékenységet végez
Egészségi állapot felmérésében részt vesz
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról
Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Felvilágosít a védőoltásokról
Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról
Megtanítja a szoptatás technikáját, a segédeszközök alkalmazását
Felvilágosítja az anyákat a csecsemők mesterséges táplálásáról
Tájékoztatást ad a gyermekek testi, lelki fejlődésének menetéről
Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőkről
Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat
Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről
Másodlagos prevenciós tevékenységet folytat
Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról
Szűrővizsgálatok szervezésében közreműködik
Tájékoztatást ad a diétákról
Harmadlagos prevenciós tevékenységet folytat
A beteget és hozzátartozóját edukálja az ápolási, gondozási feladatokra
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről
Tájékoztatja a hozzátartozót a hospice ellátásról
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök alkalmazására, hozzátartozóját a segítségnyújtásra
Megtanítja a beteget és hozzátartozóját a protézisek karbantartására és alkalmazására
Edukálja a beteget és hozzátartozóját
Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Egészségnevelés
B    Pedagógia, oktatási módszertan
B    Szociálpolitika és családvédelem
B    Pszichológia
B    Egészségtan, népegészségtan
B    Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés
B    Hospice ismeretek
B    Körzeti közösségi ápolás
B    Jog
B    Gondozás
B    Szociális gondoskodás
B    Táplálkozás egészségtan
B    Gyógyászati segédeszközök
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Jelképek értelmezése
4    Gyógyászati segédeszközök használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Oktatástechnikai eszközök használata
4    Szemléltető eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Információgyűjtés
Pontosság
Külső megjelenés
Példamutatás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Konfliktuskezelő képesség
Logikus gondolkodás
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Tervezés
Értékelés
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3718-10    Csecsemő és gyermek szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az újszülött státuszát APGAR szerint felméri
Megfigyeli a kutacsokat
Fejlődési és energia kvócienst számol, növekedést monitoroz
Gyógyszerek tárolását végzi
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Injekciót ad (i. cutan, subcutan, i. muscularis)
Intravénásan gyógyszerel, infúziós terápiát alkalmaz
A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja
Megválasztja a megfelelő beadási technikát
Perifériás vénát biztosít
Intravénás injekciót ad
Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúziót csatlakoztat
Beadási sebességet megválasztja, túlnyomásos infúziót bead
Infuzort és perfuzort működtet
Centrális vénakanülöket használ
Perifériás vénakanült ideiglenes lezár, eltávolít
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Közreműködik a tartós fájdalomcsillapítás kivitelezéséban
Parenteralis táplálásban közreműködik
Szövődményeket felismer és elhárít
Előkészít tuberculin próbához
Vércsoport meghatározáshoz előkészít
Transzfúzió adásához előkészít
Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellát, segédkezik transzfúzió bekötésénél, felismeri a transzfúzió szövődményeit
Részleges vagy teljes vércseréhez előkészít
Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez
Felismeri a citosztatikum okozta helyi szövődményeket
Vizelet inkontinenciát ellát
Hólyagteltség állapot vizsgálatot végez
Hólyagtréninget, kondicionálást végez
Fiú és lány beteget katéterez
Állandó katéterezést végez
Intermittáló katéterezést végez
Beteget és hozzátartozót edukál
Suprapubikus katéterrel ellátott beteget gondoz
A vizelet jellemzőinek eszközös és eszköznélküli vizsgálatát végzi
Széklet inkontinenciát ellát
Sztóma ellátást végez:
– ileosztómát ellát
– colosztómát ellát
– urosztómát ellát
Sztómán át történő táplálást végez
Koch-rezervoir kezelést végez
Irrigálást végez
Beöntést ad sztómán keresztül
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással
Leszívja az atóniás gyomorváladékot
Gyomorsipolyt gondoz
Légzőtornát végeztet
Trachea toalettet végez, gégekanült cserél
Szívókészüléket összeállít, működtet/kezel
Dréneket kezel
Diétás terápia alkalmazásában közreműködik
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
A beteg beszéd- és egyéb képességfejlesztő programjának összeállításában
közreműködik
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához
Ellátja a speciális nevelést igénylő gyermekeket
A szakmai protokollokat betartja az ápolási tevékenysége során
Alkalmazza az egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elveket
Ápolási tervet készít a különböző betegségben szenvedők számára
Belgyógyászati betegségben szenvedő gyermeket ápol
Sebészeti, traumatológiai beteget ápol
Transzplantált beteget ápol
Égési sérült beteget ápol, szövődményeket felismer
Sebfelmérést végez
Sebellátási tervet készít
Orvosi elrendelésre:
– Krónikus sebek kezelését végzi
– Fertőzött sebek kezelését végzi
– Drenált sebek ellátását, gondozását végzi
– Nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi debridement
– Speciális kötszereket alkalmaz
– Enzimatikus debridement-et alkalmaz
– Varratot szed reakciómentes seb esetén
Váladék- és fájdalomkontrollt végez
Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és értelmezi
Sebdokumentációt vezet
Rizikószűrést végez krónikus sebek kialakulásának megelőzése céljából
Életviteli tanácsadást végez krónikus sebbel rendelkező betegek számára
Gyermekkori fertőző betegségeket felismeri, szakszerűen ápolja
Neurológiai-, pszichiátriai kórképben szenvedő gyermeket ápol
Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz
ECT-kezelésnél segédkezik
Szemészeti, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, urológiai betegségben szenvedő gyermeket ápol
Köldök kanüláláshoz előkészít
Előkészíti az inkubátort koraszülött fogadására
Koraszülött, újszülött fogadásához előkészít, ellátásában részt vesz
Újszülöttek szakápolói teendőit ellátja
Koraszülöttet ápol, felkészíti a szülőket a koraszülöttek ápolására, gondozására
Kékfény kezelést végez
Speciális műtéti előkészítést és műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést cserél
Segédkezik szemkötés és fülkötés elkészítésénél, szemöblítést végez
Fülmosáshoz előkészít
Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél
Onkológiai betegségben szenvedő gyermeket ápol
Párakötést alkalmaz
Megszervezi a betegek napi tevékenységét
Csoporttörténéseket és jelenségeket értelmez
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
Sugárterápia alatt és után bőr- és nyálkahártya védelmet és ápolást végez
Sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez
Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel
Oropharingeális tubust behelyez
Laringeális maszkot alkalmaz
Nasopharingeális tubust bevezet
Laryngo-tracheális tubust alkalmaz
Oxigén terápiát alkalmaz
Ballonos lélegeztetést végez
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában közreműködik
Kezeli a krízishelyzeteket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szakápolástan
B    Gyógyszertan, gyógyszerelés
B    Szülészet-nőgyógyászat
B    Dietetika
B    Traumatológia
B    Neonatológia
B    Gyermekgyógyászat
B    Gyermeksebészet
B    Szakmai etika
B    Jog
B    Gyógypedagógia
B    Szociológia
B    Szociálpszichológia
B    Szakmai kommunikáció
B    Általános pszichológia
B    Pedagógia
B    A szakápolás elmélete, gyakorlata
B    Fertőző betegségek klinikuma, szakápolása
B    Az intenzív ellátás klinikuma, szakápolása
B    Neonatológiai szakápolás
B    Belgyógyászati szakápolás
B    Sebészeti szakápolás
B    Szemészeti szakápolás
B    Urológiai szakápolás
B    Fül-orr-gégészeti szakápolás
B    Bőrgyógyászati szakápolás
B    Neurológiai és pszichiátriai szakápolás
B    Onkológiai szakápolás
B    Minőségbiztosítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvi beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Ápolási folyamat szerinti tevékenységvégzés
4    Ápolási protokollok alkalmazása
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Az egészségügyben használt riasztás eszközeinek alkalmazása
4    Mobilizálás eszközeinek használata
4    Gyógyszerelő kocsi eszközeinek használata
4    A fertőtlenítés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Türelmesség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2332-06    Diabetológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ápolja és gondozza a cukorbeteget
Ápolja a cukorbeteget szövődmények esetén
Részt vesz a cukorbetegség prevenciójában
Részt vesz a cukorbetegek gondozásában
Részt vesz a cukorbeteg terhes interdiszciplináris gondozásában
Részt vesz a cukorbetegek rehabilitációjában
Beteget és hozzátartozóját oktatja a diabetessel kapcsolatos ismeretekre
Beteget és hozzátartozóját oktatja az inzulin adagolók használatára
Beteget és hozzátartozóját oktatja a vércukor ellenőrzés eszközeinek használatára
Beteget és hozzátartozóját oktatja a diabetes akut szövődményeinek felismerésére és elhárításra
Beteget és hozzátartozóját oktatja a diabetes késői szövődményeinek megelőzésére, késleltetésére
Oktatja a beteget az önmenedzselésre
Oktatja a beteget és hozzátartozóját az alapvető dietetikai ismeretekre
Oktatja munkatársait a cukorbetegséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekre
Oktatja a beteget és hozzátartozóikat a szövődménymentes életmód kialakítására
Diabetes klubot szervez és vezet
Oktatást szervez és vezet egyéni és csoportos formában
Oktatja a beteget és hozzátartozókat a száj-, bőr- és lábápolásra
Étrendi tanácsot ad
Tanácsot ad életmódra, életvitelre
Tanácsot ad a társadalmi támogatások igénybevételéhez
Tanácsot ad gyógyászati segédeszközök, protézisek beszerzéséhez, használatához
Speciális vérvételeket, terheléseket és profilokat végez
Vércukormérőket alkalmaz
Korszerű inzulinadagolókat alkalmaz
Hossz- és súly percentil értéket számít
Fizikális vizsgálatot végez neuropátia megállapításához
Eszközös vizsgálatok előkészítésében és kivitelezésében részt vesz
Inzulinterápia alkalmazásában részt vesz
Részt vesz konzervatív és sebészeti kezelési módokban
Láb- és körömápolást végez
Méretvételt végez gumiharisnya rendeléshez
Ápolási-gondozási tervet készít
Hypoglykaemiás rosszullétet felismer, elhárít, kórházi és otthoni körülmények között
Hyperglykaemiás comát felismer, elhárításában részt vesz
Neuropátiás szűrővizsgálatokat végez
Inzulin terápia kivitelezésében részt vesz, hagyományos és korszerű eszközökkel
Beteget és hozzátartozót oktat inzulinadagolók, vércukormérők használatára
A diabetes speciális vérvételeit és vércukorprofilokat végez
Újszülöttkori, csecsemőkori, gyermekkori diabetes mellitus tüneteit felismeri
Dietetikussal konzultálva a diabeteses gyermek diétáját összeállítja
Bőrredő-mérőt használ
A diabeteses terhes diabetessel kapcsolatos állapotváltozását felismeri, megelőzésének elhárításában részt vesz
A prekoncepcionális gondozásban részt vesz, gondozási tervet készít
A gesztációs diabeteses elméleti és gyakorlati oktatását végzi a szövődmények megelőzésére és elhárítására
Szülésre, anyaságra felkészítésben aktívan vesz részt
A gondozott terhest és hozzátartozóját életmódi tanáccsal látja el
A diabetes mellitus szövődményeként jelentkező alsó végtag megbetegedéseket felismeri
Alapvető vizsgálatokat (mini Doppler, oscillometria, vibrációs érzésvizsgálat) kivitelez
Diabeteses szövődményként megjelenő sebek kezelésénél segédkezik, és kötözést végez
Alapvető lábápolási eljárásokat végez (callusok eltávolítása, benőtt köröm kezelése, fekélyek, ulcus cruris kezelése)
Baktériumtenyésztéshez mintát vesz
Beteget oktat láb- és bőrápolásra, tanácsot ad gyógyászati segédeszközök, protézisek beszerzéséhez, használatához
A beteg tudásszintjét felméri, gondozási tervet készít, kommunikációs és betegvezetési eljárásokat alkalmaz
Tanácsot ad a diéta kialakításához
A diabetessel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket oktat a betegnek és hozzátartozójának
Diabetes naplóvezetést oktat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A hasnyálmirigy, endokrin és exokrin működése
B    Az inzulin C-peptid, proinzulin
B    Az inzulin szekréció normális és diabeteses állapotban
B    Az inzulin receptor normális és kóros állapotban
B    Az inzulin hatásmechanizmusa a célsejtekben
B    Az inzulin és a glukóz metabolizmus
B    Az inzulin és a lipoprotein metabolizmus
B    Az inzulin szerepe a ketontestek metabolizmusában
B    Az obesitas biokémiája és összefüggése a cukorbetegséggel
B    A glukóz toxicitás
B    Lipid metabolizmus, hyperlipidémiák
B    A cukorbetegség kialakulásában és lefolyásában szerepet játszó hormonok
A    Az inzulin fajtái
A    A diabetes mellitus osztályozása (1. típusú, 2. típusú, 3. egyéb, 4. gestációs diabetes)
A    A diabetes diagnózisa
A    A diabetes mellitus epidemiológiája (1., 2. típus)
B    1. és 2. típusú diabetes etiopatogenezise
B    1. és 2. típusú diabetes heterogenitása
B    Elhízás és a 2. típusú diabetes (android, gynoid)
B    Metabolikus szindróma
B    Az inzulin rezisztencia klinikai megnyilvánulásai
B    A diabetes mellitus terápiája (tbl. inzulin, diéta)
B    Gyógyszer interakciók (hypo-, hyperglykaemia irányába)
B    A fizikai aktivitás és a diabetes
B    A diabetes mellitus akut szövődményei (ketoacidotikus coma, hyperosmoláris coma, laktátacidózis)
B    A krónikus komplikációk kialakulásában szerepet játszó tényezők, mikroangiopatiák
B    Makrovasculáris szövődmények (aspecifikus)
A    A diabetes krónikus szövődményei: megelőzés, kezelés, rehabilitáció
B    Makroangiopathiák (cardio-cerebro-perifero-vasculáris károsodások: infarctus, stroke, keringési elégtelenség)
B    Időskori diabetes
A    A diabetesesek életvitelének speciális kérdései
A    Cukorbetegek edukálása
A    A cukorbetegek ellátásának szervezeti formái
B    Gyermek diabetológiai ismeretek
A    A csecsemőkori hyperglykaemiák és tranzisztorikus újszülöttkori diabetes klinikuma, terápiája
A    Az inzulin kezelés eszközei, használatuk
A    Fizikai aktivitás, sport és nyári táboroztatás diabetes mellitusban szenvedő gyermek és serdülő életében
A    A gyermekkori diabetes mellitus akut és krónikus szövődményei és kezelésük
A    Cukorbeteg gyermek ellátása
A    Beteg- és családoktatás
B    Anyagcsere-betegség – Diabetes mellitus – 1. és 2. típusú diabetes étrend
B    Spontán hypoglykaemiás tünetcsoport diétás kezelése
B    Diabetes + tápcsatorna megbetegedés diétás kezelése
B    Diabeteses veseszövődmény diétás kezelése, sebészeti betegek diétás ellátása
A    A diabetes okozta szemelváltozások
B    Szemészeti vizsgálatok, szemészeti gondozás
A    Veseszövődmények és vizsgálatuk
A    A diabeteses nefropátia
B    Intézeti és ambuláns dialízis kezelés
B    Vesetranszplantáció
B    A diabeteses neuropátiák felosztása, somatikus neuropathia
B    A 2. típusú diabetes és a silent ischaemia összefüggése, gyanújelei
B    A neuropátia speciális kezelése
A    A diabeteses neuropátia prevenciós és rehabilitációs lehetőségei, beteg és hozzátartozójának oktatása
B    Diabeteses láb-megbetegedések, elváltozások (arteriopátiák)
B    A vénás rendszer megbetegedései (syndroma ulcus cruris, sebészeti és konzervatív kezelése)
A    A talpi nyomás változásai, kialakulásai, prevenció, osteopátia
A    Charcot-láb, stressz törések, diagnosztikus eszközök, terápiás lehetőségek
A    Bőr- és körömelváltozások, kevert kórképek, kritikus állapotok
B    Caries viszonyok alakulása cukorbetegekben
A    A caries előfordulásának mérése
A    Az ínygyulladás formái cukorbetegekben
A    A szájnyálkahártya betegségek előfordulása cukorbetegségben
A    A nyelvelváltozások, Candidiasis
A    A megelőzés lehetőségei (a prevenció, a gondozás)
A    A diabeteses bőr színeltérései
A    A hyperlipidaemiák bőrtünetei, felosztása
A    A Fredrickson-séma
A    A diabetesre jellemző bőrfertőzések, kezelésük
A    A diabeteses beteg bőrápolása, beteg oktatása
A    Diabetes és terhesség
A    A diabetessel szövődött terhességben a fog-, illetve fogágy elváltozások előfordulása
A    Programok készítése egyéni, csoportos oktatáshoz, klubvezetéshez, táboroztatáshoz, kampányok szervezéséhez
A    Ápolási, gondozási terv készítés
A    Hypoglykaemiás rosszullét felismerése, elhárítása kórházi és otthoni körülmények között
A    Hyperglykaemiás coma felismerése, elhárításában részvétel
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3    Információforrások kezelése
4    Jelképek értelmezése
4    Diabetológiai beteg gondozása
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Precizitás
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Segítőkészség
Határozottság
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2333-10    Epidemiológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Aktív felügyelő (surveillance) tevékenységet folytat
Naponta, folyamatosan információt szerez azokról a betegekről, akikre kiterjed aktív felügyelő tevékenysége
Rendszeresen részt vesz az osztályos viziteken
Személyes kommunikációt folytat az osztály (részleg) dolgozóival
Személyes kommunikációt folytat az osztály (részleg) betegeivel, látogatókkal
Kapcsolatot tart a mikrobiológiai laboratórium munkatársaival
Kapcsolatot tart a bakteriológussal
Kapcsolatot tart a patológiai osztály munkatársaival
Rendszeresen megtekinti, átnézi a kórlapokat, ápolási és egyéb dokumentációkat, mikrobiológiai leleteket
Megfigyeli az orvosi és ápolói beavatkozások higiénés körülményeit
Megfigyeli az injekciózást
Megfigyeli az invazív beavatkozásokat
Megfigyeli a katéterezéseket
Megfigyeli a punkciókat
Megfigyeli a lélegeztetést
Megfigyeli a légúti leszívásokat
Megfigyeli az alapápolási tevékenységeket
Megfigyeli a kezelőkben és vizsgálókban folyó tevékenységet
Megfigyeli a műtéti előkészítést
Megfigyeli a sebkezeléseket, kötözéseket
Megfigyeli a decubitus ellátást
Megfigyeli a teljes ellátást igénylő betegek ápolását
Megfigyeli a szeptikus betegek ellátását
Megfigyeli az eszméletlen betegek ellátását
Megfigyeli a szülő nők előkészítését, ellátását
Megfigyeli az újszülöttek ellátását
Megfigyeli a betegétkeztetés körülményeit
Megfigyeli az endoszkópos beavatkozásokat
Megfigyeli az osztály dolgozói részéről a higiénés szabályok betartását
Megfigyeli az aszepszis-antiszepszis szabályainak betartását
Megfigyeli az izolációs technikákat
Figyeli a dolgozók védőoltással való ellátottságát
Megfigyeli a hulladékgyűjtés szabályainak betartását
Megfigyeli a textilkezelést
Megfigyeli a takarítást
Részt vesz az intézet fertőtlenítési, sterilizálási és izolációs politikájának kialakításában
Észleléseiről szóbeli tájékoztatást ad közvetlen felettesének
Nosocomialis fertőzés gyanúja esetén azonnal tájékoztatja az adott osztály (részleg) vezetőjét
Részt vesz a statisztikai adatszolgáltatásban
Alkalmazza a jelentési kötelezettség szabályait
Javaslatot tesz az adott osztály (részleg) vezetőjének a nosocomialis fertőzésben szenvedő vagy arra gyanús beteg elkülönítésére, az alapvető elsődleges intézkedések megtételére, illetve fertőző osztályon történő elhelyezésére
Részt vesz a járvány felszámolásában
A járvány felszámolása érdekében hozott intézkedéseket szakszerűen végrehajtatja
Együttműködik a népegészségügyi szakigazgatási szerv munkatársaival
Közreműködik a népegészségügyi szakigazgatási szerv járvány felszámolására hozott intézkedéseinek végrehajtásában
Mintát vesz mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálat céljából
Részt vesz a Szakmai Felügyeletet Ellátó Intézményi Bizottság ülésein
Nyilvántartást vezet a nosocomialis fertőzésekről
Rendszeres tájékoztatást ad a dolgozók számára a nosocomialis fertőzésekről, megelőzésük lehetőségeiről, surveillance eredményeiről, megfigyelési tapasztalatairól
Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szabályzatait alkalmazza
Alkalmazza a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Járványtani jellemzők
A    Kórokozók
A    A fertőzések kockázati tényezői
A    Szepszis
A    Patogenitás, virulencia, fogékonyság
B    Kórházhigiéné története
A    Aszepszis, antiszepszis
A    Terápiás módszerek a nosocomialis fertőzések kezelésében
A    Surveillance tevékenység
A    Egészségnevelési és egészségfejlesztési feladatok
B    Vezetéselmélet
B    Egészségügyi etika, bioetika
A    Betegjogok, ellátott jogok
A    Adatvédelem
A    Az egészségügyi tevékenységre, szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok
B    Egészségügyi biztosítás, finanszírozás
B    Egészségügyi informatikai rendszerek
A    Statisztikai alapismeretek
A    Adatbázis kezelés, adatfeldolgozás
A    Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, minőségirányítás
A    Megfigyelési tevékenység
A    Tevékenységek és beavatkozások higiénés rendjének megfigyelése
A    Általános higiénés rendszabályok betartásának megfigyelése
A    Nosocomialis fertőzések tünettana
A    Antibiotikum rendelés és felhasználás megfigyelése
A    Adatgyűjtés és rendezés
A    Statisztikai adatszolgáltatás
A    Jelentési kötelezettség teljesítése
A    Vizsgálati anyag vétele és szállítása
A    Eredmények értékelése és elemzése
A    Izoláció, járványügyi zárlat, karantén szakápolói feladatai
A    Zárófertőtlenítés lebonyolítása
A    Járványhoz kapcsolódó jelentési kötelezettségek
A    Lakossági felvilágosítás, tájékoztatás
A    Védőoltások
A    Dolgozók oktatása, szemléletformálása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3    Informatikai jártasság
5    Információforrások kezelése
5    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5    Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségvállalás
Oktatói, kommunikátori készség
Megfigyelőkészség
Áttekintő képesség
Gyors tájékozódás
Társas kompetenciák:
Rugalmasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Együttműködő képesség
Koordinációs képesség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Problémamegoldó képesség
Elemző képesség
Lényeglátás
Kritikus gondolkodás
Napi gyakorlat befolyásolása
Elvek, módszerek fejlesztése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2334-10    Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felismeri az életveszélyes állapotokat
A beteg paramétereit folyamatosan monitorizálja
A beteg tudatállapotát megítéli score-ok alapján
Eszméletlen beteget felismer
Sokkos állapotot felismer
Cerebrális funkciókat és egyéb neurológiai tüneteket monitorizál
Felismeri a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit
Légzési hangokat vizsgál
Légzészavarokat, légzési paramétereket monitorizál
Perifériás vénából, centrális vénás kanülből, artériás kanülből vért vesz
Monitorizálja a folyadék- és elektrolit egyensúlyt, felismeri zavarait
Monitorizálja a sav-bázis háztartást, felismeri zavarait
Folyadékegyenleget számít, és testsúlyt kontrollál
Óradiurézist mér, folyadékegyensúlyt számol
Mag- és köpenyhőmérsékletet mér
Lélegeztetett beteget megfigyel
Kapnográfiát alkalmaz
Invazív és noninvazív nyomásértékeket mér, értelmez
Hemodinamikai monitorozást végez
Folyamatos artériás vérnyomást, monitorozást végez
Kapilláris újratelítődési időt mér
CVP-t mér
12 elvezetéses EKG-t és kiegészítő EKG-t készít és analizál
Felismeri az életveszélyes ritmuszavarokat
ICP-t monitorizál
Az égések, a traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismeri
Alvásmélységet monitorizál
Bélmucosa pH-méréshez speciális szondát vezet le, tonométer alkalmaz
Relaxométert alkalmaz
Check-listát kitölt
A monitorozás eredményeit dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Gyógyszertan
A    Aneszteziológia
A    Intenzív terápia
A    Intenzív szakápolás
A    Tünettan
B    Műszerismeret
B    Munkavédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információ kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stabil kéztartás
Manuális készség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2342-10    Intenzív betegellátás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Reanimációs készenlétben részt vesz
Alkalmazza a kibővített BLS-t
Az ALS-ben hatékonyan közreműködik
A reanimáció során előforduló hibákat és szövődményeket felismeri és elhárítja
Szabad légút biztosításához előkészít
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet
Légúti váladékot eltávolít
Surfactant adásában segédkezik
Segédkezik intubálásnál, extubálásnál
Életveszély elhárítása érdekében intubál
Orvos utasítására extubál
Előkészít, asszisztál tracheostoma kivitelezésében
Tracheatubust, kanült sterilen kezel
A légzési paramétereket és a lélegeztető gépet folyamatosan ellenőrzi
Lélegeztetőgépet beállít orvos utasításának megfelelően
A lélegeztetőgépről való leszoktatásban segédkezik
Mellkasi szívást összeállít és fenntart
PTX punkciójában segédkezik
Linton-szonda, Sangstaken-Blackmoore-szonda levezetésében közreműködik
Részt vesz a folyadék- és elektrolitháztartás egyensúlyzavarainak az elhárításában
Részt vesz a sav-bázis háztartás zavarainak az elhárításában
Ismeri a legfontosabb (életmentő) gyógyszerek dózisait
Alkalmazza az aneszteziológia és az intenzív ellátás gyógyszereit
Előkészít gyógyszereket az orvosi beavatkozásokhoz
Volumetrikus és PCA-pumpát működtet
Alkalmazza a centrális és perifériás kanülálás eszközeit
A perifériás és centrális keringési elégtelenség kezelésében aktívan részt vesz
Politraumatizáció ellátásában aktívan részt vesz
Méregtelenítő eljárások során asszisztál
Dializálás eszközeit használja
Sokktalanításban segédkezik
Elektromos kardioverziónál segédkezik
Alkalmazza a hemodialízis elméleti alapjait, hemodialízist
Előkészít akut hemodialízist és más extrakorporális kezeléseket (HDF, HF)
Elvégzi a hemodialízissel kapcsolatos ápolási feladatokat
Akut peritoneális dialízis kivitelezésében közreműködik
Elvégzi a hasi katéterek beültetése előtti és utáni teendőket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Oxiológia
A    Reanimatológia
B    Gyógyszertan
B    Szakmai kommunikáció
A    Intenzív terápia
A    Intenzív szakápolás
B    Klinikai diagnosztika-terápia
B    Gépi lélegeztetés alkalmazása
A    A beteg monitorozása
B    Munkavédelem
B    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Intenzív ellátás, ápolás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Reanimáció eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Segítőkészség
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3150-10    Általános és regionális anesztézia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza az aneszteziológiához kapcsolódó technikai berendezéseket
Előkészít általános érzéstelenítéshez
Az altatókészüléket, lélegeztető készülékeket összeállítja, üzembe helyezi, ellenőrizi, a hibákat felismeri és elhárítja
Az altatáshoz használandó eszközöket ellenőrzi
A beteg monitorizálásához használható eszközöket összeállítja, ellenőrzi, a hibákat felismeri, elhárítja
Ellenőrzi és értékeli az anesztéziához szükséges leleteket
Előkészíti a beteget narkózishoz
A beteget premedikálja az orvos utasításának megfelelően, premedikációt ellenőriz
Beteget fogad és azonosítja műtőben, a beteggel érkező dokumentációt ellenőrzi
A beteg szakszerű fektetésének módját ellenőrzi, és a betegre vonatkozó érintésvédelmi szabályokat betartja, illetve betartatja
Monitorok elvezetéseit a betegre felhelyezi
Asszisztál az érzéstelenítést megelőző invazív beavatkozásoknál
Asszisztál az orvosnak a narkózis bevezetése során
A betegeket műtét alatt megfigyeli
Óvja a beteget a lehűléstől
Orvos utasítására alkalmazza az anesztéziában alkalmazott gyógyszereket
Altatási jegyzőkönyvet vezet
Szem- és szájnyálkahártya kiszáradása, sérülése ellen védelmet biztosít
A hányást, regurgitációt, aspirációt megelőzi
Beteget lélegeztet altatás alatt, és folyamatosan ellenőrzi az altatás paramétereit
Az alvásmélységet monitorizálja, narkózis stádiumait felismeri
Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában
Az extubálás során fellépő szövődményeket felismeri, segédkezik elhárításukban
Felismeri a narkózisok szövődményeit, azok tüneteit, szükség esetén azonnali ellátást biztosít
Fájdalom tüneteit felismeri, fájdalmat csillapít orvosi utasítás szerint
Részt vesz az érzéstelenítési jegyzőkönyv számítógépes feldolgozásban (kezelés, adatok bevitele, lekérése)
A beteget folyamatosan észleli a közvetlen posztanesztéziás posztoperatív szakban
Az anaeszteziológiai munkahely folyamatos működőképességét biztosítja, a higiénés és a munkavédelmi szabályokat alkalmazza
Tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján végzi
Ismeri a regionális anesztézia gyógyszereit, azok hatásait, mellékhatásait
Ellenőrizi a regionális anesztézia gyógyszereit
Előkészíti a regionális anesztézia eszközeit, megteremti a biztonságos körülményeket
Ellenőrzési, érzéstelenítési jegyzőkönyvet vezet
A beteg szakszerű pozicionálását elvégzi vagy ellenőrzi az érzéstelenítéshez
Segédkezik a regionális anesztézia végrehajtásában
Megfigyeli, ellenőrzi a beteg paramétereit a regionális anesztézia során
Gyógyszert adagol epidurális kanülbe
Gyógyszert adagol plexus kanülbe
Fájdalmat felmér
Krónikus fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek megfelelően
Különböző személyre szabott fájdalomcsillapítási módokat alkalmaz orvosi elrendelésnek megfelelően:
– gyógyszeres
– nem gyógyszeres
– alternatív
Folyamatosan monitorizálja a beteget a fájdalom terápia során
Nem megfelelőség esetén javaslatot tesz a fájdalom terápia módosítására
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Részt vesz a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást ad az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorizálási feladatokról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Gyógyszertan
B    Tünettan
B    Szakmai kommunikáció
B    Narkózis elmélete, gyakorlata
B    Regionális anesztézia elmélete, gyakorlata
B    Életkorspecifikus folyadékháztartás ismerete
B    Műszer-, eszközismeret
B    Munkavédelem
B    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információ kommunikáció
2    Adatbáziskezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Anesztézia eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Légútbiztosítás eszközeinek használata
4    Altatógép használata
4    Lélegeztetőgép használata
4    Regionális anesztézia eszközeinek használata
4    Számítógépes célprogram használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3151-10    Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az ápolásetikai normákat betartja
Intenzív ellátást igénylő betegeket ápol az ápolási folyamat elvei szerint
Ápolási tervet készít, ápolási modelleket alkalmaz
Ápolási dokumentációt vezet
Számítógépes célprogramokat használ
Speciális ápolási dokumentációt (24 órás intenzív észlelőlap) vezet
Megfelelő fektetést és mobilizációt biztosít
A lélegeztetéssel kapcsolatos szakápolói teendőket ellátja
A gépi lélegeztetés során a betegeket a szakmai protokolloknak megfelelően ápolja
A lélegeztető gép karbantartását biztosítja
Enteralis táplálást végez
Parenteralis táplálást alkalmaz
Táplálási terv meghatározásában részt vesz
Részleges vagy teljes parenteralis táplálást végez
Perifériás és centrális parenteralis táplálást végez
Parenteralis terápiát végez a beteg otthonában
A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Elvégzi a mesterséges táplálással kapcsolatos szakápolási feladatokat
Táp- és infúziós oldatokat ágy mellett összeállít, alkalmaz az orvos előírása alapján
Adekvát folyadékpótlást alkalmaz az orvos utasítása szerint
A beteg hőháztartásának egyensúlyban tartásáról gondoskodik
Szem- és a szájnyálkahártya kiszáradása, illetve sérülése ellen védelmet biztosít
A beteget folyamatosan tájékoztatja a beavatkozásról
A beteget és hozzátartozóját pszichésen támogatja
Artériát pungál, artériát kanülál
Artéria punkció helyét kiválasztja orvosi elrendelésnek megfelelően
A klinikai állapottól függően mintavétel céljára orvosi elrendelésnek megfelelően arteria radialist, arteria brachialist vagy arteria femoralist pungál
Arteria radialist vagy arteria femoralist katéterez invazív monitorozás, illetve mintavétel céljából orvosi elrendelésnek megfelelően
Artériás kanült gondoz
Monitort csatlakoztat artériás kanülhöz
Artériás kanült ideiglenesen lezár
Artériás kanült megszüntet
Artériás szúrt csatornát ellát
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Vérgáz analízis vizsgálatához vért vesz
Hasi katéter ápolását végzi
Sebeket ellát, sebkötözéseket elvégez
Mellkasi szívást összeállít és fenntart
Termoterápiát alkalmaz
Az intenzív betegellátás során a higiénés szabályokat és eljárásokat betartja
Dializált betegeket ápol
Műtéten átesett beteget ápol
Altatott beteget ápol
Politraumatizált beteget ápol
Égett beteget ápol
Szeptikus beteget ápol
Mérgezett beteget ápol
Eszméletlen beteget ápol
Reanimált beteget ápol
Lélegeztetett beteget ápol
Koponyasérült beteget szakmai protokoll szerint ápol
A kritikus állapotú betegek kórházon belüli szállítását protokollnak megfelelően végzi
Tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján végzi
A betegre vonatkozó érintésvédelmi szabályokat betartja, illetve betartatja
Betartja a munkavédelmi, higiénés és tűzvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Intenzív ellátás elmélete, gyakorlata
A    Intenzív szakápolás
B    Ápoláslélektan
B    Szakmai kommunikáció
B    Klinikai labor és diagnosztika
B    Műszerismeret
B    Eszközismeret
B    Dokumentáció
B    Vezetés, szervezés
B    Munkavédelem
C    Számítógépes célprogramok alkalmazása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3    Információ-kommunikáció
3    Adatbáziskezelés
4    Mennyiségérzet
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
3    Számítógépes célprogramok használata
4    Jelképek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelmesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Adekvát metakommunikáció
Határozottság
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Motiváló készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Tervezés
Értékelés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
3721-10    Transzfuziológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri a különböző vérkészítményeket
Ismeri az autotranszfúzió módszerét, technikáját, részt vesz az előkészítésben, kivitelezésben
Transzfúziós terápiát alkalmaz
Vércsoport meghatározáshoz vérmintát vesz, tárol
Klinikai vércsoport meghatározást végez, mintákat tárol
Biológiai próbát végez
Vért, vérkészítményt bead
A beteget folyamatosan megfigyeli, észleléseit dokumentálja
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
A beteget folyamatosan tájékoztatja a beavatkozásról
Hemofília szakápolás, szakgondozás feladatait ellátja
Minőségbiztosítás elveit alkalmazza munkája során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szakápolás
B    Szakmai kommunikáció
A    Ápoláslélektan
B    Transzfuziológia elmélete-gyakorlata
B    Munkavédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Transzfuziológiai eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Terápiás eszközök használata
4    Számítógépes célprogram használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Türelmesség
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés
Elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Kreativitás
Ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2379-06    Foglalkozásegészségügyi felmérés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkavállalók optimális munkahelyi megterhelésével, igénybevételével, illetve egészségi állapotuk alakulásával kapcsolatos feladatokat végez:
A foglalkozásegészségügyet érintő jogszabályokat ismeri, a változásokat követi
Felismeri és értékeli a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket (fizikai, szellemi, pszichés) és munkakörnyezeti kóroki tényezőket (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai)
Felismeri a balesetveszélyt, megteszi a szükséges intézkedéseket
Szervezi a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatait, valamint a záróvizsgálatokat
Részt vesz a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatainak, valamint a záróvizsgálatoknak az elvégzésében
Látásélesség és színlátás vizsgálatot végez
Szűrő audiometriás vizsgálatot végez
Légzésfunkciós vizsgálatot végez
Oscillometriás vizsgálatot végez
Doppler vizsgálatot végez
Mintát vesz biológiai expozíciós mutatók meghatározásához
Közreműködik a nők, terhes nők, fiatalkorúak, idősek, rehabilitáltak munkakörével összefüggő sajátos egészségi problémák megoldásában
Folyamatosan nyomon követi a női, fiatalkorú, idős és rehabilitált munkavállalók foglalkoztatásának körülményeit
Folyamatosan nyomon követi a munkahelyi környezet és a termelési folyamat egészségügyi vonatkozásait
Felismeri az érvényes közegészségügyi, munkaegészségügyi, valamint munkabiztonsági szabályok megsértését
Felhívja a munkavállalók és munkáltatók figyelmét a munkavédelmi szabályok betartására
Dokumentációs tevékenységet végez
A munkavállalók egészséges életmódra nevelését, munkájukkal kapcsolatos felvilágosítást, tanácsadást végez, részükre egészségmegőrző programokat szervez
Vezeti a munkavállalók egészségügyi törzslapját
Foglalkozásegészségügyi forgalmi naplót vezet
Munkanaplót vezet
Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkabiztonsági szakemberekkel, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, szakmai szervekkel, egyéb egészségügyi területekkel
Statisztikai adatokat összegyűjti, összesíti és a jelentési kötelezettség szerint továbbítja
Közreműködik a fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésében és kivizsgálásában
Felvilágosító, tájékoztató előadást szervez, illetve tart
– a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő betegségekről, védőoltásokról, azok szervezéséről, megelőzési lehetőségeikről
– a védőeszközök használatáról, az időszakos vizsgálatok szerepéről, fontosságáról
– a személyi és környezeti higiéné kérdéseiről
– a munkavállalók széles körét érintő betegségek megelőzési lehetőségeiről (dohányzás, alkoholfogyasztás, helytelen táplálkozás, stressz)
– a munkavállalók által elvégezhető egyszerű fizikális szűrővizsgálatok megtanítására (emlő, here)
Egészséges életmódra nevelést végez
Részt vesz a munkavállalók elsősegélynyújtás oktatásának szervezésében, lebonyolításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A foglalkozásegészségügy fogalma, célja, feladata, szervezeti formái, rövid története
B    A foglalkozásegészségügy jogi szabályozása
C    A munkaadók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
B    Minőségbiztosítás a foglalkozásegészségügyben
A    Közegészségügyi, munkaegészségügyi, munkabiztonsági szabályok
B    A foglalkozás-élettan alapelve, feladatai
A    A megterhelés, igénybevétel szintjei, biológiai jelentősége (energetikai megterhelés, információterhelés, szervezeti igénybevétel)
A    Vizsgálati módszerek, eredmények értékelése
B    A munkalélektan tárgya, feladata
A    Pszichés megterhelés és igénybevétel
A    Elfáradás, monotónia, telítődés
A    Előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
A    Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
A    Soron kívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatok
A    Záróvizsgálatok
B    Biológiai expozíciós mutatók
B    Egészségmegőrzés / egészségfejlesztés, egészségnevelés fogalma, módszerei
A    Munkahelyi egészségmegőrzés lehetőségei, gyakorlata
B    Védőoltások
B    Egészségnevelés fogalma, módszerei
A    Műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, oscillometria, Doppler, légzésfunkció, EKG)
B    Mentálhigiéné fogalma, tárgya
A    Egészséges életmód
B    Megváltozott munkaképességű munkavállalók és munkanélküliek foglalkoztathatósága
B    Komplex rehabilitáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
4    Tájékozódás
4    Látásvizsgáló eszközök használata
4    Szűrő audiometer használata
4    Oscillometer használata
4    Doppler készülék használata
4    Légzésfunkciós készülék használata
4    EKG készülék használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Stressztűrő képesség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Irányítási készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás
Ötletgazdagság
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2361-06    Geriátriai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ápolási anamnézist, diagnózist készít:
Fogadja a beteget, bemutatja az ápolási környezetet
Felméri az idős ember szociális, társadalmi helyzetét, azok specifikumait
Részt vesz az idős ember előgondozásában
Megállapítja, hogy az idős ember/beteg ellátása során milyen ápolási modell alkalmazható
Felméri az idős ember/beteg szükségleteit, megállapítja az ápolási diagnózist, elkészíti és kivitelezi az ápolási tervet, különös tekintettel a krónikus és idős beteg ellátásának elveire
Megfigyeli a beteg általános állapotát (testalkat, testsúly, testmagasság)
Testtömeg-indexet (BMI) számol, haskörfogatot mér
Megfigyeli a beteg életjeleit (vérnyomás, pulzus, légzés, hőmérséklet) és dokumentálja
Részt vesz a tudatállapot, a kommunikációs képesség felmérésében
Részt vesz a demencia fokának meghatározásában, kompetencia körébe tartozó speciális
demencia-felmérő skálákat alkalmaz (MMSE, BDRS, ADAL, HS)
Részt vesz az ápolási folyamat lépéseinek megfelelő értékelésben és a problémák ismételt meghatározásában, újbóli tervezésben
Koordinálja és dokumentálja az ápolási és gondozási feladat végrehajtását
Megtervezi a beteg hazabocsátását
Kapcsolatot tart az idősellátás más szakmaterületeivel
Kapcsolatot tart az ellátó team tagjaival, a hozzátartozókkal, a szociális ellátás szakembereivel
A beteg légzésének biztosítása:
Segíti a beteg légzését, pozicionálással, különös tekintettel a krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedőkre
Köhögés, köpetürítés segítése testhelyzet-változtatással, párásítással
Inhalációt alkalmaz
Oxigénterápiát alkalmaz
A beteg vizelet- és székletürítési szükségletének kielégítése:
Segédkezik az ágytál, a vizelőedény, a szoba-WC használatánál
Segédkezik az osztályos toilette használatánál
Megfigyeli, méri, dokumentálja a vizelet- és székletürítést
Felméri és megállapítja a vizelet-inkontinencia súlyossági fokát, típusát
Közreműködik a beteg inkontinencia típusának legmegfelelőbb inkontinencia termék kiválasztásában
Ellátja az inkontinens betegeket
Inkontinenciával kapcsolatos felvilágosítást, tanácsadást, a vizeletfelfogó eszközök használatának tanítását végzi
Szakmai protokollok figyelembevételével gondozza a beteg katéterét
Hólyagautomatizmus visszaállítása érdekében hólyagtréninget alkalmaz országos klinikai irányelv figyelembevételével
Elősegíti a székletürítési zavarok rendezését a lehetséges módozatok kiválasztásával, alkalmazásával
Az idős ember komfortjának és higiénés szükségleteinek kielégítése:
Segít a fürdésben, a hajmosásban, a borotválkozásban, a köröm- és lábápolásban, a száj- és fülápolásban
Ülőfürdőt alkalmaz
Biztosítja a fekvőbeteg személyi higiénéjét, teljes ágyfürdőt alkalmaz
Terápiás gyógyfürdőt alkalmaz
Ágyneműt cserél
Felméri és megállapítja a decubitus kialakulásának kockázatát speciális felmérő-eszközök segítségével (Norton Skála, Módosított Norton Skála, Braden Skála)
Megelőzi a decubitust, szakmai protokollnak megfelelő forgatási rendet alkalmaz
Kényelmi eszközöket alkalmaz
Országos szakmai irányelveknek megfelelően kezeli a decubitust stádiumonként
Közreműködik a decubitus stádiumának legmegfelelőbb termék kiválasztásában és alkalmazásában
Sebkezelést folytat, kötöz
Speciális fektetési módot biztosít, különös tekintettel az agyi vaszkuláris történésen (stroke) átesett beteg országos klinikai irányelvben megfogalmazott fektetési módozataira
Fájdalmat csillapít, pozícionál, borogatásokat, pakolásokat és fizioterápiás eljárásokat alkalmaz különös tekintettel a mozgásszervi fájdalmak csökkentésére
Rugalmas pólyát és haskötőt alkalmaz
A beteg táplálkozási szükségletének kielégítése:
Felméri és követi az idős beteg tápláltsági állapotát
Segíti az étkezést, szükség esetén etet
Megtanítja az étkezést segítő speciális eszközök alkalmazását
Mesterséges táplálást alkalmaz (szondatáplálás) országos szakmai protokollok figyelembevételével
Megfigyeli, segíti, és dokumentálja a folyadékbevitelt
Speciális diétát alkalmaz, diétás és életviteli tanácsot ad
A beteg mozgásszükségletének kielégítése:
Segíti a beteg helyzet- és helyváltoztatását speciális, az idős emberek mobilizációjára kifejlesztett technika alkalmazásával (CIFAM-módszer)
Speciális betegemelő, betegáthelyező, betegmozgató eszközöket alkalmaz
Megismerteti a beteget a gyógyászati segédeszközökkel
Segíti és megtanítja a mozgást segítő segédeszközök (könyök-, hónaljmankó, járókeret, támbot stb.) használatát
Passzív és aktív tornáztatást végez
Megszervezi a beteg szállítását
Felméri a beteg alvási szokásait, szükségletét, gyógyszerszedési szokásait
A beteg pihenés és alvásszükségleteinek kielégítését biztosítja
A beteg biztonsági szükségletének kielégítése:
A mindennapos beavatkozások során biztosítja az orvosi aszepszis szabályait
Figyelembe veszi a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Felfedezi a fertőzőforrásokat
Felméri és kiküszöböli az elesés kockázatát, veszélyforrásokat, valamint biztosítja az idős ember ellátásához szükséges biztonságos környezetet
Felismeri az idős kor jellegzetes sürgősségi kórképeit, és részt vesz az elsődleges ellátásukban
Felméri az allergiás reakciókat
Biztosítja az idős beteg gyógyszerelését, megtanítja és ellenőrzi a napszaki, napi, heti gyógyszerelés technikáját intézményi és otthoni környezetben
A beteg magasabb rendű szükségleteinek kielégítése:
Közreműködik az idős beteg ön- és mások megbecsülésében, elősegíti a valakihez való tartozást
Támogatja a beteg önmegvalósítását
Biztosítja a vallásgyakorlás feltételeit
Tájékoztatást ad a szociális ellátási formákról, segíti a kapcsolatfelvételt a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal
Támogatja a beteget és családját a krónikus betegség során és a terminális állapotban
Közreműködik a foglalkozás-terápiában:
Megszervezi az idős beteg napi tevékenységét (ADL)
Részt vesz az idős ember napi aktivitásának megőrzésében
Alkalmazza a szocioterápiás módszereket, részben önállóan, részben team-tagként
Részt vesz az idős ember csoportba történő beválasztásában
Segíti az idős ember beilleszkedését
Szervezi, koordinálja és vezeti a foglalkozás-terápiás csoportokat
Motiválja az idős ember részvételét a foglakozásokon, megfigyeli, dokumentálja a foglalkozások történéseit
A geriátriai ápolás speciális területein közreműködik, és részt vesz a kórházi ellátásban, a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai)
Közreműködik a hospice ápolásban
Közreműködik az otthoni szakápolás területén
Közreműködik a közösségi ellátásban
Közreműködik a geriátriai beteg ellátásának és ápolásának jogi, etikai vonatkozásainak betartásában
Közreműködik a betegutak menedzselésében
Közreműködik a geriátriai betegek ellátását végző ápolási egység menedzsmenti feladatainak ellátásában
Egészségnevelési feladatokat lát el, részt vesz a beteg edukációban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Geriátriai ápolás
A    Geriátriai klinikumi ismeretek
B    Gerontológia, geriátria története, fejlődése és alapfogalmai
A    A geriátriai ellátás rendszere, szervezeti struktúrája
A    Az idősödés folyamata, az idősödés szomatikus, pszichés és szociális tényezői
B    Diagnosztikus módszerek a geriátriában
B    Klinikai farmakológia a geriátriában
B    Szív- és érrendszeri elváltozások idős korban
B    Légzőrendszeri elváltozások idős korban
B    Mozgás szervrendszeri elváltozások idős korban
B    Gyomor- és bélrendszer elváltozásai idős korban
B    Belső elválasztású mirigyrendszer elváltozásai idős korban
B    Kiválasztó- és vizeletürítő rendszer elváltozásai idős korban
B    Kültakaró elváltozásai idős korban
B    Érzékszervek elváltozásai idős korban
B    Neurológiai szervrendszer elváltozásai idős korban
B    Mentális élet zavarai idős korban
B    Fertőző megbetegedések idős korban
A    Geriátriai szakápolás
A    A geriátriai ápolás filozófiája, speciális területei
A    Ápolási modellek alkalmazása a geriátriában
A    Ápolási anamnézis és diagnózis-alkotás a geriátriai ellátásban
A    Az idős beteg alapvető és magasabbrendű szükségleteinek kielégítése
A    Prevenciós tevékenység a geriátriai ellátás során
A    Az idős különböző szervrendszeri megbetegedésben szenvedő szakápolása
A    Idős korban jellemző szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző légzőszervi megbetegedésben szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző mozgás szervrendszer megbetegedésben szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző gyomor- és bélrendszer elváltozásaiban szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző belső elválasztású mirigyrendszer változásaiban szenvedők ápolása
A    Kiválasztó- és vizeletelvezető rendszer elváltozásaiban szenvedő idős beteg ápolása
A    Kültakaró elváltozásaiban szenvedő idős betegek ápolása
A    Időskori érzékszervi elváltozásban szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző neurológiai szervrendszer elváltozásaiban szenvedők ápolása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
2    Információforrások kezelése, jelképek értelmezése
3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Határozottság
Döntésképesség
Türelmesség
Előítélet mentesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empátiás készség
Motiváló készség
Tolerancia
Közérthetőség
Kongruens kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2405-10    Gyermek klinikai aneszteziológia, intenzív terápia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Monitorizálja a folyadékegyensúly zavarainak testi és laboratóriumi tüneteit
Felismeri a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit, kezelésükben aktívan részt vesz
Felismeri az eszméletvesztéssel, tudatzavarral járó állapotokat
Az égések, a traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismeri, ellátásukban aktívan részt vesz
Az intenzív terápiában használatos gyógyszereket hatástanilag csoportosítja, orvosi utasításra alkalmazza
Alkalmazza a folyadékpótlás oldatait, eszközeit, módszereit
Alkalmazza az orvos előírása szerint az anesztéziában és az intenzív ellátásban alkalmazott gyógyszereket
Előkészíti a gyógyszereket az orvosi beavatkozásokhoz
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Folyamatosan monitorizálja az életjelenségeket
Reanimációs készenlétet biztosít
Alkalmazza a kibővített BLS-t
Az ALS-ben hatékonyan közreműködik
Elvégzi a légúti toalettet
Garattubusokat alkalmaz
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet
Segédkezik intubálásnál, extubálásnál
Életveszély elhárítása érdekében intubál
Tubuson át lélegeztet
A reanimáció során előforduló hibákat és szövődményeket felismeri és elhárítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Oxiológia
B    Gyógyszertan
B    Neonatológia
B    Gyermekgyógyászat
B    Reanimatológia
B    Szakápolás
B    Klinikai aneszteziológia
B    Intenzív terápia
B    Tünettan
B    Műszerismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvi beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Reanimatológia eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
4    Légútbiztosítás eszközeinek használata
4    Légúti toalett eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stabil kéztartás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztán tartása
Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2409-10    Beavatkozások, intenzív ellátások
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A beteget monitorizálja
Felismeri az életveszélyes ritmuszavarokat
Speciális artériás és vénás kanülöket kezel és gondoz
Invazív és non invazív nyomásértékeket értelmez
Speciális diagnosztikus és terápiás beavatkozások során asszisztál
Speciális vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz előkészít, asszisztál és a vizsgálatok utáni speciális szakápolási feladatokat ellát
Lélegeztetéssel kapcsolatos szakápolói teendőket lát el
Gépi lélegeztetéshez előkészít, lélegeztetőgépet összeállít, kipróbál
A gépi lélegeztetés során a betegeket a szakmai protokolloknak megfelelően ápolja
Légúti toalettet végez
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet
Laringeális maszkot bevezet
Tubuson át lélegeztet
Lélegeztetett beteget megfigyel
A légzési paramétereket és a lélegeztető gépet folyamatosan ellenőrzi
Légúti váladékot eltávolít
A lélegeztető gép karbantartását biztosítja, légzőköröket felhelyez, cserél
A lélegeztető gépről való leszoktatásban segédkezik
Előkészít, asszisztál tracheostoma kivitelezésében
Tracheatubust, kanült sterilen kezel
Lélegeztetett beteget enteralisan és parenteralisan táplál
Ápolási dokumentációt, a lélegeztetés és az anesztézia dokumentációját vezeti
Segédkezik hemodialízisnél
Folyadékegyenleget számít és testsúlyt kontrollál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Oxiológia
B    Reanimatológia
B    Intenzív terápia
B    Intenzív szakápolás
B    Gyógyszertan
B    Klinikai diagnosztika, terápia
B    Szakmai kommunikáció
B    Műszerismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvi beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Reanimáció eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Interperszonális
Rugalmasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3152-10    Gyermek intenzív szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Intenzív ellátást igénylő betegeket ápol, az ápolási folyamat elvei szerint
Ápolási tervet készít, ápolási modelleket alkalmaz
A beteg gyermeket pszichésen támogatja
Megfelelő fektetést és mobilizációt biztosít
A beteg gyermek hőháztartásának egyensúlyban tartásáról gondoskodik
Betegmelegítő, infúziómelegítő eszközöket alkalmaz
Szem és a száj nyálkahártya kiszáradása, illetve sérülése ellen védelmet biztosít
A speciális ápolási dokumentációt (24 órás intenzív észlelőlap) vezeti
Parenteralis táplálást alkalmaz
Táplálási terv meghatározásában részt vesz
Részleges vagy teljes parenteralis táplálást végez
Perifériás és centrális parenteralis táplálást végez
Parenteralis terápiát végez a beteg otthonában
A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Ápolási dokumentációt vezet
Sebeket ellát, sebkötözéseket elvégez
Műtéten átesett beteg gyermeket ápol
Politraumatizált beteg gyermeket ápol
Mérgezett beteg gyermeket ápol
Szeptikus beteg gyermeket ápol
Altatott beteg gyermeket ápol
Eszméletlen beteg gyermeket ápol
Alkalmazza a decubitus megelőzésének elvét és gyakorlatát
Reanimált beteg gyermeket ápol
Orvosi utasításra enteralisan és parenteralisan gyógyszerel
Adekvát folyadékpótlást alkalmaz orvosi előírás szerint
A vénabiztosítás eszközeit előkészíti, a centrális és a perifériás véna biztosításában közreműködik
Neonatális Intenzív Centrumban patológiás újszülötteket és koraszülötteket ápol
Lélegeztetett kora- és újszülöttet ápol
A beteg gyermek paramétereit folyamatosan monitorizálja, felismeri az életveszélyes változásokat
Artériát pungál, artériát kanülál
Artéria punkció helyét kiválasztja orvosi elrendelésnek megfelelően
A klinikai állapottól függően mintavétel céljára orvosi elrendelésnek megfelelően arteria radialist, arteria brachialist vagy arteria femoralist pungál
Arteria radialist vagy arteria femoralist katéterez invazív monitorozás, illetve mintavétel céljából orvosi elrendelésnek megfelelően
Artériás kanült gondoz
Monitort csatlakoztat artériás kanülhöz
Artériás kanült ideiglenesen lezár
Artériás kanült megszüntet
Artériás szúrt csatornát ellát
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Speciális megfigyelési feladatokat önállóan kivitelez
Invazív és non-invazív vérnyomást monitoroz, az eredményt értékeli
Pulzoximetriát végez
Vérgázanalízist végez
Kapnográfiát végez
Spirometriát végez
Maghőmérsékletet mér
IC-nyomást mér
Az invazív és non-invazív megfigyelési eljárások eredményeit értékeli
A monitorozás eredményeit dokumentálja
Az intenzív betegellátás során a higiénés szabályokat és eljárásokat alkalmazza
Méregtelenítő eljárások során asszisztál
IC-nyomásméréshez, drén behelyezéséhez asszisztál
Bélmucosa pH-méréshez speciális szonda levezetése, tonométer alkalmazása
A kritikus állapotú beteg szállításában közreműködik, szállításra előkészít, szállítás alatt monitorizál, a szállítás eseményeit dokumentálja
Tevékenységével összefüggő oktatási feladatokat ellát
Számítógépes célprogramokat használ
Az intenzív ellátás és az érzéstelenítés eszközeit fertőtleníti és sterilezéshez előkészít
Klinikai, ápoláslélektani, etikai és pedagógiai ismereteit alkalmazza
Betartja a munkavédelmi, higiénés, tűzvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Szakápolás
A    Neonatológia
A    Gyermekgyógyászat
A    Ápoláslélektan
B    Szakmai kommunikáció
A    Intenzív ellátás elmélete, gyakorlata
A    Klinikai ismeretek
A    Klinikai labor és diagnosztika
A    Műszerismeret
B    Dokumentáció
C    Vezetés, szervezés
B    Munkavédelem
C    Számítógépes célprogramok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvi beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Mennyiségérzet
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Gépi ellátási eszközök használata
3    Számítógépes célprogramok használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3153-10    Hospice szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a betegek felvételében, környezettanulmányt végez
Felméri a beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben), ápolási anamnézist készít, ápolási diagnózist határoz meg
Rövid- és hosszútávú ápolási-gondozási tervet készít
Részt vesz a gondozási terv végrehajtásában kompetenciájának megfelelően
Az ápolási folyamat során ellenőrzi az ápolási/gondozási beavatkozásokat, értékeli az eredményeket és elvégzi a szükséges módosításokat
Támogatja a beteg gázcseréjét
Elősegíti a beteg széklet- és vizeletürítését
Kompetenciakörének megfelelően kezeli, és lehetőség szerint segít megelőzni a székrekedést
A lehető legjobb tápláltsági szint eléréséhez segíti a beteget, dietetikust is bevonva
Parenteralis táplálást alkalmaz
Táplálási terv meghatározásában részt vesz
Részleges vagy teljes parenteralis táplálást végez
Perifériás és centrális parenteralis táplálást végez
Parenteralis terápiát végez a beteg otthonában
A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Mobilizálja a beteget, valamint gyógytornász irányításával részt vesz a beteg mozgásterápiájának kivitelezésében
Segíti a beteget pihenési és alvási szükségleteinek kielégítésében
Részt vesz a beteg normális testhőmérsékletének fenntartásában, a láz csillapításában
Segédkezik a beteg higiénés szükségletének kielégítésében
Biztosítja a beteg biztonságát
Az orvos utasítása alapján palliatív, szupportív terápiát alkalmaz
Enyhíti a terminális állapotú, daganatos betegek kínzó testi tüneteit
Tartós fájdalomcsillapítást alkalmaz
Fájdalmat felmér
Krónikus fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek megfelelően
Különböző személyre szabott fájdalomcsillapítási módokat alkalmaz orvosi elrendelésnek megfelelően
– gyógyszeres
– nem gyógyszeres
– alternatív
Folyamatosan monitorizálja a beteget a fájdalom terápia során
Nem megfelelőség esetén javaslatot tesz a fájdalom terápia módosítására
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Hányáscsillapítást végez és alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit
Alkalmazza az oxigénterápiát
Részt vesz a száraz száj szindróma kezelésében
Részt vesz a nehéz nyelés kezelésében
Felismeri és részt vesz a szájnyálkahártya gyulladás kezelésében
Felismeri a szájpenészt és részt vesz a kezelésében
Részt vesz a csuklás kezelésében
Részt vesz a nehézlégzés tüneteinek kezelésében
Orvosi utasításra kezeli a daganatos fekélyeket
Drének, sztómák szakszerű ellátását végzi
Megelőzi és kezeli a decubitust a szakmai protokoll szerint
Tartósan behelyezett katéterek, szondák használatával kapcsolatos ápolási feladatokat lát el
Felismeri a gerincvelői kompresszió tüneteit
Felismeri a terminális állapotú beteg szorongását és depresszióját, és kompetenciájának megfelelően igyekszik oldani
Elvégzi a burjánzó tumorokkal kapcsolatos ápolási teendőket
Az agónia szakaszában a súlyos állapotú beteget szakszerűen ápolja
Felismeri a közelgő halál tüneteit, figyelmeztető jeleit
Részt vesz a haldokló beteg konfúziójának, delíriumának kezelésében
Kommunikál a kezelőorvossal és a gondozó csoporttal a beteg aktuális állapotáról
Kompetencia határain belül lehetőség szerint nyíltan kommunikál a beteggel az állapotáról
Haldoklás idején biztosítja a hozzátartozók jelenlétét
A családtagokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek szeretetükkel az utolsó percig a beteg mellett lenni
Kegyeletteli halottellátást végez
Biztosítja a család jelenlétét az elhunyt ágya mellett
Tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíti a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban
A hozzátartozókat oktatja az alapvető ápolási feladatok elvégzésére
A betegek halála után – ha a család azt igényli – támogatja a hozzátartozókat a gyász időszakában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az onkológiai sebészet
B    A magyarországi daganatos megbetegedések epidemiológiája
B    A leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai eljárások
B    Terápiák fajtái, lehetőségei
B    A terápiák hatása, mellékhatása, biztonsági előírások
A    Az ápoló feladatai a terápia során
B    Sugárterápia
B    Kemoterápia
B    Megelőzés (primer prevenció)
B    Szűrővizsgálatok (szekunder prevenció)
B    Rehabilitáció a daganatos betegeknél (tercier prevenció)
A    A daganatos betegek pszichológiai sajátosságai, az ápoló szerepe
C    A gerontológia története, szakágai
C    Krízisek a felnőttkor második szakaszában
B    Az idős ember, az öregedés elméletei
C    Az öregedés élettana
A    Az idős ember szükségletei
B    Az öregedés rizikófaktorai
A    Az idős emberrel kapcsolatos ápolási-gondozási feladatok
A    Geriátriai betegek szakápolása
C    Halálos betegségek
B    Vizsgáló eljárások és diagnosztikai leletek
B    Alkalmazott terápiás eljárások
A    Az ápolási folyamat sajátosságai idős betegeknél
B    Az idős betegek pszichés vezetése
B    Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek idős korban
A    A palliatív terápia fogalma, alkalmazásának körülményei
A    A fájdalom kialakulásának okai, fajtái
A    A fájdalomfelmérés módszerei és eszközei
A    A fájdalomcsillapítás terápiás elvei és módszerei, eszközei
A    A fájdalomcsillapítás során alkalmazott gyógyszerek fajtái, alapelvek (WHO szerint)
A    A hányinger, hányás kialakulásának okai, kezelése
A    Passage zavarok okai, tünetei, kezelésük
A    Táplálás, folyadékpótlás alapelvei, formái
B    Parenteralis tápszerek és adalékanyagok alkalmazása, kezelése
B    Parenteralis táplálás technikák
A    Légzési nehézségek okai, tünetei, kezelésük
A    Idegrendszeri tünetek okai, tünetei, kezelésük
A    Fertőzés, láz okai, tünetei, kezelésük
A    Egyéb tünetek fajtái, okai, kezelésük
A    Sztómák fajtái, ellátásuk
C    A halálról alkotott elképzelések a történelem során
C    Világvallások halál- és túlvilágképeinek összehasonlítása
C    Mulandóság a művészetben
B    A halál medikalizációja
B    A halálközeli élmények elemei, magyarázatai, utóhatásai
A    A haldoklás és a gyász pszichológiája
B    Az egészséges és a beteg ember személyiségfejlődése
B    A diagnózis közlésének pszichológiai problémái
A    A haldoklás pszichológiai stádiumai
B    A gyász pszichológiai folyamata
B    A normál és a szövődményes gyász
B    Haldokló betegek és hozzátartozóik pszichés támogatása
B    A gyászolók gondozása
B    A gyermek halálképe, a haldokló és a gyászoló gyermek
A    A segítő foglalkozás motivációi és nehézségei
A    Burnout- és segítő szindróma
B    Pasztorálpszichológia
A    A halálfélelmek és szorongás összetevői
A    Az emberek viselkedése a haldoklók és a gyászolók mellett
A    Halállal, haldoklással, gyásszal kapcsolatos esetek komplexitása
A    Viselkedés haldoklók és gyászolók mellett
A    Szorongáselhárító mechanizmusok az ápolói gyakorlatban
A    Konfliktusmegoldási technikák
A    A terminális stádium értelmezése
A    A hospice fogalma, elmélete, szellemisége
B    A hospice története
A    A palliatív és a terminális stratégia lényege
B    Az életminőség összetevői
A    A haldokló beteg életminőségének javítása
A    A betegek tájékoztatásának elvei, dilemmái
A    A gyógyíthatatlan betegek ellátásának etikai kérdései
B    A szervátültetés etikai elvei, az agyhalál fogalma
A    A haldokló betegek jogai a nemzetközi és a magyar jogi etikai dokumentumokban
B    Egészségszociológia
C    Egészség, betegség, népesedés, statisztikai megközelítésben
B    A személyiséglélektan feladatai
B    A személyiség alakulása
B    Az érett személyiség
A    A segítő személyisége
A    A stressz és a stresszre adott pszichológiai reakciók
A    A stresszel szembeni megküzdési készségek és technikák
B    A pszichológia és terápia alapjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Jelképek értelmezése
5    Egyszerű diagnosztikai eszközök használata (pl.: vérnyomásmérő, vércukormérő)
5    Egyszerű kézi műszerek használata (pl.: kötözés során olló, csipesz)
5    Ápolási eszközök használata (pl.: fürdőkád ülőke, kényelmi eszközök, antidekubitor matrac)
5    Ápolási beavatkozások során alkalmazott eszközök használata (pl.: beöntő készülék, injekciós felszerelés, katéterek, szondák stb.)
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Tűrőképesség
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empátiás készség
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Interperszonális rugalmasság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés
Elővigyázatosság
Nyitott hozzáállás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2852-09    Koordinációs ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Aktív koordinációs tevékenységet folytat
Szervezi a hospice-palliatív ellátó team munkáját
Szakterületének megfelelően beosztja, nyilvántartja és összehangolja a gondozócsoport(ok) munkáját
Kapcsolatot tart az egyéb hospice ellátó szolgálatokkal, osztályokkal
Kapcsolatot tart a háziorvosi szolgálatokkal
Kapcsolatot tart a házi szakápolási szolgálatokkal
Kapcsolatot tart az önkormányzattal (pl. házi gondozás megszervezése)
Kapcsolatot tart a szociális ellátó szervezetekkel
Kapcsolatot tart a beteg családjával
Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében kapcsolatot tart társadalmi és szakmai szervezetekkel
A tevékenységeket szakszerűen dokumentálja, számítógépes nyilvántartást vezet
Házi hospice ellátás esetén a gyógyászati segédeszközök elérhetőségét, kölcsönzési lehetőségeit ismerteti a beteggel/családdal
Részt vesz a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül, illetve megszervezi a megfelelő ellátást
Elősegíti a betegek családi, szociális kapcsolatainak javítását
Felismeri a szövődményes gyászt és megszervezi a megfelelő segítségnyújtást
Menedzseli a hospice-palliatív ellátó szervezetet
Részt vesz a szervezet minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében
Részt vesz a társadalombiztosítás finanszírozási rendszerének adatszolgáltatásában
A hospice nonprofit jellegének megfelelően segít a források felkutatásában és forrásfejlesztésben
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, részt vesz pályázatok megírásában
A hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végez
Közreműködik alapvető pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok végrehajtásában
Edukálja a szakápoló jelölteket a gyakorlatban
Hospice ellátásban folyamatosan új ismereteket szerez, a megszerzett ismereteket ápolói/gondozói munkájában alkalmazza
Rendszeresen részt vesz stresszkezelő egyéni vagy csoportmunkában (pl. Bálint-csoport, szupervízió)
Munkáját hivatásként gyakorolja
Tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember jogait, a titoktartás követelményeit, humánummal, empátiával végzi feladatát
A szakmai és etikai normákat betartja, ismeri azok jogi következményeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A magyarországi hospice hálózat felépítése, működése
B    A magyarországi onkológiai hálózat felépítése, működése
B    Civil szervezetek, szerveződések
C    Az idős ember a társadalomban
B    A haldokló és a halott ellátásának főbb vallási előírásai a különböző kultúrákban
B    A halál, a haldoklás és a gyász néprajzi vonatkozásai
B    Relaxáció, autogén tréning, Bálint-csoport
A    A hospice helye az egészségügyi rendszerben
A    A hospice-team összetétele és feladatai
A    Hospice-ház
A    Hospice-palliatív részleg
A    Hospice-házi gondozás
A    A hospice egyéb szervezeti formái
A    Nemzetközi irányelvek
B    Nemzetközi ellátási formák, tapasztalatok
A    A magyar hospice szervezetek tevékenysége
A    A hospice-palliatív ellátás jogszabályi háttere
A    Hospice-palliatív szakmai irányelvek Magyarországon
A    A hospice ellátás minőségi standardjai
A    Az egészségügyi ellátók és a beteg kapcsolatának etikai elvei
B    A szociálpolitika meghatározása, célja, eszközrendszere
B    A szociálpolitikai ellátórendszer működése
B    Az egészségügyi jog alapjai
C    A szociális jog alapjai
B    A társadalombiztosítási jog és a finanszírozás alapjai
B    Társadalombiztosítás, finanszírozás
B    Egészségügyi szervezetek menedzsmentje
B    Nonprofit szervezetek gazdálkodása és menedzsmentje
B    A szervezeti struktúra, folyamatok, eredmények
B    A szervezeti magatartás, motiváció elméletek
B    Vezetői szerepek, funkciók, koncepciók
B    A csoport típusai, dinamikája, normái
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Speciális, hospice ellátást nyilvántartó, adminisztrációs szoftver
4    Egyszerű irodatechnikai és kommunikációs eszközök használata (fax, fénymásoló, telefon, vetítés-technika)
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2395-10    Körzeti közösségi szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkaterületén részt vesz a közösségi ellátásban
Közösségi felmérést készít
Közösségi diagnózisokat állapít meg
Egészségfejlesztési tervet készít, hajt végre
Elvégzi az értékelést
Segít az egyén és a közösség egészségügyi, jogi, szociális érdekérvényesítésében
Az ellátási területeken koordináló, szervező feladatokat lát el
Részt vesz a betegutak menedzselésében
Megszervezi a beteg/család teljes körű otthoni ellátását
Kapcsolatot vesz fel a házi segítőszolgálattal
A kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot tart
Szükség esetén együttműködik a védőnői szolgálattal
A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységeket végez
Speciális közösségi ellátási ismeretei alapján végzi ápolói tevékenységét
Felméri a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit
Megtervezi az ápolási folyamatot
Szakszerűen, kompetenciájának megfelelően ápol
A folyamat során ellenőrzi a beavatkozásokat
Értékeli az eredményeket, és elvégzi a szükséges módosításokat a tervben
Ápolási dokumentációt vezet
Orvosi utasítás alapján végzi a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét
Vér- és váladékvételt végez
Az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést végez
Orvosi vizsgálatoknál, beavatkozásoknál asszisztál a rendelőben és a beteg otthonában
Orvosi utasításra elvégez egyes noninvazív vizsgálatokat, a leleteket előkészíti orvosi értékelésre
Orvosi utasításra szakápolási tevékenységet végez a rendelőben vagy a beteg otthonában
Igazodik a területi és a betegek lakásán lévő lehetőségekhez, speciális körülményekhez
Közreműködik a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában, ápolást, mozgást segítő eszközöket alkalmaz, ismerteti használatukat a beteggel és családjával
Részt vesz a beteg személyi higiénéjének, komfortjának biztosításában, szükség esetén megszervezi az ilyen jellegű ellátást
Teljes körű, rendszeres betegápolási tanácsadással szolgál a beteget ellátó hozzátartozóknak
Megszervezi a segítőszolgálat közreműködését a beteg környezetében
Közreműködik a praxis hatáskörébe tartozó orvosszakértői feladatok elvégzésében, dokumentálja azokat és vezeti a nyilvántartást
Prevenciós tevékenységet végez
Motiválja az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra
Segíti és végzi a primer, secunder és tercier egészségvédelmi feladatok ellátását
Szakszerű tanácsadást, mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést végez
Tanácsadást szervez és végez saját kompetenciakörében
Az önszerveződő csoportok szakmai segítését végzi
Tanácsadást végez (pl. diabeteses betegek klubja)
Részt vesz a gondozás tervezésében, a szűrővizsgálatok szervezésében, végrehajtásában
Előkészíti az eredmények és a gondozási mutatók értékelését
Részt vesz a praxis gondozási programjának megvalósításában
Vezeti a betegek előírás szerinti nyilvántartását, megbízás alapján önállóan lát el konkrét gondozási feladatokat
A beteg otthonában ápolási és rehabilitációs tevékenységet végez
Dokumentálja prevenciós tevékenységét
Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el
A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet végez
Fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat lát el
Közreműködik a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában, fertőző beteg be- és kijelentést készít, nyilvántartást vezet
A kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt vesz
Figyelemmel kíséri a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait, és közreműködik a hiányosságok felszámolásában
Részt vesz a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében
Tevékenyen részt vesz a sürgősségi ellátásban
A vészhelyzeteket felismeri
Életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdi
Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezi
Közreműködik a praxisba nem bejelentkezett ambuláns ellátásában, erről naplót vezet, jelentést készít
Részt vesz a praxis menedzsmentben
Részt vesz a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában
Együttműködik a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában
Gondoskodik a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről
Munkaterületén gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról
Megállapodás alapján végzi a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait, eleget tesz a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek
Vezeti a praxis előjegyzési listáját, az alapján szervezi a munkát a rendelési idő alatt
Informálja a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról
Kapcsolatot tart az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szerv helyi szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében
Részt vesz a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében
Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokat
A praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyeli és részt vesz pályázatok írásában
Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket
Betartja az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A szociális és egészségügyi ellátás kapcsolatai, együttműködése az alapellátásban
C    Szociális juttatások
C    Szociális igények felmérése, környezettanulmány
C    A szociális juttatások kérelmezésének formái, módjai
C    A szociális juttatások elosztásának rendszere, gyakorisága
A    Etika az alapellátásban
A    A betegjogok, személyiségi jogok etikai vonatkozásai
A    A betegtájékoztatás, adatvédelem etikai vonatkozásai
A    Orvosi titok, személyes titok
A    Ápoló-orvos-beteg kapcsolat etikai kérdései
A    Alapellátás
C    Az alapellátás fejlődése, szerkezete
C    Az alapellátás története
B    Az alapellátás helye az egészségügyi ellátás rendszerében
B    Az alapellátás összetevői, feladatai
B    Család-, háziorvoslás, csoportpraxis
B    Kapcsolat más szakmaterülettel
B    Családorvoslás
B    A családorvoslás aktuális kérdései
B    A felnőtt és gyermek háziorvosi rendszer sajátosságai
B    Team-munka az alapellátásban
C    Praxis menedzsment
B    Egészségügyi jog és vállalkozási jogszabályok
B    A praxis működtetés gazdasági vonatkozásai
B    A praxis finanszírozás, jelentési kötelezettségek
B    A menedzsment fogalma, fejlődése
B    Az egészségügyi dolgozók menedzser szerepe a betegmenedzsmentben
B    Minőségbiztosítás az egészségügyben, a praxisban
A    Standardok, protokollok az ápolásban és a háziorvosi rendszerben
B    Népegészségügy
B    Ápolási szakfelügyelet, irányítás
B    A praxis és az otthonápolás kapcsolata a népegészségügyi szakigazgatási szervvel
B    Közegészségügy, járványügy
B    Közegészségügyi-, járványügyi feladatok a háziorvosi praxisban
C    Hatósági feladatok a háziorvosi praxisban
B    Dokumentáció a praxisban és az otthonápolásban
B    Informatika a háziorvosi praxisban
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Speciális, háziorvosi praxis nyilvántartó, adminisztrációs szoftver
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Gépírás
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Jelképek értelmezése
5    Egyszerű diagnosztikai eszközök használata (pl.: vérnyomásmérő, vércukormérő)
5    Egyszerű kézi műszerek használata (pl.: kötözés során olló, csipesz)
5    Ápolási eszközök használata (pl.: fürdőkád ülőke, kényelmi eszközök, antidekubitor matrac)
5    Ápolási beavatkozások során alkalmazott eszközök használata (pl.: beöntő készülék, injekciós felszerelés)
5    Számítógép használat – a szükséges adatnyilvántartó rendszer használata
4    Egyszerű irodatechnikai és kommunikációs eszközök használata (fax, fénymásoló, telefon)
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Tűrőképesség
Önfegyelem
Önbizalom
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empátiás készség
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, feltárás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2440-06    Légzőszervi szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart fenn a tüdőgyógyászat területén tevékenykedő civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart fenn egyéb tüdőgyógyászati társintézetekkel
Információt és segítséget ad a légzőszervi daganatos betegeknek a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez
Részt vesz a tüdőgyógyászat ápolás szakmai protokolljainak kidolgozásában, fejlesztésében
Alkalmazza a szakmai protokollokat
Együttműködik a tüdőgyógyászati praxisok hatékony működtetésében
A multidiszciplináris team tagjaként együttműködik a tüdőgyógyászati betegek ellátásában életkor szerint a prevenciós szinteknek megfelelően
Tüdőgondozói hálózat működésében közreműködik
Környezettanulmányt végez
Felvilágosító tevékenységet folytat a tüdő megbetegedéseit okozó káros szenvedélyek vonatkozásában
Tájékoztat a tüdőgyógyászat területére vonatkozó szűrővizsgálatokról
Tájékoztatja, oktatja a betegeket/családtagokat az oxigén vételére alkalmas eszközökről, valamint a használattal kapcsolatos tudnivalókról
Felvilágosítja a beteget a légúti betegségek fizioterápiás eljárásairól
Tájékoztatást ad a betegnek/családtagjának a pulmonológiai rehabilitációs lehetőségekről
Megtanítja a beteget/családtagokat a korszerű inhalációs eszközök használatára az életkor sajátosságainak figyelembevételével
Krónikus gondozásra szoruló légúti betegeknek/hozzátartozóiknak étrendi, életvezetési tanácsadást végez
Tájékoztatást nyújt a légúti betegségek vonatkozásában az otthoni szakellátás lehetőségeiről
Szakszerűen alkalmazza a tüdőgyógyászat területén használatos eszközöket, gépeket, műszereket
Felismeri és segédkezik a súlyos légzészavarok elhárításában életkorok szerint
Felismeri és segédkezik az allergiás légúti betegségben és allergiás reakcióban szenvedő beteg ellátásában életkor szerint
Provokációs és terheléses vizsgálatok során fellépő kóros reakciók ellátásánál segédkezik
Tuberkulin-teszt végzésénél helyi szövődményt felismeri, szakszerűen ellátja
Idegentest aspiráció ellátásában segédkezik
Ápolja és gondozza a légzőszervi betegségben szenvedőket
Vérgáz vizsgálatot készít életkornak megfelelően
Prick-teszt felhelyezését, értékelését végzi az életkori sajátosságoknak megfelelően
Tuberculin-tesztet felhelyez, értékel
Alaplégzés-funkciós vizsgálatot végez életkornak megfelelően
Speciális légzésfunkciós vizsgálatokat végez életkornak megfelelően
Specifikus és nem specifikus allergén vizsgálatokhoz előkészít, a kivitelezésnél segédkezik életkornak megfelelően
Előkészít mellkasi invazív beavatkozásokhoz, a kivitelezésnél segédkezik
Előkészít terápiás és diagnosztikus bronchológiai beavatkozásokhoz életkor szerint, a kivitelezésnél segédkezik
Laboratóriumi, bakteriológiai és speciális diagnosztikai vizsgálatokhoz mintavételeket végez
Felkészíti a pácienst alvás alatti diagnosztikai vizsgálatra
Kompetenciájának megfelelően elvégzi a beteg alvás alatti vizsgálatát
Foglalkozásegészségügyi tüdőbetegségek kivizsgálásában segédkezik
Terápiás és diagnosztikus bronchológiai beavatkozások után a pácienst megfigyeli, az esetleges szövődményeket felismeri, dokumentálja
Mellkasi invazív beavatkozások után a pácienst megfigyeli, felismeri a szövődményeket
A beteg alvását megfigyeli, a kóros alvás tüneteit felismeri
Az oxigénhiányos állapotok külső jeleit felismeri
Köhögést, köpetürítést, köpetet megfigyel
A pulzoximétert a szakmai standardok szerint alkalmazza
Felismeri a fejlődési rendellenességet, fejlődési rendellenességben szenvedők ellátásában közreműködik
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Életkor szerint asztmás betegek gondozását végzi
Tüdőembóliás betegek gondozását végzi
Tbc-s betegek, illetve a kontaktok gondozását végzi
Tüdődaganatos betegek gondozását végzi
Krónikus obstruktív betegek gondozását végzi
Életkor szerint a cistás fibrosisos beteg gondozását végzi
Tüdőtranszplantált betegek pre- és posttranszplantációs gondozását végzi
A tüdőgyógyászat területén alkalmazott gyógyszereket hatástanilag csoportosítja, orvos utasításának megfelelően életkor szerint gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, ismeri a hatásokat, felismeri a mellékhatásokat
A tüdőgyógyászatban alkalmazott terápiás és diagnosztikus beavatkozásokhoz előkészít, asszisztál, megfigyeli a pácienst, a beavatkozások után speciális szakápolást nyújt életkornak megfelelően
Szakápolást végez a tüdő különböző betegségeinél életkornak megfelelően
Tüdőtranszplantált betegek szakápolását végzi
Mellkasi drenált beteget ápol/gondoz a szakmai standardoknak megfelelően
Oxigénterápiát végez életkornak megfelelően
Életkornak megfelelően inhalációs eszközöket használ, inhalációs terápiát végez a szakmai standardok szerint
Oxigén terápia eszközeit a standardok szerint alkalmazza életkornak megfelelően
PEF-mérést végez, értékel
Légút „toilett”-et végez
Légzőtornát végez gyógytornász bevonásával az életkor sajátosságainak megfelelően
Légzésrehabilitációs módszereket alkalmaz különböző szakemberek bevonásával
Mellkasdrenált betegnél szakápolást végez
Citosztatikus kezelésre a beteget előkészíti, felismeri a citosztatikus kezelés okozta helyi és általános szövődményeket
Együttműködik a multidiszciplináris team tagjaként a tüdőgyógyászati betegek ellátásában életkor szerint, valamint a beteg szükségleteinek megfelelően
Együttműködik a multidiszciplináris team tagjaként a tüdőgyógyászati betegek primer, szekunder és tercier prevenciójában az életkor figyelembevételével
Életvezetési és életmódbeli tanácsokat ad
Részt vesz a gondozási terv végrehajtásában kompetenciájának megfelelően
Szakterületének megfelelően beosztja, nyilvántartja és összehangolja a gondozócsoport(ok) munkáját
Izotópdiagnosztikai vizsgálatoknál közreműködik
Gastrooesophagealis refluxban szenvedőnél közreműködik
Interstitialis tüdőbetegségekben szenvedőknél közreműködik
Bronchopulmonális dysplasiás betegeknél közreműködik
Tüdő infekció okozta gyulladásos megbetegedésekben szenvedők ellátásában közreműködik
Pleura rendellenességeiben szenvedők ellátásában közreműködik
Mellkasfal rendellenességeiben szenvedők ellátásában közreműködik
Diffúz parenchymás megbetegedésekben szenvedők ellátásában közreműködik
Irritáló mérges gázok, gőzök okozta megbetegedésekben szenvedők ellátásában közreműködik
Anaphylaxiás sokk ellátásában közreműködik
Újszülöttkori légzészavarok ellátásában közreműködik
Szülészeti anamnézishez társuló légzészavarok ellátásában közreműködik
Légzészavart okozó veleszületett pulmonális és diaphragma eltérések és a mellkasfal rendellenességek ellátásában közreműködik
Croup-szindróma akut ellátásában közreműködik
Tulajdonságprofil
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek
B    Légzőszervi megbetegedések újszülött korban
A    Légzőszervi fertőzések csecsemő- és gyermekkorban
B    Kóros immunválaszon alapuló légzőszervi megbetegedések
B    Egyéb légzőszervi betegségek
C    Légzőszervi daganatok
B    Mellkasi beavatkozások
B    Légzésszabályozás
B    A légutak betegségei felnőttkorban (reverzibilis és irreverzibilis)
B    A tüdő infekció okozta gyulladásos megbetegedései
B    Vascularis tüdőbetegségek
B    Mellkassebészeti beavatkozások
B    A pleura rendellenességei
B    A tüdő daganatos betegségei
B    A mediastinum betegségei
B    A rekeszizom betegségei
B    Diffúz parenchymás megbetegedések
B    Alvás alatti légzészavarok
B    Egyéb, a pulmonológia tárgykörébe tartozó megbetegedések
B    Pulmonológiai diagnosztika
D    Fizikális vizsgálatok
B    Légzésfunkciós vizsgálatok
D    Képalkotó vizsgálatok
B    Bronchológiai endoszkópos és biopsziás vizsgáló módszerek, terápiás eljárások
C    Egyéb invazív diagnosztika
C    Laboratóriumi diagnosztika
B    Mycobacteriológiai diagnosztika
D    Izotópdiagnosztika a tüdőgyógyászatban
A    Allergológiai - immunológiai diagnosztika
B    Bronchialis provokációs tesztek
B    Légzési intenzív ellátást igénylő kórképek
B    Akut sürgősségi ellátást igénylő állapotok
B    Idegentest - aspiratio
B    Croup-szindróma
B    Tüdőödéma
B    Tüdőembólia
C    Nasalis gyógyszerkészítmények
B    Obstruktív légúti betegségre ható készítmények
C    Köhögés és meghűlés gyógyszerei
B    Systemás antihisztaminok
C    Antibiotikumok
C    Daganatellenes és immunmodularis készítmények a tüdőgyógyászatban
C    Analgetikumok
C    Érzéstelenítők
C    Antiemetikumok
A    A tüdőgyógyászat területén alkalmazott ápolási modellek
A    Reverzibilis és irreverzibilis légúti betegségek szakápolástana
A    A tüdő infekció okozta gyulladásos megbetegedések szakápolása
A    Vascularis tüdőbetegségek szakápolása
A    Mellkassebészeti beavatkozások szakápolása
A    A tüdő daganatos betegségeinek szakápolása
A    A mediastinum betegségek szakápolása
A    Diffúz parenchymás megbetegedések szakápolása
A    Légzőszervi fertőzések szakápolása csecsemő- és gyermekkorban
A    Kóros immunválaszon alapuló légzőszervi megbetegedések szakápolása
C    Otthoni szakellátás a tüdőgyógyászatban
C    A hospice helye a tüdőgyógyászati szakellátásban
B    A prevenció különböző szintjein a szakdolgozók feladatai
D    Kommunikáció a betegellátás folyamatában
B    Oktatás, betegoktatás a tüdőgyógyászatban
C    Deviáns viselkedési formák és azok jelentősége a tüdőgyógyászati ellátásban
C    Tüdőgyógyászati betegek pszichoszociális vonatkozásai
D    Szakegészségügyi ellátó rendszer a szociológia oldaláról
C    Szociális intézményrendszer felépítése és működése
C    Szociális rendszer és az egészségügyi rendszer kapcsolata
C    A család szerepe a betegellátás folyamatában
C    Etika, bioetikai alapfogalmak
C    Betegjog, személyiségi jog
D    Szervátültetés etikai elvei, szabályozások
C    Gyógyíthatatlan beteg ellátásának etikai megközelítése
D    Minőségbiztosítás elemei a tüdőgyógyászatban
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Kézírás
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5    Információforrások kezelése
5    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5    Légzésfunkciós diagnosztikus eszközök használata
5    Intervenciós pulmonológiai tárgykörbe tartozó eszközök, gépek ismerete
5    Inhalációs technika és oxigén ellátás eszközeinek használata
5    Az alváslabor diagnosztikai és terápiás eszközeinek, gépeinek ismerete, használata
5    Laboratórium tüdőgyógyászati vonatkozású eszközeinek, berendezéseinek ismerete
4    A légzési intenzív ellátásának eszközei, berendezéseinek ismerete, használata
5    Tüdőgyógyászati rehabilitációban alkalmazott eszközök, gépek ismerete, használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Állóképesség
Precizitás
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Irányító készség
Segítőkészség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3154-10    Nefrológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Urémiás betegek gondozását önállóan végzi
Veseátültetettek pre- és poszttranszplantációs gondozását önállóan végzi
Nefrológiai gondozásra szoruló betegek étrendi és életrendi tanácsadását önállóan végzi
Megfigyeli a beteget
Centrális vénás nyomást mér
Megfigyeli a beteget dialízis kezelés alatt
Vénapunkciót végez
Artériát pungál, artériát kanülál
Artéria punkció helyét kiválasztja orvosi elrendelésnek megfelelően
A klinikai állapottól függően mintavétel céljára orvosi elrendelésnek megfelelően arteria radialist, arteria brachialist vagy arteria femoralist pungál
Arteria radialist vagy arteria femoralist katéterez invazív monitorozás, illetve mintavétel céljából orvosi elrendelésnek megfelelően
Artériás kanült gondoz
Monitort csatlakoztat artériás kanülhöz
Artériás kanült ideiglenesen lezár
Artériás kanült megszüntet
Artériás szúrt csatornát ellát
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
EKG-t készít speciális elvezetésben
Előkészít intubáláshoz
Lélegeztet kézzel, AMBU-val maszkon és intratracheális tubuson keresztül
Vesetűbiopsziás beteget szakszerűen ápol
Arteriovenózus-fisztula műtött beteget szakszerűen ápol
Extrakorporális kezeléshez szükséges készülékeket, rendszereket kezel (hemodialízis, hemodiafiltráció, hemofiltráció, hemoperfúzió, plazmaferezis)
A beteg szükségletének megfelelően megtervezi az ultrafiltráció mértékét
Önállóan végzi akut és krónikus urémiás betegek dialízisét
Megelőzi, idejében felismeri és elhárítja a dialízis esetleges szövődményeit
Közreműködik a hasi katéter implantációjában
Szakszerűen végzi, szervezi a bejáratás ápolási teendőit
Peritoneális ekvilibrációs tesztet (PET) végez
Közreműködik a veseátültetés előkészítésében
Transzplantáció utáni intenzív terápiát folytat
Nefrológiai beteg oktatását végzi
Bemutatja a kezelési formát a CAPD-kezelt betegnek
Ismerteti a szükséges életformát a CAPD-kezelt betegnek
Megtanítja a betegnek az oldatcsere lépéseit
Megtanítja a CAPD végzésével kapcsolatos alapvető higiénés ismereteket
Ellenőrzi a betegnél az elsajátítás fokát
Életvezetéssel kapcsolatos tanácsadást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A vesék és a kiválasztó rendszer anatómiája, élettana, kórélettani vonatkozások
A    A szív- és érrendszer, keringés- és vérnyomás szabályozás, a vizenyőképződés mechanizmusai
A    Az endokrin rendszer (inzulin, parathormon, renin-angiotenzin-aldosteron rendszer, ADH)
A    A vérképző- és immunrendszer
A    A folyadék-elektrolit és sav-bázis háztartás
A    A vesék morfológiai és funkcionális vizsgálómódszerei
A    Szívelégtelenség, ISZB, infarctus myocardii, endocarditis, thromboembóliás kórképek
A    Hipertónia
A    Diabetes mellitus
A    Az immunrendszer betegségei, szeptikus állapotok, renális anémia
A    A gyomor-bélrendszer betegségei, eszméletlen állapotok, mérgezések
A    A vesék és húgyutak fejlődési rendellenességei, daganatok
A    A kőképződés mechanizmusa, vese és húgyúti kövesség
A    Intenzív terápia, infúziós terápia, parenterális táplálás, nagyvéna katéterezés, CVP
B    Artéria punkció/kanülálás indikációja, kontraindikációja
B    Artéria punkció/kanülálás kivitelezése
A    A veseelégtelenség fajtái, okai, diagnosztikája
A    A veseelégtelenségre vezető vesebajok diagnosztikája, terápiás és megelőzési lehetőségei
A    A krónikus veseelégtelenség klinikai megnyilvánulása, hatásai
A    A veseelégtelenség és kezelésének pszichoszociális vonatkozásai
A    A vesebetegek diétás kezelésének elmélete és gyakorlata (tápláltsági állapot, fehérje katabolikus ráta)
A    A veseelégtelenség és kezelésének gyógyszertani sajátosságai
A    Hemodialízis, peritoneális dialízis, dialízis hálózat
A    A veseátültetés elmélete
E    A veseátültetés gyakorlata
A    A dialízis kezelés higiénés alapelvei és gyakorlata
A    A dialízissel kapcsolatos munkaszervezés
A    Nefrológiai ápolás tervezése, ápolási folyamat
A    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Információforrások kezelése
5    Artériás és vénás kanülök kezelése
5    CVP-mérő használata
5    AMBU-ballon használata
5    Extrakorporális kezeléshez szükséges készülékek, rendszerek kezelése (HD, HDF, HF, HP)
5    Fecskendős és infúziós pumpák használata
5    EKG használata
5    A nefrológiai szakápolásban alkalmazott intenzív terápiás eszközök használata
5    Peritoneális dialízis eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Szervezőkészség
Empátia
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3155-10    Onkológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a lakosság tájékoztatásában a rákszűrés lehetőségeiről
Részt vesz az elsődleges daganat prevenció és a szűrés feladataiban
Közreműködik a megelőzhető rákbetegségek felderítésében
Elsajátítja és alkalmazza a szűrési elveket és a szűrési technikákat
Tájékoztatja a lakosságot a szűrés lehetőségeiről
Elősegíti a rizikófaktorú családok szűrésben való részvételét
A beteget pszichésen támogatja a szűrés előtt, alatt és után
Részt vesz a legújabb onkogenetikai ismeretekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenységben
A magyarországi onkológiai hálózat helyzetének, az onkológiai és sugárterápiás osztályok és gondozók felépítésének, működésének ismeretében aktívan részt vesz az onkológiai szakellátásban
Ismeri a gyermekonkológiai hálózatot, részt vesz működésében
Ismeri és ismerteti a betegszervezetek, önsegítő csoportok, alapítványok tevékenységét, elérhetőségét
Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat
Életmódi tanácsadást végez
Betegoktatást végez
Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, betegszervezetekkel, alapítványokkal
Ismerteti a betegekkel, hozzátartozókkal az onkológiai ellátásban résztvevő civil szervezetek, betegszervezetek, alapítványok, klubok, önsegítő csoportok tevékenységét, feladatait
A daganatos betegek és családjuk pszichés támogatását végzi
Szükség esetén szakkonzultációt, szakszerű kezelést szorgalmaz
Közreműködik a kezelt betegek családi, szociális kapcsolatainak kialakításában
Lélektani ismereteit alkalmazza az onkológiai betegek ellátása során
Pszichésen támogatja a beteget a diagnózis felállítástól az utókezelésig
Részt vesz a gyászolók lelki támogatásában
Felvilágosítást ad a hospice működéséről, lehetőségeiről, a különböző szervezeti formákról
Segítséget nyújt, tanácsot ad a terminális állapotban levő daganatos betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice elérési lehetőségeiről
A hospice szellemiségének megfelelően tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember jogait, a titoktartás követelményeit és mélységes humánummal, empátiával fordul a haldokló beteg és családja felé
Tanácsadó beszélgetést folytat
Erős érzelmeket, indulatokat kezel
Konfliktust kezel
Elfogadja a kulturális, pszichés, szomatikus másságot
Tájékoztatja a betegeket az őket megillető jogokról
Kompetenciájának megfelelően tájékoztatja a betegeket a beavatkozások céljáról, menetéről, esetleges szövődményekről, a mellékhatások kivédésének lehetőségéről
Dokumentálja az elvégzett vizsgálatokat
Ápolási-gondozási munkáját pontosan dokumentálja
Kapcsolatot teremt a beszédképtelen beteggel
Értelmezi és elfogadja a beteg verbális és metakommunikációs jelzéseit
Részt vesz a daganatos betegek kezelésében
Klinikai ismereteit alkalmazza az onkológiai betegek szakápolása során
Megfigyeli a beteget
Onkológiai betegek szükségleteit felméri
Onkológiai betegek ápolását megtervezi, kivitelezi, ellenőrizi, beleértve az onkológiai sürgősségi állapotokat is
Lymphoedema kezelést végez
Terminális állapotú beteg ápolását, gondozását végzi
Felismeri a tumorra utaló általános tüneteket és a paraneopláziás tünetegyüttest
Megfigyeli a beteget vizsgálatok alatt és után
Különböző dréneket ellenőriz
Felismeri a különböző szervi lokalizációjú szövődményeket
Ágyneműt, váladékokat folyamatosan ellenőriz a radioaktivitás szempontjából
Betegmegfigyelést végez citosztatikus terápia alatt
Felismeri a kemoterápia mellékhatásait
Felismeri a radioterápia mellékhatásait
Felismeri az onkológiai sürgősségi állapotokat
Felismeri a betegségfelfogás, haldoklás lélektani fázisait
Felismeri a kiégés-szindróma jeleit
Hányáscsillapítást végez
Előkészít aspirációs citológiai vizsgálathoz
Segédkezik anamnézis felvételnél, fizikális vizsgálatnál
A vizsgálati anyagokat szabályosan, protokoll szerint veszi le (vér, vizelet, haemocultura)
Előkészíti a beteget és környezetét biopsziákhoz, punkciókhoz (sternum, crista, lumbal), mellkas- és hascsapoláshoz (eszközös, szomatikus, pszichés) és segédkezik azok kivitelezésében
Előkészíti a beteget hagyományos röntgen vizsgálathoz, UH, CT, MR vizsgálathoz
Előkészíti a beteget izotópdiagnosztikai vizsgálathoz
Előkészíti a beteget intervenciós radiológiai beavatkozáshoz
A vizsgálati anyagokat, váladékokat laboratóriumba juttatja, protokoll szerinti váladékkezelést végez
Dokumentálja az elvégzett vizsgálatokat
A beteget és környezetét előkészíti onkológiai műtétre (pszichés, szomatikus és gyógyszeres)
Posztoperatív beteget fogad, ápol
Onkológiai betegek műtét utáni sebellátását végzi
Mellkas-megnyitáson átesett betegekkel kapcsolatos teendőket, inhalációs terápiát, légzőtornát végez
Stomaterápiát (ileo-colostoma, tracheostoma) végez
Tartósan behelyezett szondák, katéterek használatával kapcsolatos ápolási feladatokat végez
A beteget pszichésen felkészíti a sugárkezelésre
A sugárterápia miatt fellépő mellékhatásokat kezeli, enyhíti (bőr-, nyálkahártya kezelés, diéta)
A sugárbiztonsági előírásokat betartja, betartatja
Citosztatikus kezelések munkavédelmi szabályait betartja
Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez
A citosztatikus kezelésre a beteget pszichésen felkészíti
Kemoterápiát összeállít, és kiegészítő terápiát végez az orvosi utasításoknak megfelelően
A citosztatikus kezelés akut és szubakut mellékhatásait ellátja
A kemoterápia során betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat
Hormonterápiát kivitelez
Immun- és génterápiát kivitelez
Tartós fájdalomcsillapítást alkalmaz
Fájdalmat felmér
Krónikus fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek megfelelően
Különböző személyre szabott fájdalomcsillapítási módokat alkalmaz orvosi elrendelésnek megfelelően
–     gyógyszeres
–     nem gyógyszeres
–     alternatív
Folyamatosan monitorizálja a beteget a fájdalom terápia során
Nem megfelelőség esetén javaslatot tesz a fájdalom terápia módosítására
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
TENS készüléket alkalmaz
Alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit
Hányó beteget ellát
Lázas beteget ápol
Szeptikus beteget ápol
Mesterséges táplálást végez
Parenteralis táplálást alkalmaz
Táplálási terv meghatározásában részt vesz
Részleges vagy teljes parenteralis táplálást végez
Perifériás és centrális parenteralis táplálást végez
Parenteralis terápiát végez a beteg otthonában
A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz
Kapcsolatot tart dietetikussal, egyéni diétát biztosít
Antibiotikus, antivirális, antimikotikus terápiát kivitelez orvosi utasításra
Palliatív terápiát folytat az orvos utasítására
A sürgősségi állapotokat felismeri
Az akut életveszély elhárításához szükséges tevékenységet önállóan megkezdi és később orvosi felügyelet mellett folytatja
Tevékenységét pontosan dokumentálja
Különböző életkorban gondozást végez
Részt vesz az onkológiai betegek rehabilitációjában
Rehabilitációs módszereket alkalmaz
Szakember irányításával rehabilitációs programot állít össze, koordinál, ellenőriz, részt vesz a programban
Megtanítja a beteget és/vagy hozzátartozókat az egyes kiegészítők, protézisek használatára és karbantartására
Bemutatja a különböző protézislehetőségeket, tanácsot ad a beszerzési lehetőségekről
Felvilágosítást ad a lymphoedema megelőzéséről
Komplex lymphoedema kezelést végez
Sztómaápolást, gondozást kivitelez
Nyelés-, beszéd- és légzésrehabilitációt végez
Gyógytornát, fizioterápiát alkalmaz
Mozgásterápiát ellenőriz
Betegeket és hozzátartozókat oktat sztómaápolásra, protézisek használatára
Irrigálást oktat
Beteget/hozzátartozót oktat a sztómák önálló kezelésére, gondozására
Kapcsolatot létesít a beteg otthoni és kórházi ellátása között
Kapcsolatot tart a beteggel – családjával –, civil és hivatalos szervekkel
Betegeket, hozzátartozókat pszichésen támogat
Tájékoztatást ad az önsegítő csoportok működéséről, elérhetőségükről
Életvezetési tanácsokat ad, felvilágosít, egészségnevelést végez
Terminális állapotú beteget ápol, gondoz, az otthoni ápolást megszervezi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Onkológiai ellátás intézményrendszere
B    Gyermekonkológiai hálózat
A    Onkológiai gondozás
A    Betegszervezetek, önsegítő csoportok, alapítványok
C    A sejt felépítése, sejtalkotók
B    A sejtciklus
B    Apoptózis
A    Protoonkogének, onkogének, szupresszorgének, tumorszupresszorgének
A    Mutációk
A    Repair mechanizmus és zavarai
A    Daganatok növekedése, terjedése
A    Daganatok etiológiája
B    Epidemiológiai alapfogalmak
A    Daganatok gyakorisága, rákprevenció
A    Rák-kockázati tényezők
A    Egészségfejlesztés
A    Anamnézis, fizikális vizsgálat és tünetek
A    A daganatok patológiája
A    Citopatológia
A    Hisztokémia, immunhisztokémia, elektronmikroszkóp szerepe a patológiában
A    Képalkotó eljárások (Rtg, CT, MR, UH, intervenciós radiológia) alkalmazása az onkológiai kórképekben
A    Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok szerepe a daganatok felismerésében és a terápia követésében
A    Endoszkópia a daganatos betegek ellátásában (diagnosztikus és terápiás eljárások)
A    Onkosebészet
A    Sugárterápia
A    Kemoterápia
A    Immunterápia
A    Génterápia
A    A daganatos betegek komplex kezelése
B    A fájdalomfelmérés módszerei és eszközei
B    A fájdalomcsillapítás terápiás elvei és módszerei, eszközei
A    Gyermekkori daganatok kezelése
A    A szupportív terápia fogalma
A    Fájdalomcsillapítás
A    A radio- és kemoterápia okozta hányinger és hányás kezelése
A    Fertőzések
A    Dietetika
B    Parenteralis tápszerek és adalékanyagok alkalmazása, kezelése
B    Parenteralis táplálás technikák
A    Egyéb tünetek és szövődmények kezelése
A    Palliatív terápia
A    Allergiás reakciók
A    Szív- és érrendszeri sürgősségi állapotok
A    Légzőszervi sürgősségi állapotok
A    Metabolikus eredetű sürgősségi állapotok
A    Gyomor-bélrendszeri sürgősségi állapotok
A    Akut neurológiai sürgősségi állapotok
A    Hematológiai sürgősségi állapotok
A    Intenzív terápia
A    A rehabilitáció fogalma
A    A daganatos betegek rehabilitációjának legfontosabb részei
A    Táplálkozási rehabilitáció
A    Szexuális problémák kezelése
A    Emlőrákos betegek rehabilitációja
E    Sztómás betegek rehabilitációja
A    Betegségcsoportonkénti rehabilitáció sajátosságai
C    Az onkopszichológia tárgya
B    A kórházi légkör
A    A daganatos beteg
A    A fájdalom pszichológiája
A    A daganatos beteg életminősége
A    A haldoklók sajátos lelki nehézségei
B    Onkopszichológia a gyakorlatban
A    Az onkológiai szakápolók speciális pszichés megterhelése
B    A halál és haldoklás kultúrantropológiája
B    Tanatológiai alapfogalmak, alapismeretek
A    A haldoklás pszichológiája
A    Hospice alapismeretek
A    Palliatív terápia, tüneti kezelés
B    Verbális és nonverbális kommunikáció
A    Kommunikációs tréning
B    Szakmai kommunikáció
A    Szakmai etika
A    Egészségügyi jog
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Tájékozódás
5    Vérvételi eszközök használata
5    Centrális kanülök használata
5    Injekciós és infúziós terápia eszközeinek használata
5    A citosztatikus keverékinfúziók elkészítése során alkalmazott speciális követelmények alkalmazása
5    Enteralis és parenteralis táplálás eszközeinek használata
5    Lymphoedema terápia eszközeinek használata
5    TENS készülék használata
5    Reanimáció eszközeinek használata
5    Protézisek használata
5    Sztómaápolás eszközeinek használata
5    Biopsziás, punkciós eszközök használata
5    Katéterek, drének, szondák használata
5    Betegmonitorok használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Pontosság
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás
Kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Empátiás készség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3722-10    Pszichiátriai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Pszichiátriai szakápolást végez az életkori sajátosságoknak és a protokolloknak megfelelően
Felismeri a deviáns viselkedésmódokat
Felismeri és megfelelően kezeli a krízis- és veszélyeztető állapotokat
Közreműködik a pszichológiai tesztek felvételében
Előkészíti a beteget és közreműködik a pszichiátriai diagnosztikai eljárásokban
Segédkezik az orvosi beavatkozások kivitelezésében
Szükség esetén egészségügyi személyi korlátozást alkalmaz
Megfigyeli a pszichiátriai betegeket
Segíti a pszichiátriai betegek alapvető és magasabb rendű szükségleteinek kielégítését az életkori sajátosságoknak megfelelően
Felismeri a pszichofarmakonok hatásait, mellékhatásait
Kezeli az alacsony szociális helyzetből adódó nehézségeket
Pszichiátriai gondozó tevékenységet végez
Környezettanulmányt végez
Ápolói tevékenységét megfelelően dokumentálja
A beteg értékeit kezeli
Mentálhigiénés tevékenységet végez
Részt vesz a prevenció különböző szintjein zajló munkában
Megelőzi a hospitalizációs ártalmakat
Egészséges életmódra nevelést folytat az életkori sajátosságok figyelembevételével
Egészségmegőrzési, életvezetési tanácsokat ad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A pszichiátria rövid története
B    A pszichiátriai ápolás története
B    A pszichiátriai ellátás szakterületei, színterei
B    A pszichiátriai kivizsgálás módszerei és diagnosztikai leletek
A    A pszichiátriai kivizsgálás ápolói feladatai
A    Pszichopatológiai alapfogalmak
A    Pszichiátriai kórképek, egyes életkori csoportok pszichiátriai problémái
A    Alkalmazott terápiás eljárások
A    A pszichiátriában alkalmazott ápolási modellek
A    Speciális ápolási diagnózisok
A    Speciális ápolási feladatok
A    Pszichiátriai gondozási feladatok
B    A mentálhigiéné fogalma, főbb aspektusai, irányzatai, története
B    Mentálhigiéné és testhigiéné összefüggései
A    Személyiségfejlesztés
A    Mentálhigiénés tevékenység a prevenció különböző színterein
A    Önsegítés fogalomköre
A    Segítő hivatás mentálhigiénéje
A    Párkapcsolatok mentálhigiénéje
A    Szenvedélyek mentálhigiénés aspektusai
A    Pszichoszociális egészség, szociohigiéné
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    ECT készülék használata
5    Egészségügyi személyi korlátozás eszközeinek használata
5    Az ápoló kompetenciájába utalható pszichológiai tesztek alkalmazása
5    Speciális kommunikációs készség
5    Önértékelési készség
Személyes kompetenciák:
Határozottság
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Türelmesség
Megbízhatóság
Önfegyelem
Fejlődőképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Empátiás készség
Tolerancia
Motiváló készség
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítókészség
Együttműködési készség
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás
Ötletgazdagság
Lényeglátás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2477-10    Interakció a pszichiátriai ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkáját a jogi és etikai normák betartásával végzi
A szakmai szabályokat és kompetencia határait betartja
Kapcsolatot teremt zavart, agresszív beteggel
Alkalmaz sérülés-specifikus kommunikációs technikákat, módokat
Elfogadja a másságot, figyelembe veszi a vallási, etnikai szempontokat és szokásokat
Magatartásával hiteles viselkedési normát mutat
Tűri és megfelelően kezeli a konfliktusokat
Megvédi szakmai álláspontját
Részt vesz a szocializáció folyamatában
Esztétikus terápiás környezetet biztosít
Részt vesz a reszocializációs folyamatokban
Habilitációs tevékenységet folytat
Részt vesz a rehabilitációs folyamatban
Részt vesz az életkori sajátosságok figyelembevételével a speciális nevelési módszerek alkalmazásában
Részt vesz a szocioterápiás, pszichoterápiás foglalkozásokon
Szabadidős rekreációs programokat szervez a betegek számára
A betegek napi tevékenységét szervezi
Kapcsolatot tart önsegítő csoportokkal
Támogatja a betegek önsegítő, érdekképviseleti tevékenységét
Segítő, támaszt nyújtó kapcsolatokat alakít ki
Munkáját a rehabilitációs team aktív tagjaként végzi
Folyamatosan fejleszti szakmai tudását
Beteget, hozzátartozót edukál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szociálpszichológia
A    Speciális kommunikációs technikák
A    A különböző kultúrák jellegzetességei és azok ápolási, gondozási vonatkozásai
A    Pszichiátriai habilitáció, rehabilitáció
A    A szocioterápia módszerei
A    A pszichoterápia módszerei
A    Szocioterápiás és pszichoterápiás ápolói feladatok
A    Terápiás közösség, miliő
A    Önsegítő csoportok
A    A pszichiátriai beteg kezelésbevételének és ápolásának jogi-etikai vonatkozásai
A    A beteg és hozzátartozó oktatása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Speciális kommunikációs készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Határozottság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Türelmesség
Megbízhatóság
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Empátiás készség
Tolerancia
Motiváló készség
Kezdeményező készség
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítókészség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás
Ötletgazdagság
Lényeglátás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
2484-06    Sürgősségi ellátás szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A sürgősségi ellátás technikai feltételeit biztosítja (felszerelések, eszközök)
Készenléti felszereléseket karbantartja, utántölti
Előírt jelentéseket készít, adatokat szolgáltat (fertőző betegek, mérgezések, kriminalisztikai esetek)
Beteg fogadásához folyamatos eszközös készenlétet biztosít
Katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek intrahospitalis felszámolásában közreműködik
Tájékoztatja a beteget az egészségügyi szolgáltatásokról
Ellátó team-et riaszt
Diszpécser tevékenységben részt vesz
Orvos utasítására betegirányítást végez
Beteget kísér
Közreműködik a beteg áthelyezésében, alkalmazza a MEES-t
Előkészíti a beteget intrahospitális transzporthoz
Ápolási szolgálatot vezet
Felügyeli az egészségügyi segédszemélyzet tevékenységét
Betegjogokat érvényesít, szakmai szabályokat alkalmaz
Saját jogokat, kötelezettségeket betart
Orvosi, etikai szabályokat betart
Beteg sürgősségi dokumentációját vezeti
Ápolási dokumentációt vezet
Betegazonosítást végez
Ápolási beavatkozásokról – megfelelő szintű és formájú – tájékoztatást ad, meggyőződik a tájékoztatás hatékonyságáról, aláíratja a beleegyező nyilatkozatot
Értékleltárt készít
Az ellenőrzési tevékenységét dokumentálja
Számítógépes célprogramot használ
Statisztikai célból az adatgyűjtésben és adatfeldolgozásban részt vesz
Beteget ad, átvesz a fogadó/küldő intézetben, vagy másik mentőegységtől
Részt vesz ápolástudományi kutatásban
Önvédelmet alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Etika, szakmai etika
B    Jog
B    Szakmai kommunikáció
B    Ápoláslélektan
B    Szociálpszichológia
B    Informatika
B    Mentálhigiéné
B    Sürgősségi szakápolás elmélete, gyakorlata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Informatikai eszközök használata
4    Kommunikációs eszközök használata
4    Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tolerancia
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés