• Tartalom

2011. évi CLX. törvény

2011. évi CLX. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról1

2012.01.02.

1–2. §2

3. §3

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 1. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 225. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére