• Tartalom

144/2011. (XII. 23.) VM rendelet

144/2011. (XII. 23.) VM rendelet

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról1

2011.12.24.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 144/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai
1.    Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai

 

 

Ivóvíz

Csatorna

 

 

Alapdíj, fogyasztásihelyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

Alapdíj, fogyasztásihelyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok)

 

Velencei-tó térsége (Velence, Gárdony, Kápolnásnyék, Sukoró, Dinnyés, Nadap, Pázmánd települések)

260

397

455

540

 

más település

260

397

420

569

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

280

241

330

290

 

(Vác)

 

 

 

 

 

Északdunántúli Vízmű Zrt.

216

331

180

261

 

(Tatabánya)

 

 

 

 

 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

212

390

267

488

 

(Kazincbarcika)

 

 

 

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

235,9

590,7

228

542,4

 

(Szolnok)

 

 

 

 

 

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Nagykanizsa)

 

Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye, Zalaszabar települések

290

367,2

 

Pécsváradi Vízmű Kft.

 

Óbánya település

307,7

2.    Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb nem lakossági díjai

 

 

Ivóvíz

Csatorna

 

 

Bekötési vízmérő
átmérője (mm)

Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

Bekötési vízmérő átmérője (mm)

Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok)

 

Velencei-tó térsége (Velence, Gárdony, Kápolnásnyék, Sukoró, Dinnyés, Nadap, Pázmánd települések)

13–20

280

411

13–20

495

566

 

25–30

1 420

25–32

2 500

 

40–50

4 275

40–50

7 470

 

65–100

14 670

65–100
150–200

25 300

 

150–200

44 550

73 960

 

más település

13–20

280

411

13–20

505

624

 

25–30

1 420

25–30

2 560

 

40–50

4 275

40–50

7 640

 

65–100

14 670

65–100

25 830

 

150–200

44 550

150–200

72 650

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác)

 

 

13–20

280

241

13–20

330

290

 

25–30

840

25–30

990

 

40–50

2 520

40–50

2 970

 

65–100

7 560

65–100

8 910

 

150–200

22 680

150–200

26 730

 

Északdunántúli Vízmű Zrt. (Tatabánya)

 

 

13–20

216

331

13–20

180

261

 

25–30

648

25–30

900

 

40–50

1 944

40–50

1 800

 

60–100

7 130

60–100

8 100

 

150–200

17 500

150–200

18 000

 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (Kazincbarcika)

 

 

13–20

212

390

13–20

267

488

 

25–30

636

25–30

800

 

40–50

1 908

40–50

2 400

 

65–100

6 996

65–100

8 800

 

150–200

17 172

150–200

21 599

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Szolnok)

 

 

13–20

235,9

590,7

13–20

228

542,4

 

25–30

235,9

25–30

228

 

40–50

235,9

40–50

228

 

65–100

235,9

65–100

228

 

150–200

239,7

150–200

228

 

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Nagykanizsa)

 

Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye, Zalaszabar települések

 

 

 

13–20

340

433,8

 

25–32

570

 

40–50

3 300

 

65–100

11 000

 

150–200

22 000

 

Pécsváradi Vízmű Kft.

 

 

 

 

 

 

 

Óbánya település

13–20

340

431

 

 

 

 

25–30

570

 

 

 

40–50

3 300

 

 

 

65–100

11 000

 

 

 

 

150–200

22 000

 

 

2. melléklet a 144/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

Állami tulajdonú víziközműből közműves vízszolgáltatást végző gazdálkodó szervezeteknek közüzemi szolgáltatásra átadott és átvett ivóvíz legmagasabb átadási díja

Átadó vízmű és vízbázis

Átadott mennyiség
(ezer m3)

Ivóvíz-átadási díj (Ft/m3)

Átvevő vízmű

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok)

– ercsi

–250
251–500

212,8
94,2

Dunaújvárosi Víz- és Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.

 

500 felett

85

 

– rákhegyi

–3000

233,1

Fejérvíz Zrt.

 

3001–3500

184,6

 

 

3501–4100

117,5

 

 

4100 felett

91,4

 

– mohácsi

–300

300,7

Komlóvíz Kft.

 

301–500

213,9

 

 

500 felett

144,5

 

– mohácsi

–70

339,9

Mohácsvíz Kft.

 

71–300

164,1

 

 

301–400

123,1

 

 

400 felett

82

 

– mohácsi

–700

282,6

Tettye Forrásház Zrt.

 

701–1200

63,`

 

 

1200 felett

58,7

 

– mohácsi

–3

282,6

Pécsváradi Vízmű Kft.

 

3,001–5

226,0

 

 

5 felett

197,8

 

– nyírádi

–300

259,0

Bakonykarszt Kft.

 

301–500

130,0

 

 

500 felett

40,1

 

Északdunántúli Vízmű Zrt. (Tatabánya)

 

 

 

– Bicske térségi

–575

293,0

Fejérvíz Zrt.

 

575 felett

146,5

 

– Bicske térségi

–450

293,0

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

 

450 felett

146,5

 

– Bicske térségi

–200
200 felett

293,0
146,5

Pátyi Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.

– Bicske térségi

–200

293,0

Zsámbékvíz Kft.

 

200 felett

146,5

 

– Bicske térségi

–100

293,0

Aquazala (Vízcoop) Kft.

 

100 felett

146,5

 

– Oroszlány térségi

–350

184,0

Fejérvíz Zrt.

 

350 felett

92,0

 

– Dorog térségi

–150

240,0

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

 

150 felett

120,0

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác)

 

 

 

– kerepestarcsai

–100

318

Szilasvíz Kft.

 

100 felett

159

 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (Kazincbarcika)

 

 

 

– Borsodi Régió

–120
121–310
310 felett

337
168
45

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

 

 

 

 

– Borsodi Régió

–1028

375

Ózdi Vízmű Kft.

 

1028 felett

187

 

– Borsodi Régió

–45

379

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

45 felett

190

 

– Hevesi Régió

–80

548

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

81–120

274

 

 

120 felett

65

 

– Hevesi Régió

–70

0

Nádasd Kft.

 

71–110

0

 

 

110 felett

0

 

– Keleti Régió

–400

736

Borsodvíz Zrt.

 

400 felett

73

 

– Keleti Régió

–600

770

Miskolci Vízmű Kft.

 

600 felett

63

 

– Keleti Régió

–100

736

Szikszó Víz Kft.

 

100 felett

73

 

– Dél-Borsodi Régió

–54

341

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

55–428

170

 

 

429–680

85

 

 

680 felett

43

 

– Dél-Borsodi Régió

–66
67–522
523–820
820 felett

341
170
85
43

Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.

– Mátrai Régió

–40

527

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

40 felett

264

 

– Nógrádi Régió

–1420

360

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

 

1420 felett

206

 

– Nógrádi Régió

–10
10 felett

360
206

Bátonyterenye és Környéke Vízmű Kft.

– Nógrádi Régió

–400

435

Dél-Nógrádi Vízmű Kft.

 

401–470

217

 

 

470 felett

71

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Szolnok)

 

 

 

– KFCS felszíni tisztítómű

–835

649,2

Debreceni Vízmű Zrt.

 

835 felett

23,59

 

– KFCS felszíni tisztítómű

–13
13 felett

631,77
63,59

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.

– Geszterédi

–525

163,07

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

 

525 felett

81,02

 

– Geszterédi

–700
700 felett

163,07
81,02

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

– Észak-Szabolcsi

–1050

148,71

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

 

1 050 felett

74,87

 

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (Nyíregyháza)

 

 

 

– nyíregyházi regionális vízellátó rendszer

–12
12 felett

132,0
66,0

Ravicsa Nonprofit Kft.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2011. december 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére