• Tartalom

1/2011. (I. 11.) NFM rendelet

1/2011. (I. 11.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a megyei és fővárosi kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról

2011.01.15.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában és 14. alpontjában,
a 2. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés j) pontjában,
a 3. § tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. §1

2. A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló
49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet módosítása

2. §2

3. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló
20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet módosítása

3. §3

4. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról szóló
47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2011. (I. 11.) NFM rendelethez5

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet mellékleteinek módosítása

2. melléklet az 1/2011. (I. 11.) NFM rendelethez6

A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. számú mellékletének módosítása
1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére