• Tartalom

121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.07.15.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerződés – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedő hatállyal megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerződés – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedő hatállyal megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § A Rendelet

(1)

a) 4. § (3) bekezdés d) pontjában és 8. § (3) bekezdésében az „egyéb támogatásban [2. § f) pont]” szövegrész helyébe az „ , a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egyéb támogatásban”

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „2. § f) pont” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pont” szöveg, valamint az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”,

d) 12. § (2) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter”

szöveg lép.

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontjában az „éves” szövegrész hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. július 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére