• Tartalom

1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat

1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat

a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről

2014.08.29.

A Kormány az útberuházások programjának hosszú távú meghatározása és a kapcsolódó gazdasági folyamatok tervezhetősége érdekében, a Nemzeti Együttműködési Programnak és az Új Széchenyi Tervnek megfelelően a következő határozatot hozza.

1. A Kormány elfogadja

a) a gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú tervét (a továbbiakban: Terv), amelyet – M = 1:250 000 méretarányban – az 1. melléklet tartalmaz,

b)1

2. A gyorsforgalmi- és a főúthálózat Tervben meghatározott útjait – az abban foglalt műszaki jellemzőkkel és hálózati elrendezéssel – a Fejlesztési Program végrehajtása, valamint a nagytávú fejlesztések helybiztosítására irányuló intézkedések során a Terv léptékének megfelelő pontossággal kell figyelembe venni.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT-törvény) 2013. évi módosítását a Terv hálózati rendszerének figyelembevételével kell előkészíteni. A kiemelt térségi, valamint a megyei területrendezési terveket a hatályos OTrT-törvénnyel összhangban a Terv hálózati rendszerének és a területrendezési jogszabályok figyelembevételével kell elkészíteni. A környezetvédelmi és építési engedélyezésre előkészített útépítések tervezésénél a nyomvonalak kijelölésére vonatkozóan jogszabályban előírt gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok értékelését tartalmazó döntés-előkészítő tanulmány vagy tanulmányterv és környezeti (beleértve örökségvédelmi) vizsgálat eredménye alapján a Terv helybiztosításra irányuló nyomvonalaitól el lehet térni.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

4–7.2

8. A Fejlesztési Program gyorsforgalmi úti, illetve gyorsforgalmi úttá fejleszthető főúti fejlesztéseit figyelembe véve elő kell készíteni a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítását.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. december 31.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

10.3

1. melléklet az 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja

I. programciklus (munkaütemezés szerint 2011–2016)

Út betű- és számjele

Hosszú távú1 úttípus

Projekt műszaki tartalma

Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M0

autóút

11. sz. főút – M10 autóút közötti szakasz4

2x2

7,1

autóút 2x2

M2

autóút

M0 autóút – Vác dél4

2x2

12,3

autóút 2x2

M4

autópálya

Üllő3 – Törökszentmiklós nyugat4

2x2

89,8

autópálya 2x2

M4

autópálya

Berettyóújfalu (M35 autópálya) – országhatár4

2x2

31,2

autópálya 2x2

M8

autóút

Körmend kelet – országhatár4

2x2

29,2

autóút 2x2

M8

autóút

Nagykörös dél (441. sz. főút) – Szolnok nyugat4

2x1

34,9

autópálya 2x2

M8/710

főút

710. sz. főút M7 csomópont – Balatonakarattya

2x1

2,8

autóút 2x2

M15

autópálya

M1 autópálya – országhatár között kapacitásbővítés4

2x2

12,8

autópálya 2x2

M30

autóút

Tornyosnémeti – országhatár

2x2

1,5

autóút 2x2

M35

autópálya

Debrecen (4. sz. főút) – Berettyóújfalu
(M4 autópálya) a Debrecen déli elkerülővel
M35 – 47. sz. főút között (2x1 főút)

2x2

24,8

autópálya 2x2

M43

autópálya

Makó – országhatár4

2x2

22,7

autópálya 2x2

M44

autóút

Kunszentmárton kelet – Kondoros kelet4

2x1/35% 2x2

46,6

autóút 2x2

M60

autóút/főút5

58. sz. főút – Pellérd délkelet és főúti visszakötés a 6. sz. főútig

2x1

14,0

autópálya 2x2

M85

autóút

Győr – Csorna (Csorna keleti és délnyugati elkerülővel)4

2x2

28,3

autóút 2x2

M86

autóút

Csorna – Szombathely4

2x2

52,3

autóút 2x2

8

kiemelt főút

Székesfehérvár – Herend (Székesfehérvár–Feketehegy és Várpalota elkerülő, M7 kezdőcsomópont fejlesztése, Veszprém déli elkerülőn és Márkó nyugat – Herend nyugat között kapacitásbővítés)4

2x2

48,4

kiemelt főút 2x2

21

kiemelt főút

előzési szakaszok I. ütem

2x2

9,4

kiemelt főút 2x2

26

főút

Sajószentpéter elkerülő I. ütem
11+540+ 15+400 km. sz. között4

2x1

5,3

kiemelt főút 2x2

26

főút

Sajószentpéter–Kazincbarcika elkerülő II. ütem

2x1

6,6

kiemelt főút 2x2

26

főút

Miskolc északi elkerülő II. ütem4

2x1

8,2

kiemelt főút 2x2

32

főút

32. sz. főút Jászberény elkerülő (III. ütem)4

2x1

3,9

főút 2x1

37

főút

Szerencs átkelési szakasz kapacitásbővítés, előzési szakasz Gesztely térségében

2x2

4,6

kiemelt főút 2x2

41

főút

Vásárosnamény délkeleti tehermentesítő út4 és 6

2x1

1,6

főút 2x1

47

főút

Hódmezővásárhely északi elkerülés

2x1

11,0

autóút 2x2

52

főút

Solt északi elkerülő

2x1

5,8

főút 2x1

55

főút

55. sz. főút Mórahalom elkerülő

2x1

6,2

főút 2x1

62

főút

Seregélyes, Perkáta, Szabadegyháza iparterület elkerülő

2x1

16,8

főút 2x1

67

főút

Somogyaszaló, Mernye, Somogybabod elkerülő4

2x1

30,5

kiemelt főút 2x2

68

főút

Nagyatád és Marcali elkerülő4

2x1

10,4

főút 2x1

76

főút

Balatonszentgyörgy elkerülő4

2x1

5,3

autóút 2x2

76

főút

Fenékpuszta elkerülő 76–714

2x1

2,8

főút 2x1

82

főút

Veszprém, Gyulafirátót elkerülő4

2x1

6,0

főút 2x1

83

főút

Győr (M1 autópálya) – Takácsi dél (Takácsi, Gyarmat, Tétszentkút, Tét, Győrszemere elkerülő)

2x1/2x2

17,6

főút 2x1/2x2

86

főút

Nádasd, Zalalövő elkerülő4

2x1

15,5

főút 2x1

87–86

főút

Szombathely keleti elkerülő 2x2 sávra bővítés

2x2

1,3

főút 2x2

251

főút

elkerülő lánc Nagytálya dél – 25. sz. főút között (távlati M25)

2x1

12,4

autóút 2x2

445

főút

Kecskemét északi elkerülő

2x1

12,4

főút 2x1

14

főút

Győr északkeleti elkerülő M1 – 14. sz. főutak között (új Mosoni-Duna híddal)4 és 5

2x1

13,6

főút 2x1

101

főút

Zsámbék délkelet – Tinnye dél

2x1

11,2

kiemelt főút5

1 A programban szereplő projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú műszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetőség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) előirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a projekt az Üllő kezdőpont helyett Újhartyán kezdőponttal (405. sz. főút fejlesztése) is elképzelhető.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytől eltérő hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyűlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 A beruházás feltétele költséghatékony műszaki megoldás elfogadása (150 méternél kisebb összhosszúságú új ártéri híd).

II. programciklus (munkaütemezés szerint 2017–2020)

Út betű- és számjele

Hosszú távú1 úttípus

Projekt műszaki tartalma

Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M0

autóút

M10 – M1 gyorsforgalmi utak között4

2x2

18,2

autóút 2x2

M4

autópálya

Törökszentmiklós nyugat – Kisújszállás nyugat

2x2

26,0

autópálya 2x2

M8

autóút

Körmend kelet – Rábahídvég kelet
(M9 autóút)

2x2

13,1

autóút 2x2

M8

autóút

Balatonfűzfő (710. sz. főút) – Veszprém (73. sz. főút)4

2x1

12,8

autóút 2x1

M8

autóút

Dunavecse – Kecskemét (M5)4

2x1

50,1

autópálya 2x2

M8

autópálya

M5 – M44 gyorsforgalmi utak közötti szakasz4

2x2

14,5

autópálya 2x3

M8–M9

autóút

Rábahídvég kelet – Vasvár kelet4

2x2

7,3

autóút 2x3

M9

autóút

Kaposvár kelet – Bonyhád kelet (Dombóvár nyugati bekötéssel a 61. sz. főútra,Bonyhád keleti elkerülővel)4

2x1

57,4

autóút 2x2

M9

autóút

Zalaegerszeg (76. sz. főút) – Pacsa (M75)4

2x2

11,9

autóút 2x2

M9

autóút

Vasvár – Zalaegerszeg (76. sz. főút)4

2x2

28,4

autóút 2x2

M9

autóút

Rábahídvég kelet (M8) – Táplánszentkereszt (87)6

2x2

12,2

autóút 2x2

M10

autóút

Üröm – Kesztölc 4

2x2

23,0

autóút 2x2

M30

autóút

Szikszó, Aszaló, Csobád, Forró, Abaújdevecser elkerülő

2x1

20,1

autóút 2x2

M44

autóút

Kondoros kelet – Békéscsaba nyugat

2x1/35% 2x2

18,3

autóút 2x2

M49

autóút

Vaja (M3) – Kocsord kelet (491. sz. főút) Győrtelek nyugati elkerülővel

2x1

20,0

autóút 2x2

M75

autóút

Pacsa (M9 autóút) – Fenékpuszta4

2x1

29,7

autóút 2x2

M85

autóút/

Sopron kelet (84. sz. főút) – Pereszteg (84. sz. főút), Nagycenk keleti elkerülővel4

2x2/2x1

12,4

autóút 2x2

3

főút

Gödöllő déli elkerülő4

2x1

10,7

főút 2x1

4

főút

Hajdúszoboszló kelet – Debrecen (M35 autópálya)

2x2

13,3

főút 2x2

6

főút

Kővágószőlős dél – Szentlőrinc kelet

2x2

10,5

főút 2x2

6

főút

Szigetvár északnyugati elkerülő (67. sz. főút – Szigetvár nyugat)

2x1

4,0

főút 2x1

8

kiemelt főút

Herend nyugat – Ajka

2x2

19,0

autóút 2x2

13

kiemelt főút

1. sz. főút – országhatár (2x2 sávosra bővíthető
2x1 Duna-híddal)4

2x1

1,8

kiemelt főút 2x2

21

kiemelt főút

M3 autópálya – Salgótarján dél (Bátonyterenye átkelési szakasszal)4

2x2

28,0

kiemelt főút 2x2

23

főút

Bátonyterenye elkerülő

2x1

2,2

főút 2x1

25

főút

Ózd tehermentesítő

2x1

2,1

főút 2x1

26

főút

Kazincbarcika, Vadna, Putnok és Dubicsány elkerülők4

2x1

16,3

2x2 kiemelt főút/2x1 főút

38

főút

Nyíregyháza nyugati elkerülő I. ütem (M3 – felsősimai összekötőút között)

2x1

1,5

főút 2x1

47

főút

Szeged (M43) – Hódmezővásárhely között hiányzó szakasz (Tisza híd)4

2x2

1,2

autóút 2x2

51

kiemelt főút/ főút

Budapest (M0 autóút) – Kiskunlacháza észak 2x2, továbbá Kiskunlacháza és Dömsöd elkerülő 2x14

2x2/2x1

35,8

kiemelt főút/ főút 2x2/ 2x1

53

főút

Soltvadkert elkerülő

2x1

9,2

főút 2x1

57

főút

Mohács (M6) – Boly (56. sz. főút)

2x2

5,9

főút 2x2

76

főút

M9 autóút – Zalaegerszeg bővítés 2x2-re4

2x2

3,8

autóút 2x2

81

kiemelt főút

Székesfehérvár (Sárkeresztes) – Mór4

2x2

17,7

kiemelt főút 2x2

86

főút

Kozmadombja, Kálócfa és Zalabaksa elkerülő4

2x1

6,9

főút 2x1

471

főút

Hajdúsámson elkerülő, 2x2 sávra bővítés 4. sz. főút – Hajdúsámson nyugat

2x1/2x2

11,3

főút 2x1/2x2

101 főút

főút5

Kesztőlc (M10 autóút) – Tinnye dél4

2x1

12,5

kiemelt főút 2x2

212 főút

főút

Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem

2x1

4,2

főút 2x1

211

főút

Vác dél (M2) – Gödöllő észak (M3)4

2x1

20,1

főút 2x2

211 Váci Duna-híd

főút

M2 autóút – 11. sz. főút között (M2 – új Nagy-Duna híd – meglévő Tahi híd hozzávezető utak, benne Tótfalu északi elkerülő)4

2x1

9,1

főút 2x1

1 A programban szereplő projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú műszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetőség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) előirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a projekt az Üllő kezdőpont helyett Újhartyán kezdőponttal (405. sz. főút fejlesztése) is elképzelhető.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytől eltérő hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyűlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 Előkészítésének elhúzódása esetén helyette a 86. sz. főút Táplánszentkereszt (87. sz. főút) – Körmend kelet közötti (2x1) elkerülőlánc építése szükséges (ha a főúti elkerülők építési engedélye előbb szerezhető meg, mint az autóút környezetvédelmi engedélye).

III. programciklus (munkaütemezés szerint 2021–2024)

Út betű- és számjele

Hosszú távú1 úttípus

Projekt műszaki tartalma

Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M0

autóút

M2 autóút – 11. sz. főút közötti kapacitásbővítés4

2x3

5,7

autóút 2x3

M0

autópálya

M6 autópálya – 51. sz. főút közötti kapacitásbővítés4

2x4

11,2

autópálya 2x4

M0

autópálya

M5 – M31 autópályák közötti kapacitásbővítés4

2x3

22,0

autópálya 2x3

M1

autópálya

M0 autóút – Tatabánya nyugat (bővítés 2x3-sávra)4

2x3

48,2

autópálya 2x3

M2

autóút

Vác dél – Rétság 2x2, Rétság (22. sz. főút) – országhatár 2x14

2x1/2x2

50,1

autóút 2x2

M4

autópálya

Kisújszállás – Berettyóújfalu (M35)4

2x2

65,9

autópálya 2x2

M8

autóút

M7 – M6 autópályák között (M6 – 63. sz. főút között 2x2 sávval)4

2x1/2x2

55,4

autópálya 2x2

M9

autóút

54 – 53. sz. főutak között4

2x1

36,1

autóút 2x2

M9

autóút

Táplánszentkereszt (87. sz. főút) – Nemesbőd
(M86 autóút)9

2x1

8,1

autóút 2x2

M30

autóút

Miskolc – Szikszó dél

2x2

12,9

autóút 2x2

M44

autóút

M8 autópálya – Kunszentmárton kelet4

2x2

47,4

autóút 2x2

M49

autóút

Kocsord kelet (491) – Pátyod délkelet10

2x1

20,0

autóút 2x2

M85

autóút

Sopron kelet (84. sz. főút) – országhatár4

2x2

12,2

autóút 2x2

M85

autóút

Csorna nyugat – Kapuvár nyugat4

2x2

17,8

autóút 2x2

4

kiemelt főút

4. sz. főút Nyíregyháza (M3 autópálya) – Debrecen (354. sz. főút)4

2x2

35,6

kiemelt főút 2x2

8

kiemelt főút

Bakonygyepes, Devecser és Tüskevár elkerülő

2x2

7,0

autóút 2x2

22

főút

Balassagyarmat elkerülő II. ütem4

2x1

4,9

főút 2x1

23

főút

Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz elkerülő

2x1

12,7

főút 2x1

25

főút

Eger elkerülő4

2x1

12,5

főút 2x1

25

főút

Szentdomonkos7, Sajópüspöki, Bánréve elkerülő4

2x1

5,9

főút 2x1

31

kiemelt főút

Tápiósági feltáró út I. ütem (M0 és Tápiószecső észak között)4

2x2

24,9

kiemelt főút 2x2

37

kiemelt főút

előzési szakasz Szerencs térségében4

2x2

7,2

kiemelt főút 2x2

38

főút

Nyíregyháza nyugati elkerülő II. ütem (felsősimai összekötőút – 38. sz. főút között)

2x1

10,7

főút 2x1

47

főút

Mezőberény elkerülő

2x1

6,9

autóút 2x2

53

főút

Solt kelet – Kiskunhalas dél elkerülőlánc 4

2x1

22,8

főút 2x1

58

főút

58. sz. főút Szalánta és Túrony elkerülő

2x1

4,3

főút 2x1

61

főút

Dombóvár északnyugati elkerülő8

2x1

7,9

főút 2x1

65

főút

Iregszemcse, Ságvár, Siófok-Balatonkiliti elkerülő
2x1 és Ságvár észak – Siófok-Balatonkiliti dél 2x2

2x2/2x1

16,2

főút 2x2/2x1

81

kiemelt főút/főút

Mór – Kisbér (13. sz. főút) (2x2) és Székesfehérvár elkerülő (2x1)4

2x2/2x1

20,2

kiemelt főút 2x2

86

főút

Jánossomorja, Bősárkány elkerülő M86 nyomvonalán

2x1

11,3

autóút 2x2

87

főút

M86 – országhatár között új (részben új nyomvonalú 87. sz.) főút (M86 – Gyöngyösfalu dél között kiemelt főút 2x2, egyébként 2x1)

2x1

19,9

kiemelt főút 2x2

381

főút

Kékcse, Csemény, Cigánd, Pácin elkerülő (3835.j. ök. út fejlesztése)4

2x1

23,5

főút 2x1

651

főút5

Iregszemcse – Nagykónyi dél

2x1

7,7

főút 2x1

812

főút

Mór – Tatabánya (Kecskéd – Tatabánya 2x2)4

2x2/2x1

28,4

főút 2x1/2x2

új út

mellékút6

Mosonmagyaróvár déli bekötése
(M1 – 1. sz. főút között)

2x1

1,6

mellékút 2x1

1 A programban szereplő projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú műszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetőség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) előirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a projekt az Üllő kezdőpont helyett Újhartyán kezdőponttal (405. sz. főút fejlesztése) is elképzelhető.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytől eltérő hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyűlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 A mellékúti besorolással tervezett út főúti értékű hálózati szerepet biztosít.
7 Szentdomonkos és Borsodnádasd között az új nyomvonalra helyezés alternatíváját meg kell vizsgálni.
8 Megépítése csak a Dombóvártól délre vezetett M9 nyomvonalváltozat engedélyezése esetén szükséges.
9 Az M9 Rábahídvég kelet (M8) – Szombathely (87) előkészítésének elhúzódása és elmaradása esetén nem épül.
10 A Kocsord – országhatár szakasz gyors előkészítése (nyomvonal véglegesítése környezetvédelmi engedélyben) esetén a II. ciklusban is építhető.

IV. programciklus (munkaütemezés szerint 2025–2027)

Út betű- és számjele

Hosszú távú1 úttípus

Projekt műszaki tartalma

Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M1–M7

autópálya

Bővítés 2x4 sávra Egérút – M1–M7 csomópont között (ahol nincs 2x4 sáv)

2x4

2,5

autópálya 2x4

M3

autópálya

Budapest (M0) – Hatvan (21. sz. főút)4

2x3

43,8

autópálya 2x3

M3

autóút

Vásárosnamény – országhatár4

2x1

24,0

autópálya 2x2

M5

autópálya

Budapest – Újhartyán4

2x3

30,6

autópálya 2x3

M6

autóút

Bóly (M60) – országhatár4

2x1

18,3

autópálya 2x2

M7

autópálya

63. sz. főút – M8 autópálya (3. sáv bal pálya)

3+2

24,8

autópálya

M7

autópálya

Érd (M0) – Székesfehérvár (63. sz. főút)4

2x3

51,1

autópálya 2x3

M8

autóút

Szolnok (M4) – Jászalsószentgyörgy kelet

2x1

16,7

autóút 2x2

M9

autóút5

Pereszteg (M85) – Lövő (84)4

2x1

13,9

autóút4 2x2

M9

autóút

Pacsa (M75) – Nagykanizsa – Kaposvár nyugat4

2x1

90,9

autóút 2x2

M9

autóút

Bonyhád kelet – Szekszárd észak (6. sz. főút)

2x1

16,8

autóút 2x2

M34

autóút/
mellékút6

Vásárosnamény (M3) – Kisvárda kelet (autóút) és Jéke – 4. sz. főút között mellékút, Kisvárda és Jéke elkerülővel4

2x1

22,8

autóút 2x2/ mellékút 2x1

M49

autóút

Kocsord (491) – Pátyod délkelet Pátyod délkelet – országhatár

2x1

7,9

autóút 2x2

M85

autóút

Kapuvár nyugat – Pereszteg (84. sz. főút)4

2x2

27,9

autóút 2x2

M86

autóút

Levél (M1) – Csorna (M85)4

2x2

35,8

autóút 2x2

1

főút

Vértesszőlős, Tata és Komárom elkerülő4

2x1

18,5

főút 2x1

6

főút

Pécs – Pécsvárad kelet

2x2

17,6

főút 2x2

8

kiemelt főút

Ajka – Vasvár4

2x2

51,2

autóút 2x2

13

kiemelt főút

Kisbér – M14

2x2

18,9

kiemelt főút 2x2

26

kiemelt főút

Miskolc északi elkerülő kiemelt főúttá fejlesztése4

2x2

6,7

kiemelt főút 2x2

31

kiemelt főút/főút

Tápiósági feltáró út II. ütem (Tápiószecső észak – Szentmártonkáta között 2x2, Szentmártonkáta – Nagykáta északkelet között 2x1)4

2x2/2x1

14,9

kiemelt főút

32

főút

32. sz. főút Jászalsószentgyörgy (M8) – Hatvan dél közötti elkerülők4

2x1

18,8

főút 2x1

37

kiemelt főút

37. sz. főút Hernádkak – Mád térsége (39. sz. főút)4

2x2

17,8

kiemelt főút 2x2

39 – 38

főút

új 39 sz. főút Encs – Tiszanagyfalu között (új Tisza híddal), 38. sz. főúton Nyírtelek4

2X1

45,3

főút 2X1

47

főút

Csorvás elkerülő

2x1

5,0

autóút 2x2

51

főút

51. sz. főút elkerülő lánc Solt kelet – Baja dél

2x1

42,9

főút 2x1

54

főút

Kecskemét (M5) – Soltvadkert délnyugat elkerülőlánc4

2x1

5,4

főút 2x1

55

főút

Pörböly elkerülő

2x1

2,4

főút 2x1

68

főút

Böhönye elkerülő

2x1

4,3

főút 2x1

81

főút

81. sz. főút Kisbér (13. sz. főút) – Győr (M1) közötti elkerülők4

2x1

18,2

kiemelt főút 2x2

442

főút

Szolnok-Szandaszőlős, Rákóczifalva és Rákócziújfalu elkerülő4

2x1

14,0

kiemelt főút 2x2

471

főút

Nyíradony, Nyírbátor elkerülő

2x1

7,3

főút 2x1

66 – 611

kiemelt főút/ főút

új főút Dombóvár nyugat (M9) – Kozármisleny (M60)
(Kozármisleny – Komló dél között 2x2)4

2x2/2x1

48,1

kiemelt főút 2x2

67

főút

Szigetvár dél – Zaláta (országhatár)4

2x1

32,6

főút 2x1

671

főút

Nagykónyi – Sávoly (7. sz. főút)4

2x1

68,1

főút 2x1

447

főút

Békéscsaba – Mezőkovácsháza (4432 j. ök. út) – Battonya (országhatár)

2x1

53,2

főút 2x1

1 A programban szereplő projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú műszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetőség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) előirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a projekt az Üllő kezdőpont helyett Újhartyán kezdőponttal (405. sz. főút fejlesztése) is elképzelhető.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytől eltérő hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyűlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 A mellékúti besorolással tervezett út főúti értékű hálózati szerepet biztosít.
1

Az 1. pont b) alpontját az 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4–7. pontot az 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére