• Tartalom

2011. évi CLXXIII. törvény

2011. évi CLXXIII. törvény

a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról1

2012.01.02.
I. Fejezet

A HASZNÁLATI MINTÁK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1–2. §2

II. Fejezet

A MIKROELEKTRONIKAI FÉLVEZETŐ TERMÉKEK TOPOGRÁFIÁJÁNAK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ
1991. ÉVI XXXIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

3–4. §3

III. Fejezet

A TALÁLMÁNYOK SZABADALMI OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

5–20. §4

IV. Fejezet

A VÉDJEGYEK ÉS A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

21–28. §5

V. Fejezet

A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

29–43. §6

VI. Fejezet

A FORMATERVEZÉSI MINTÁK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

44–49. §7

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 56. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 21–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 29–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 44–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére