• Tartalom
Oldalmenü

1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat

az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről

2012.07.07.

1. A Kormány

a) támogatja a Magyar Köztársaságnak az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) elveivel és szerkezetével összhangban lévő Országos Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: OKKR) létrehozását és az OKKR 2013-tól történő egységes bevezetését;

b)1 a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. §-a szerint az OKKR kidolgozására a nemzeti erőforrás miniszter mellett a nemzetgazdasági miniszter elsődleges felelősségével, a vidékfejlesztési miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter és a belügyminiszter részvételével MKKR Szakmai Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre;

c) felkéri az Országos Köznevelési Tanács, az Országos Kisebbségi Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület vezetőjét és az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezeteket, valamint az országos gazdasági kamarákat állandó meghívottként a Munkacsoportban való részvételre.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. január 30.

2. A Munkacsoport elnöke a nemzeti erőforrás miniszter által delegált helyettes államtitkár, alelnöke a nemzetgazdasági miniszter által delegált szakterületi vezető, tagjai az 1. b) pontban megjelölt miniszterek által kijelölt illetékes helyettes államtitkárok vagy szakterületi vezetők, valamint a nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter által delegált képviselők; állandó meghívottak az 1. c) pontban megjelölt nem kormányzati szervezetek által delegált képviselők.

3. A Munkacsoport az ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg.

4. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány részére az EKKR-hez történő csatlakozás jogi, szakmapolitikai és költségvetési feltételeinek megteremtéséről.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. május 13.

5. Jelen határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

6.2

1

Az 1. pont b) alpontja az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.