• Tartalom

145/2011. (XII. 23.) VM rendelet

145/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az útlevél kizárólag az állategészségügyi követelményeknek való megfelelés igazolására, járványügyi nyomonkövetésre, valamint az állat egyedi azonosítására szolgál. Az útlevél nem használható fel az állat fajtatiszta származásának, illetve tulajdonjogának igazolására.”

2. § Az R. 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére