• Tartalom

2011. évi C. törvény

2011. évi C. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról1

2011.07.20.

1–30. §2

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felhatalmazó rendelkezések

31. § (1) A Kormány a jelen törvény hatályba lépéséig a közcélú tevékenységet végző egyházakkal megkötött megállapodások tiszteletben tartása mellett azokat áttekinti és szükség szerint új megállapodásokat kezdeményez.

(2) A Kormány az e törvény alapján egyháznak nem minősülő – közfeladatot ellátó – szervezetekkel a megállapodásokat legkésőbb 2011. december 31-ig megkötheti.

32–34. §3

2. Hatályba léptető rendelkezések

35. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–30. §-a, 32–34. §-ai és 36–38. §-ai, valamint a melléklete 2012. január 1-jén lép hatályba.

36–38. §4

Melléklet a 2011. évi C. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 19. A törvényt a 2011: CLXXIX. törvény 241. §-a hatályon kívül helyezte 2011. december 20. napjával. [A törvényt az Alkotmánybíróság 164/2011. (XII. 20.) AB határozatával közjogi érvénytelenség miatt megsemmisítette 2011. december 21. napjával.]

2

Az 1–30. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

3

A 32–34. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

4

A 36–38. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

5

A melléklet a 35. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére