• Tartalom

2011. évi CXLVI. törvény

2011. évi CXLVI. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról1

2011.11.16.

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alkotmányt a következők szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. november 14. A törvényt a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 31. cikk (3) bekezdés o) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 1. §-a alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére