• Tartalom

1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat

1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat

az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére nyújtandó állami készfizető kezességvállalásról szóló 1016/2009. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról1

2011.01.29.

1. Az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére nyújtandó állami készfizető kezességvállalásról szóló 1016/2009. (II. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az állami készfizető kezességvállalásért az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.-nek és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-nek az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelő – támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó – kezességvállalási díjat kell fizetni a Magyar Állam részére.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

2. A Korm. határozat a következő 2/A–2/B. pontokkal egészül ki:

„2/A. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban foglalt kezességvállalási díjra tegyen javaslatot a nemzetgazdasági miniszter részére.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
2/B. A Kormány felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert arra, hogy a vidékfejlesztési miniszter 2/A. pontban foglalt kezességvállalási díjra vonatkozó javaslata alapján megkösse, vagy szükség szerint módosítsa a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.-vel, valamint a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-vel.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal”

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A határozat a 3. pont alapján hatályát vesztette 2011. január 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére