• Tartalom

2011. évi CXL. törvény

2011. évi CXL. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – egyszerre többféle jogcímen is megilleti.”

2. § A Kjt. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A munkakör és a beosztás [57. § (2) bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.”

3. § Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés 2011. október 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. november 3. A törvény a 3. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére