• Tartalom

1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat

1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról

2011.12.24.

A Kormány egyes közigazgatási szervek nemzetközi szabványon alapuló elektronikus kommunikációjának egységesítése, az együttműködés hatékonyságának javítása, valamint a költséghatékony nyílt forráskódú irodai szoftverek részarányának növelése érdekében az alábbi intézkedések végrehajtásáról döntött.

1. A Kormány

a) elrendeli, hogy – a Honvédelmi Minisztérium és az általa irányított szervek kivételével – a Kormány irányítása alatt álló szervek (a továbbiakban: a Kormány irányítása alatt álló szervek) az általuk szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő szoftverekkel (a továbbiakban: irodai szoftverek) előállított, továbbszerkeszthető vagy nem továbbszerkeszthető dokumentumokat egymás közötti elektronikus kommunikációjuk során kizárólag olyan dokumentumformátumban továbbíthatják, amely nyilvánosan hozzáférhető, korlátozás nélkül alkalmazható, nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott szabványra (a továbbiakban: Szabványok) épül.

b) elrendeli, hogy a Kormány irányítása alatt álló szerveknek bármely külső féllel folytatott kommunikációjuk során képesnek kell lenniük a Szabványoknak megfelelő formátumú dokumentumok fogadására, valamint gondoskodniuk kell az általuk irodai szoftverekkel előállított és nyilvánosan elérhetővé tett dokumentumaik Szabványok szerinti elérhetővé tételéről is.

c) felhívja az a) alpont szerint érintett minisztereket, hogy a felügyeletük alatt álló szervek tekintetében intézkedjenek az a)–b) alpont végrehajtásához szükséges technikai feltételek felméréséről, a feltételek biztosításáról és a technikai végrehajtásról.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2012. március 31.

2. Az 1. pontban szereplő feladat végrehajtása érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy díjmentesen tegye elérhetővé azokat a szoftver eszközöket, amelyek az olyan szervek számára is lehetővé teszik a szabványoknak megfelelő állományok használatát és előállítását, melyek irodai szoftverei erre alapfunkcióként nem képesek, továbbá folyamatosan gondoskodjon ezen szoftver eszközök elérhetőségéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. január 31-től folyamatos

3. A Kormány irányítása alatt álló szervek között létrejött – a dokumentumformátumokra is kiterjedő – hatályos együttműködési megállapodásokat felül kell vizsgálni a dokumentumformátumok tekintetében, és biztosítani kell az 1. pont a) alpontjában szereplő kötelezettség teljesülését.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2012. december 31.

4. A Kormány felhívja az 1. pont a) alpontja szerint érintett minisztereket, hogy a felügyeletük alatt álló szervek tekintetében intézkedjenek arról, hogy nem nyílt forráskódú irodai szoftvereket csak műszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben, illetve nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettség teljesítése érdekében szerezzenek be, és a megtett intézkedésekről tájékoztassák a nemzeti fejlesztési minisztert.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2012. március 31.

5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormány irányítása alatt álló szervek infokommunikációs tárgyú szerződéseihez, kötelezettségvállalásaihoz gyakorolt egyetértési joga, valamint ezen szervek közbeszerzési eljárásai indokoltságának megítélésével kapcsolatos feladata keretében a nem nyílt forráskódú irodai szoftverek beszerzéséhez csak műszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben, illetve nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettség teljesítése érdekében járuljon hozzá.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére