• Tartalom

1295/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat

1295/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat

a Határellenőrzési Munkacsoport létrehozásáról1

2011.09.01.

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, az egységes határellenőrzési, valamint határátkelőhely-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összehangolására – javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületként – Határellenőrzési Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.

2. A Munkacsoport vezetője a belügyminiszter által kijelölt államtitkár, akit az általa kijelölt állami vezető helyettesíthet. A Munkacsoport tagjai:

a) a külügyminiszter által kijelölt állami vezető,

b) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt állami vezető,

c) a nemzeti erőforrás miniszter által kijelölt állami vezető,

d) a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető,

e) a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezető,

f) az országos rendőrfőkapitány vagy az általa kijelölt helyettese,

g) az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője vagy az általa kijelölt helyettese,

h) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője vagy általa kijelölt helyettese,

i) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője vagy az általa kijelölt helyettese,

j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője vagy az általa kijelölt helyettese.

3. A Munkacsoport vezetője a tagokon kívül tanácskozási joggal rendelkező más személyeket is meghívhat a Munkacsoport üléseire.

4. A Munkacsoport tevékenységének célja a határellenőrzéssel és határátkelőhely fejlesztéssel kapcsolatos megfelelő tárcaközi koordináció elősegítése.

5. A 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Munkacsoport az alábbi feladatokat látja el:

a) határátkelőhely, határátlépési pont létesítésére vonatkozó kezdeményezés esetén megvizsgálja a kezdeményezés indokoltságát, valamint költségvetési és egyéb hatásait, és ennek alapján javaslatot tesz a határátkelőhelyek, határátlépési pontok létesítésére, megnyitására;

b) a Munkacsoport az a) alpont szerinti vizsgálat során – a vonatkozó jogszabályok keretei között – együttműködik a szomszédos állam illetékes szerveivel;

c) közreműködik a határátkelőhelyek, határátlépési pontok létesítéséhez, megnyitásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, megszüntetéséhez, valamint a határellenőrzési rendszerhez kapcsolódó kormányzati előterjesztések előkészítésében, ennek során megfelelően összehangolja a központi államigazgatási szervek a határátkelőhelyek létesítéséhez, megnyitásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, megszüntetéséhez, a belső határon a határellenőrzés visszaállításához, valamint a határellenőrzési rendszerhez kapcsolódó terveit, célkitűzéseit;

d) figyelemmel kíséri – különös tekintettel az Európai Unió követelményeire – az egységes határellenőrzési rendszer létrehozását célzó kormányzati intézkedések megvalósulását, ennek érdekében az érintett minisztériumoktól és hatóságoktól statisztikai célú, személyazonosításra alkalmatlan adatokat kérhet, illetve a határátkelőhelyeken a helyszínen megbizonyosodhat a megalapozott döntéséhez szükséges körülményekről, szükség esetén az egységes jogalkalmazási és a hatékony határellenőrzési gyakorlat kialakítása érdekében javaslatokat, módszertani ajánlásokat fogalmaz meg, szükség esetén javaslatot tehet a Kormány részére;

e) elemzi és értékeli a határátkelőhelyek működéséről rendelkezésre álló statisztikai célú, személyazonosításra alkalmatlan adatokat;

f) figyelemmel kíséri, hogy a meglévő határátkelőhelyek működése megfelel-e a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve a határátkelőhely általános követelményeinek, és szükség esetén javaslatot tesz a határátkelőhely fejlesztésére, átminősítésére, működésének ideiglenes szüneteltetésére vagy megszüntetésére;

g) javaslattevő, véleményező szervként segíti a költségvetési tervezést, ennek keretében elősegíti a központi költségvetés, az európai uniós források, a nemzetközi források és az egyes költségvetési fejezetek határátkelőhely létesítéséhez, a fejlesztésekhez, illetve a határellenőrzési rendszerhez kapcsolódó előirányzatainak összehangolását.

6. A Munkacsoport az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg azzal, hogy a Munkacsoportot évente legalább három alkalommal össze kell hívni.

7. A Munkacsoport működési feltételeiről a belügyminiszter gondoskodik. A Munkacsoport tagjai díjazásban nem részesülnek.

8. Ez a határozat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. január 1-jén hatályát veszti.

1

A határozat a 8. pont alapján hatályát vesztette 2015. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére