• Tartalom

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1

2019.01.01.

Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. § (1)–(2)11

(3)12

(4)–(5)13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. §32

30. §33

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

31. §34

32. §35

33. §36

34. §37

35. §38

69. §39

70. §40

71. §41

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

47–54. §42

II. Fejezet

A REGISZTRÁCIÓS ADÓT ÉS A KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

4. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

55–66. §43

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

67–71. §44

72. § (1)45

(2)46

(3)47

73. §48

74. §49

75. §50

76. §51

77. § (1)52

(2)53

(3)54

78. §55

79. § (1)56

(2)57

80. §58

81. §59

82. §60

83. §61

84. §62

85. §63

86. §64

87. §65

88. §66

89. §67

90. §68

91. §69

92. §70

93. §71

94. §72

95. §73

96. §74

97. § (1)–(2)75

(3)76

98. §77

99. § (1)78

(2)–(3)79

100. §80

101. §81

102. §82

103. §83

104. §84

105. §85

106. §86

107. §87

108. §88

109. § (1)89

(2)90

(3)91

(4)92

(5)93

110. § (1)94

(2)95

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

111. §96

7. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

112. §97

113. §98

114. §99

115. §100

116. §101

117. §102

118. §103

119. §104

120. §105

121. §106

122. §107

123. §108

124. §109

125. §110

126. §111

127. §112

128. §113

129. §114

130. §115

131. §116

1. 117
2. 118
3–21. 119

132. §120

133. §121

III. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI VÁMJOG VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

134. §122

135. §123

136. §124

137. §125

138. §126

139. §127

140. §128

141. §129

142. §130

143. §131

144. §132

145. §133

146. §134

147. §135

IV. Fejezet

AZ ILLETÉKEKET, A HELYI ADÓKAT, A GÉPJÁRMŰADÓT, A CÉGAUTÓADÓT ÉS A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

148. §136

149. §137

150. §138

151. §139

152. § (1)140

(2)141

153. §142

154. § (1)143

(2)144

(3)–(5)145

(6)146

155. §147

156. §148

157. §149

158. §150

159. §151

160. §152

161. §153

162. §154

163. §155

164. §156

165. §157

166. §158

167. §159

168. §160

169. §161

9. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

170. §162

171. §163

172. §164

173. §165

174. §166

175. §167

176. §168

177. §169

178. §170

179. §171

180. §172

10. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

181. §173

182. §174

183. §175

184. §176

185. §177

11. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

186. §178

12. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosításáról

187. §179

188. §180

189. §181

190. §182

191. §183

192. §184

193. §185

194. §186

195. §187

196. §188

197. §189

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

198. §190

199. §191

200. §192

201. §193

202. §194

203. §195

204. §196

205. §197

206. §198

207. §199

208. §200

209. §201

210. §202

211. §203

212. § (1)–(3)204

(4)205

213. §206

214. §207

215. §208

216. §209

217. § (1)210

(2)211

218. § (1)212

(2)213

219. §214

14. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

220. §215

221. §216

222. §217

223. §218

15. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

224. §219

225. §220

226. §221

VI. Fejezet

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

227. §222

228. §223

229. §224

230. §225

231. §226

232. §227

233. §228

234. §229

235. §230

236. §231

237. §232

238. §233

239. §234

240. §235

241. §236

242. §237

243. §238

244. §239

245. §240

246. §241

247. §242

248. §243

249. §244

250. §245

251. §246

252. §247

253. §248

254. §249

255. § (1)250

(2)251

(3)252

256. §253

257. §254

17. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,

valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

258. §255

259. §256

260. §257

261. §258

262. §259

263. §260

264. §261

265. §262

266. §263

267. §264

268. §265

269. §266

270. §267

18. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

271. §268

272. §269

273. §270

274. §271

19. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

275. § (1)272

(2)–(4)273

276. §274

20. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

277. §275

278. §276

21. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

279. §277

22. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

280. §278

281. §279

VII. Fejezet

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉS MÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYOZÁST TARTALMAZÓ TÖRVÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

23. Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása

282. §280

283. §281

284. §282

285. §283

286. §284

287. §285

289. §286

290. §287

291. §288

292. §289

293. §290

294. §291

295. §292

296. § (1)–(5)293

(6)294

297. §295

298. §296

299. §297

300. §298

301. §299

302. §300

303. §301

304. §302

305. §303

306. §304

307. §305

308. §306

309. §307

310. §308

311. §309

312. §310

313. §311

314. §312

315. §313

316. §314

317. §315

318. §316

319. §317

320. §318

321. §319

322. §320

323. §321

324. §322

325. §323

326. §324

327. §325

328. §326

329. §327

330. §328

331. §329

332. §330

333. §331

334. §332

335. §333

336. §334

337. §335

338. §336

339. §337

340. §338

341. §339

342. §340

343. §341

344. §342

345. §343

346. §344

347. §345

348. §346

349. §347

350. §348

351. §349

352. §350

353. §351

354. § (1)–(3)352

(4)353

(5)354

355. §355

356. §356

357. §357

358. §358

359. §359

360. § (1)360

1–27.361

28.362

29–75.363

(2)364

1–4.365

5.366

6–18.367

(3)368

(4)369

361. §370

362. §371

24. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

363. §372

25. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

364. §373

26. A cégnyilvántartásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

365. §374

366. §375

367. §376

368. §377

369. §378

370. §379

371. §380

372. §381

27. Egyéb eljárásjogot érintő és más törvények módosítása

373. §382

374. §383

375. §384

376. §385

377. §386

378. §387

379. §388

380. §389

381. §390

382. §391

383. §392

384. §393

VIII. Fejezet

28. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

385. §394

386. §395

387. §396

388. §397

29. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

389. §398

30. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló

2006. évi LIX. törvény módosítása

390. §399

391. §400

392. §401

31. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

393. §402

394. §403

395. §404

396. §405

397. §406

32. Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló

2011. évi CXXV. törvény módosítása

398. §407

399. §408

400. §409

33. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

401. §410

402. §411

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról

403. §412

404. §413

405. §414

406. §415

407. §416

408. §417

35. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

409. §418

410. §419

411. §420

412. §421

413. §422

36. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

414. §423

37. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény módosítása

415. §424

416. §425

38. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása és eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

417. §426

418. §427

419. §428

420. §429

421. §430

422. §431

423. §432

424. §433

425. §434

426. §435

427. §436

428. §437

429. §438

430. §439

431. §440

432. §441

433. §442

434. §443

435. §444

436. §445

437. §446

438. §447

439. §448

440. §449

441. §450

442. §451

443. §452

444. §453

445. §454

39. Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényt érintő módosítások

446. § (1)455

(2)456

(3)457

(4)458

(5)459

(6)460

40. Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

447. §461

448. §462

41. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLI. törvény módosítása

449. §463

42. Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény módosítása

450. §464

43. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosításáról

451. § (1)465

(2)466

(3)467

(4)468

(5)469

(6)470

44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

452. §471

IX. Fejezet472

453. §

454. §

455. §

456. §

457. §

458. §

459. §

460. §

460/A. §

461. §

462. §

462/A. §

462/B. §

462/C. §

462/D. §

462/E. §

462/F. §

462/G. §

462/H. §

463. §

463/A. §

463/B. §

464. §

464/A. §

464/B. §

464/C. §

464/D. §

464/E. §

464/F. §

464/G. §

465. §

465/A. §

465/B. §

466. §

467. §

467/A. §

467/B. §

467/C. §

467/D. §

467/E. §

467/F. §

467/G. §

467/H. §

467/I. §

467/J. §

467/K. §

467/L. §

X. Fejezet473

468. §

469. §

470. §

471. §

472. §

473. §

474. §

475. §

476. §

XI. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

477. § (1) E törvény – a (2)–(10) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) A 446. § (1) és (3) bekezdése, 449. §–450. § 2011. december 31. napjával lép hatályba.

(5) A 396. § 2012. január 2-án lép hatályba.

(6) A 211. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(7) A 109. § (3) bekezdése 2012. május 1-jén lép hatályba.

(10) A 231. § és 255. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(11) E törvény 414. §-a az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

478. §475 E törvény 417–445. §-aiban foglalt rendelkezéseinek

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése,

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke, és

3. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez


1.476

2.477

3.478

4–7.479

2. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez480

3. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez481

4. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez482

5. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez483

6. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez484

7. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez485

8. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez486

9. Melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez487

10. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez488

11. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez489

12. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez490

13. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez491

14. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez492

15. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez493

16. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez494

17. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez495

18. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez496

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. november 29. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 47–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 55–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 67–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 72. § (2) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

47

A 72. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 73–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 73–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 73–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 76. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

52

A 77. § (1) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

53

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 80. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

59

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 82. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

61

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 97. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 97. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 99. § (1) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

79

A 99. § (2)–(3) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 100. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

81

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 102. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

83

A 103–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 103–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 103–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 106–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 106–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 106–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 109. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 109. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 109. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 109. § (4) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

93

A 109. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 110. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 110. § (2) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

96

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 131. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 131. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 131. § 2. pontja a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

119

A 131. § 3–21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 148–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 148–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 148–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 148–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 152. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 152. § (2) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 79. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

142

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 154. § (1) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 79. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

144

A 154. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 154. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 154. § (6) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 79. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

147

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 181–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 181–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 181–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 181–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 181–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 209–210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 209–210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 212. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 212. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 215–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 215–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 217. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 217. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 218. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 218. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 220–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 220–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 220–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 220–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 224–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 224–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 224–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 251–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 251–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 251–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 251–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 255. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 255. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 255. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 256–257. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 256–257. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 258–259. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 258–259. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 261–263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 261–263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 261–263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 264–265. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 264–265. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 266. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 269. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 271–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 271–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 271–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 271–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 275. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 374. §-a alapján nem lép hatályba.

273

A 275. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 276. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 277–278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 277–278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 279. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 280. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 296. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 296. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 353. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 354. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 354. § (4) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

354

A 354. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 360. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 360. § (1) bekezdés 1–27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 360. § (1) bekezdés 28. pontja a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

363

A 360. § (1) bekezdés 29–75. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 360. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 360. § (2) bekezdés 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 360. § (2) bekezdés 5. pontja a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

367

A 360. § (2) bekezdés 6–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 360. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 360. § (4) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 79. § (10) bekezdése iktatta be, hatályát vesztette a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján.

370

A 361–362. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 361–362. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 363. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 364. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

377

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

378

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

386

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

A 382. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

A 383–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

A 383–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

A 385–388. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

A 385–388. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

A 385–388. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

A 385–388. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

A 389. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

A 390–392. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

A 390–392. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

A 390–392. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

A 393–395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

403

A 393–395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

404

A 393–395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

405

A 396. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

406

A 397. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

407

A 398–400. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

408

A 398–400. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

409

A 398–400. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

410

A 401–402. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

411

A 401–402. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

412

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

413

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

414

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

415

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

416

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

417

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

418

A 409–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

419

A 409–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

420

A 409–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

421

A 409–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

422

A 409–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

423

A 414. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

424

A 415. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

425

A 416. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

426

A 417–418. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

427

A 417–418. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

428

A 419–420. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

429

A 419–420. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

430

A 421. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

431

A 422. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

432

A 423. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

433

A 424. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

434

A 425. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

435

A 426. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

436

A 427–428. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

437

A 427–428. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

438

A 429. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

439

A 430–433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

440

A 430–433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

441

A 430–433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

442

A 430–433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

443

A 434. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

444

A 435–438. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

445

A 435–438. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

446

A 435–438. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

447

A 435–438. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

448

A 439–441. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

449

A 439–441. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

450

A 439–441. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

451

A 442–443. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

452

A 442–443. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

453

A 444–445. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

454

A 444–445. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

455

A 446. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

456

A 446. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

457

A 446. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

458

A 446. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

459

A 446. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

460

A 446. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

461

A 447–448. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

462

A 447–448. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

463

A 449. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

464

A 450. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

465

A 451. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

466

A 451. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

467

A 451. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

468

A 451. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

469

A 451. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

470

A 451. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

471

A 452. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

472

A IX. fejezetet (453–467/L. §) a 2018: LII. törvény 41. § 11. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 36. §-át.

473

A X. fejezetet (468–476. §) a 2018: XLI. törvény 176. §-a hatályon kívül helyezte.

474

A Magyar Közlöny 2011. évi 141. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

475

A 478. § a 2011: CLXVI. törvény 81. §-ával megállapított szöveg.

476

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

477

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

478

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

479

Az 1. melléklet 4–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

480

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

481

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

482

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

483

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

484

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

485

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

486

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

487

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

488

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

489

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

490

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

491

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

492

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

493

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

494

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

495

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

496

A 18. mellékletet a 2018: XLI. törvény 176. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére