• Tartalom

2011. évi CXXXI. törvény

2011. évi CXXXI. törvény

a bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól1

2011.10.15.

A bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1 . § Az e törvény mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) meghatározott bírói álláshelyek betöltésére irányuló eljárásokban a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvényt (a továbbiakban: Bjt.) az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A bírói pályázati eljárás

2. § (1) Az ítélőtábla, a Fővárosi Bíróság, valamint a megyei bíróság elnöke (a továbbiakban együtt: elnök) 2011. október 31. napjáig meghatározza, hogy a pályázat kiírójának a Mellékletben meghatározott számú álláshely betöltése érdekében az ítélőtáblán mely ügyszakban, továbbá a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság illetékességi területéhez tartozó mely kerületi, illetve városi bíróságokon milyen ügyszakban kell pályázatot kiírnia.
(2) A pályázat kiírója a pályázatot 2011. november 15. napjáig írja ki. A pályázat kiírója az elnök által meghatározottaktól nem térhet el.
(3) A pályázat benyújtásának határideje 2011. december 15. napja.
(4) A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax-szám).

3. § (1) Hiányos pályázat esetén az elnök a pályázót a pályázat beérkezését követő öt munkanapon belül rövid úton és postai úton is felhívja a hiányok pótlására. A pályázó a hiányokat legkésőbb a bírói tanács általi meghallgatáson pótolhatja.
(2) Ha a pályázó legkésőbb a bírói tanács általi meghallgatáson nem pótolja a hiányokat, a bírói tanács elnöke tájékoztatja a pályázót arról, hogy a pályázat érvényessége az elnök későbbi döntésétől függ, ezt követően a pályázót meghallgatja.

4. § (1) A Bjt. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályázókat a bírói tanács 2012. január 31. napjáig hallgatja meg. A pályázót a pályaalkalmassági vizsgálati eredmény bevárása nélkül is meg kell hallgatni.
(2) A bírói tanács a rangsor kialakítása során nem veszi figyelembe a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét, sem annak esetleges hiányát.
(3) Ha a pályázó érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredménnyel nem rendelkezik, a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét 2012. január 31. napjáig kell benyújtani.
(4) Az elnök a pályázati rangsort és a pályázatokat, valamint a javaslatát 2012. február 1. napja és 2012. február 10. napja között küldi meg a pályázat elbírálójának.

3. A Fővárosi Bíróság illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságokon betöltendő álláshelyekre vonatkozó eltérő rendelkezések

5. § Az 1–4. §-ban foglalt rendelkezéseket a Fővárosi Bíróság illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságokon (a továbbiakban: kerületi bíróságok) betöltendő bírói álláshelyekre kiírt pályázat esetében a 6–7. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

6. § A kerületi bíróságokon betöltendő bírói álláshelyekre egy összesített pályázatot kell kiírni akként, hogy a pályázati felhívásban fel kell tüntetni, hogy az álláshelyek milyen ügyszakokban (polgári vagy büntető), és ezen belül mely kerületi bíróságokon kerülnek meghirdetésre. Az egyes ügyszakokon belül a pályázati feltételeket egységesen kell meghatározni.

7. § (1) A pályázó egy pályázatot nyújt be. A pályázatban meg kell jelölni, hogy melyik ügyszakra kíván pályázatot benyújtani, és amennyiben mindkettőre, akkor melyiket részesíti előnyben. A pályázó ügyszakonként a kerületi bíróságok között sorrendet állít fel.
(2) A bírói tanács a pályázók meghallgatását követően az egyes ügyszakokon belül rangsort állít fel a pályázók között.
(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott rangsor alapján, a pályázó (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának megfelelően javaslatot tesz a pályázat elbírálására.

4. Záró rendelkezések

8. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
137/A. § Ha annak a bírónak szűnik meg a szolgálati viszonya, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy 2012. december 31-ig tölti be, az így megüresedő bírói álláshelyre 2012. január 1-jéig pályázat nem írható ki.”

Melléklet a 2011. évi CXXXI. törvényhez


A betöltendő bírói álláshelyek területi megoszlása

A betöltendő bírói álláshelyek területi megoszlása

 

A betöltendő bírói
álláshelyek száma

a Fővárosi Ítélőtáblán

3

a Győri Ítélőtáblán

1

a Fővárosi Bíróság illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságokon

47

a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

1

a Baranya Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

2

a Békés Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

3

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

3

a Csongrád Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

2

a Fejér Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

4

a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

2

a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

6

a Heves Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

6

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

6

a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

9

a Nógrád Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

2

a Pest Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

12

a Somogy Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

3

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

4

a Tolna Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

2

a Vas Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

1

a Veszprém Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

6

a Zala Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon

4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. október 10-i ülésnapján fogadta el. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 9. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére