• Tartalom

11/2011. (III. 21.) NGM rendelet

11/2011. (III. 21.) NGM rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

2011.03.30.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

1. §1

2. Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

2. §2

3. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről
és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosítása

3. §3

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (1) bekezdésének,

b) a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

c) az egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére