• Tartalom

1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat

1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről

2011.05.26.

1. A Kormány egyetért új büntetés-végrehajtási férőhelyek – nem PPP konstrukcióban történő – létesítésével. A Kormány ezért felkéri az érintett minisztereket, hogy a férőhelybővítés megvalósításának időbeli ütemezését és a költségek kimutatását végezzék el. Ezek megtervezésénél figyelembe kell venni

a) az elítéltek munkáltatását,

b) azokat a nemzetközi tapasztalatokat, melyek az építményeknek a jelenleginél egyszerűbb építészeti vagy egyéb infrastrukturális megvalósítását is lehetővé teszik,

c) azokat a nemzetközi tapasztalatokat, melyek alapján a biztonsági szempontból kevésbé veszélyes fogvatartottakat (pl. szabálysértési elzárást büntetést töltők) az állam alkalmazásában állók, de nem hivatásos állományúak őrzik.

Felelős: belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. április 30.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az elítéltek teljes körű foglalkoztatása – a nemzetközi normákra is figyelemmel – megvalósuljon. Ezért a Kormány

a) felkéri a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a megvalósítás részletes infrastrukturális, pénzügyi feltételrendszerét – az ütemezett bevezetést figyelembe véve – dolgozzák ki,

Felelős: belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. június 1.

b) felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az elítéltek teljes körű foglalkoztatása megvalósulásához szükséges jogszabály-módosításokat készítse elő.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. július 1.

3. A Kormány egyetért a biztonságos őrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosításával, de ezek részletes költségvetési kihatását be kell mutatni.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2011. április 30.

4. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2012. évi költségvetéstől kezdődően a fogvatartottak ellátását normatív finanszírozással kell biztosítani.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, belügyminiszter

Határidő: 2012. évi költségvetés előkészítése során

5. A Kormány

a)1 egyetért azzal, hogy – a szükségtelen szabadságkorlátozás visszaszorítása végett – a lakóhelyen elektronikus távfelügyeleti eszközzel ellenőrzött házi őrizet elrendelésének feltételei megteremtődjenek,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: (a technikai és pénzügyi feltételek kidolgozására) 2012. június 30.

b) egyetért azzal, hogy az a) pontban írtak bevezetését követő 6 hónap elteltével az új intézmény gyakorlati tapasztalatait értékeljék; ennek kapcsán vizsgálják meg az elektronikus távfelügyeleti eszköznek a büntetés végrehajtása során történő alkalmazását is.

Felelős: belügyminiszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter

6. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódról és büntetésről szóló 1984. évi egyezménynek (OPCAT) az ENSZ Közgyűlése által 2002. december 18-án elfogadott fakultatív jegyzőkönyvéhez történő csatlakozás lehetőségét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. április 30.

1

Az 5. pont a) alpontja az 1171/2011. (V. 26.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére