• Tartalom

10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az „Életmentő Emlékérem” adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2011.03.02.

A Kormány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) és f) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. §3

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 12. § (2) bekezdése a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1)4

(2)5

(3)6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 290. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére