• Tartalom

132/2011. (XII. 22.) VM rendelet

132/2011. (XII. 22.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről1

2012.12.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb

43 200 Ft támogatás vehető igénybe.

2. Tejtámogatás

2. §2 Az R. 12. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,80 Ft támogatás vehető igénybe.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. § Az R. 14–19. §-a alapján anyatehenek után egyedenként legfeljebb 47 200 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § Az R. 20. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 16 000 Ft támogatás vehető igénybe.

5. Anyajuhtartás támogatása

5. § Az R. 21–25. §-a alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1220 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 980 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § Az R. 26. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1930 Ft támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1) Az R. 28. §-a alapján, a Burley-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 84 800 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az R. 28. §-a alapján, a Virginia-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 244 500 Ft támogatás vehető igénybe.

8. Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

8. § Az R. 29. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 33 250 Ft támogatás vehető igénybe.

9. Rizs termesztésének támogatása

9. § Az R. 30–31. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 64 000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 35 250 Ft támogatás vehető igénybe.

10. A támogatási keret túllépése

10. § A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §3

1

A rendeletet a 131/2012. (XII. 20.) VM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 2. § a 131/2012. (XII. 20.) VM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére