• Tartalom

2011. évi CLXXX. törvény

2011. évi CLXXX. törvény

a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról1

2012.09.02.

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30–51. §31

52. §32

53. §33

54. §34

55. §35

56. §36

57. §37

58. §38

59. §39

60. §40

61. §41

62. §42

63. §43

64. §44

65. §45

66. §46

67. §47

68. §48

69. § (1)49

(2)50

70. § (1)51

(2)52

(3)53

71. § (1)54

(2)55

72. § (1)56

(2)57

73. §58

74. §59

75. §60

76. §61

77. § (1)62

(2)63

(3)64

78. § A Vht.

a)65

b)66

c)67

d)68

e)69

f)70

g)71

h)72

i)73

j)74

k)75

l)76

m)77

n)78

o)79

p)80

q)81

r)82

s)83

t)84


lép.

79. § Hatályát veszti a Vht.

a)85

b)86

c)87

d)88

e)89

f)90

g)91

h)92

i)93

j)94

k)95

l)96

m)97

n)98

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

80. §99

81. §100

82. §101

83. §102

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

84. §103

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

85. §104

86. §105

5. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításai

87. §106

88. §107

89. §108

6. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

90–91. §109

7. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

92. §110

93. §111

94. §112

95. §113

96. §114

97. §115

98. §116

99. §117

100. §118

101. §119

102. §120

103. §121

104. §122

105. §123

8. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

106. §124

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXIX. törvény módosítása

107. §125

10. A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

108. §126

109. §127

110. §128

111. §129

112. §130

113. §131

114. §132

115. §133

116. §134

117. §135

11. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

118. §136

12. Záró rendelkezések

119. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 118. § 2012. január 2-án lép hatályba.

(3a)137 A 79. § c) és e) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3b)138 A 29. § 2012. július 16-án lép hatályba.

(4)139 A 6. §, a 8. §, a 16. §, a 20. §, a 21. §, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 30–51. §, a 68. §, a 77. § (3) bekezdése, a 78. § i)–n) és p) pontja, a 79. § d) és f)–k) pontja, a 90. §, a 91. §, a 106. § és a 107. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 67. §, a 77. § (1) bekezdése és a 78. § e) pontja 2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

120. § E törvény 85. és 86. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

121. § E törvény 95., 96. és 98. §-ai a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítanak meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 67. § a 2012: LXXXV. törvény 43. §-a alapján nem lép hatályba.

48

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 70. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 77. § (1) bekezdése a 2012: LXXXV. törvény 43. §-a alapján nem lép hatályba.

63

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 78. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 78. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 78. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 78. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 78. § e) pontja a 2012: LXXV. törvény 43. §-a alapján nem lép hatályba.

70

A 78. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 78. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 78. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 78. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 78. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 78. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 78. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 78. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 78. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § o) pontja a 2012: LXXXV. törvény 43. §-a alapján nem lép hatályba.

80

A 78. § p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 78. § q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 78. § r) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 78. § s) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 78. § t) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 79. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 79. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 79. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 79. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 79. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 79. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 79. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 79. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 79. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 79. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 79. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 79. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 79. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 79. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 90–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 119. § (3a) bekezdését a 2012: LXXXV. törvény 41. § (1) bekezdése iktatta be.

138

A 119. § (3b) bekezdését a 2012: LXXXV. törvény 41. § (1) bekezdése iktatta be.

139

A 119. § (4) bekezdése a 2012: LXXXV. törvény 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére