• Tartalom
Oldalmenü

163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről

2011.10.24.

A Kormány
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § b) pontjában,
az 1. § (1) bekezdése és a 2. § tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 4. § (5) bekezdés alapján a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés futamidejét és a havonta esedékessé váló törlesztő részlet összegét az e rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjában fennálló tartozás figyelembevételével egyoldalúan jogosult meghatározni.

(2) A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján a hiteladós által havonta fizetendő törlesztő részlet összege – a (3) bekezdésben és a 2. §-ban meghatározott kivételekkel – nem haladhatja meg a hiteladós által fizetendő, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át.

(3) A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontját megelőző 60. napig írásban kérheti a pénzügyi intézménytől, hogy az általa a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján havonta fizetendő törlesztő részlet összege meghaladja a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át. A hiteladós a kérelemben meghatározza a havonta fizetendő törlesztő részlet összegét. A pénzügyi intézmény a hiteladós írásbeli kérelmében megjelölt maximum havi törlesztő részlet összegének és a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével állapítja meg a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret szerződés futamidejét és a havonta esedékes törlesztő részlet összegét.

(4) A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjától számított 15 napon belül írásban értesíti a hiteladóst a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés futamidejéről és az első kamatperiódusra érvényes havi törlesztő részlet forint összegéről.

2. § (1) A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés futamideje – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb 30 évvel haladhatja meg a devizakölcsön eredeti futamidejét.

(2)1 A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés futamideje – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb a hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedhet.

(3)2 A gyújtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés futamideje csak több hiteladós esetén haladhatja meg a hiteladós 75. életévét akkor, ha van olyan hiteladós, aki a futamidő alatt nem tölti be a 75. életévét.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A 2. § (2) bekezdése a 222/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdését a 222/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.