• Tartalom

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat

a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról1

2011.07.22.

A Kormány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása érdekében

1. elfogadja a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiai programot (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján történő közzétételéről.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy hozzon létre a Stratégiában meghatározott feladatok koordinálása céljából Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületet (a továbbiakban: Testület), amelynek munkájában a fogyatékossággal élő emberek, az őket képviselő érdekképviseleti szervezetek, a szociális háttérintézmények, a szociális és gyógypedagógiai felsőoktatási intézmények, valamint a szolgáltatásokat fenntartók vesznek részt. A Testület feladata különösen a beérkező konkrét megvalósítási tanulmányok véleményezése, illetve szakmai javaslat megfogalmazása a pályázatokhoz a Stratégia alapelve és céljai alapján (2011-ben a TIOP-3.4.1. pályázat keretében), a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási koncepciójának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kísérő szakemberképzési tervek véleményezése és végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, teljes körű transzparencia biztosítása, valamint az Intézményi Átalakítás Cselekvési Tervének (a továbbiakban: Cselekvési Terv) kidolgozása.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2011. július 31.

3. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy háromévente dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Stratégia három éves ütemezésekben történő megvalósítását tartalmazó Cselekvési Terveket. Az első Cselekvési Tervet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézmények kiváltása – szociális intézmények komponens (kódszám: TIOP-3.4.1.) pályázat tapasztalataira támaszkodva kell kidolgozni.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: első alkalommal 2014. március 31., azt követően 3 évente

4. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy dolgozza ki a Stratégiában meghatározott komplex, szociális és foglalkoztatási, pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai szükségletek felmérő módszerének és a különböző szolgáltatások finanszírozásának szakmai koncepcióját, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatások igénybevételének az alapja az önálló döntés, a szükséglet, képességek, készségek maximális figyelembevétele legyen.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. június 30.

5. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy dolgozza ki a Stratégiában meghatározott támogatott lakhatás szakmai tartalmát, személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeit meghatározó jogszabálytervezeteket, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

a) valósuljon meg a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezés,

b) az igénybevevők segítő szolgáltatások igénybevétele mellett folytathassanak önálló életvitelt,

c) jöjjön létre az öngondoskodásra való képességre épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszer,

d) valósuljon meg a lakhatás és a napközbeni tevékenységek szétválasztása a normalizáció elve mentén,

e) legyen lehetőség a szolgáltatást nyújtók hálózatszerű működésére.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. június 30.

6. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott szolgáltatásokat nyújtó különböző (elsősorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben dolgozó szakemberek részére a képzési tematika és a képzési anyagok kidolgozásáról, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” és a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” kiemelt program.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. december 31.

7. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott támogatott lakóegységeket segítő mentorhálózat kiépítéséről, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” és a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” kiemelt program.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. december 31.

8. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott elvek társadalmi elfogadtatása érdekében nemzeti kampány indításáról, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.1. „Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” és a TÁMOP 5.4.2. a „Központi szociális információs fejlesztések” programok keretében biztosított.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. január

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére