• Tartalom

2011. évi CLXXVI. törvény

2011. évi CLXXVI. törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról1

2014.01.02.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

6–18. §7

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

19. §8

20. §9

21. §10

22–24. §11

25–36. §12

37. § Az Ebtv.

a)13

b)–f)14

g)–k)15

38. § Hatályát veszti az Ebtv.

a)16

b)17

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

39–48. §18

49. §19

50–53. §20

54–55. §21

56–59. §22

60. § (1)23

(2)24

(3)25

(4)26

61–62. §27

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

63. §28

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

64. §29

65. § (1)30

(2)31

66–67. §32

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

68–74. §33

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

75. §34

76. §35

77–78. §36

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

79. § (1)37

(2)–(3)38

(4)39

80. §40

81. §41

82–85. §42

86. §43

87–89. §44

90. §45

91. § (1)46

(2)47

(3)48

92. §49

93. §50

94–96. §51

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

97–101. §52

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

102–137. §53

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

138–140. §54

141. §55

142–144. §56

145. § (1)–(4)57

(5)58

(6)59

146–148. §60

149. § (1)61

(2)–(3)62

150. § (1)63

(2)64

151. §65

152. § Az Eftv.

a)66

b)67

c)68

d)69

e)70

f)71

g)72

h)73

i)74

j)–n)75

153. § Hatályát veszti az Eftv.

a)76

b)–d)77

e)78

f)79

g)80

Egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása

154–158. §81

159. §82

160. §83

161. § (1)–(6)84

(7)–(9)85

162. §86

163. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 162. § 2012. január 2-án lép hatályba.

(4) Az Eftv. 6. §-ának e törvénnyel megállapított (2) bekezdése 2012. február 1-jén lép hatályba.

(6)87 A 145. § (1)–(4) és (6) bekezdése, a 152. § h) és i) pontja és a 153. § a) és e) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.

(7) Az 54–55. §, a 79. § (2)–(3) bekezdése, a 80. §, a 82–85. §, a 87–89. §, a 92. § és a 93. § 2012. július 21-én lép hatályba.

(7a)88

(8) Az 1., 3. és 5. § 2013. május 1-jén lép hatályba.

(9)89 A 21. § és a 65. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

164. §90

1–3. melléklet a 2011. évi CLXXVI. törvényhez91

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. január 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20. § a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

10

A 21. § a – 2013: CCXLIV. törvény 92. §-a szerint módosított – 163. § (9) bekezdése alapján 2015. január 1-jén lép hatályba.

11

A 22–24. § a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

12

A 25–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 37. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37. § b)–f) pontja a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

15

A 37. § g)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 38. § a) pontja a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

17

A 38. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 39–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 50–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 56–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 60. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 60. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 61–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 65. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 65. § (2) bekezdése a – 2013: CCXLIV. törvény 92. §-a szerint módosított – 163. § (9) bekezdése alapján 2015. január 1-jén lép hatályba.

32

A 66–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 68–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 79. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 79. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 82–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 87–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 91. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 91. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 91. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 94–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 97–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 102–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 138–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 141. § a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

56

A 142–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 145. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 145. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 145. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 146–148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 149. § (1) bekezdése a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

62

A 149. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 150. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 150. § (2) bekezdése a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

65

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 152. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 152. § b) pontja a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

68

A 152. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 152. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 152. § e) pontja a 2012: XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

71

A 152. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 152. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 152. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 152. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 152. § j)–n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 153. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 153. § b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 153. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 153. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 153. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 154–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 159. § a 2011: CXCI. törvény 120. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

83

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 161. § (1)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 161. § (7)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 163. § (6) bekezdése a 2012: XXXVIII. törvény 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 163. § (7a) bekezdését a 2012: XXXVIII. törvény 40. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CCXII. törvény 121. § (2) bekezdése.

89

A 163. § (9) bekezdése a 2012: CCXII. törvény 121. § (1) bekezdésével megállapított, a 2013: CCXLIV. törvény 92. §-a szerint módosított szöveg.

90

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére