• Tartalom

2011. évi CLXXI. törvény

2011. évi CLXXI. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról1

2012.01.02.

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1–3. §2

2. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezésével összefüggő további törvénymódosítások

4. §3

5. § (1)4

(2) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 22. § (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

(3)5

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.

(3)6

7. § E törvény 1–3. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 95. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére