• Tartalom

2011. évi CLXXXIII. törvény

2011. évi CLXXXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről1

2012.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 449,100 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-egyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 449,100 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-egyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetés jóváhagyásakor dönt a 2012. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 125,400 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonötmillió-négyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 125,400 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonötmillió-négyszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzatát 4 728,592 M Ft-ban, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázkilencvenkettőezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzatát 4 728,592 M Ft-ban, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázkilencvenkettőezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap) 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2013. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 77 426,000 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-négyszázhuszonhatmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 77 426,000 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd- négyszázhuszonhatmillió forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 311,2

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 704,0

3.

Dologi kiadások

5 824,3

4.

ÁFA

5 265,1

5.

Pénzeszköz átadás

308,0

6.

Fejlesztési kiadások

3 188,9

7.

ÁFA (Fejlesztések után)

797,2

8.

Lakástámogatási kölcsön

6,0

9.

Következő évek működési tartaléka

6 070,1

10.

Tárgyévi működési tartalék

2 974,3

Összesen:

 

32 449,1


A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

63,3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

17,1

3.

Dologi kiadások

45,0

Összesen:

 

125,4


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 500,000

2.

Frekvencia pályázati díj

4,000

3.

Támogatási pályázati díj

60,000

4.

Kötbér és bírság

266,000

5.

Késedelmi kamat

7,592

6.

ÁFA

891,000

Összesen:

 

4 728,592

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Frekvencia díjak

17 889,9

2.

Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból

1 622,7

3.

Azonosítók használati díja

2 450,0

4.

Felügyeleti díj

2 243,0

5.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

74,7

6.

Bírság

150,0

7.

Egyéb saját bevételek

37,2

8.

ÁFA

5 501,2

9.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

42,0

10.

Kölcsönök visszatérülése

6,0

11.

Költségvetési támogatás

208,0

12.

Pénzeszköz átvétel

2 224,4

Összesen:

 

32 449,1A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján

125,4

Összesen:

 

125,4


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 500,000

2.

Frekvencia pályázati díj

4,000

3.

Támogatási pályázati díj

60,000

4.

Kötbér és bírság

266,000

5.

Késedelmi kamat

7,592

6.

ÁFA

891,000

Összesen:

 

4 728,592

3. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetése

értékek millió forintban

 

I. BEVÉTELEK

2012
előirányzat

1.

közszolgálati hozzájárulás

64 800

2.

médiaszolgáltatási díj

3 500

3.

pályázati díjak

64

4.

kötbér, kártérítés, bírság

274

5.

egyéb bevételek

10

6.

JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége

1 000

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

69 648

7.

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

7 778

 

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

77 426

értékek millió forintban

 

II. KIADÁSOK

2012
előirányzat

1.

 

továbbutalandó költségvetési hozzájárulás

2 550

 

 

1.1

Médiatanács

 

126

 

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

 

2 224

 

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

 

200

2.

 

céltámogatások

3 060

 

3.

 

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg

2 981

 

 

3.1

Magyar Televízió Zrt.

 

556

 

3.2

Duna Televízió Zrt.

 

556

 

3.3

Magyar Rádió Zrt.

 

556

 

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

 

1 313

4.

 

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

68 679

 

5.

 

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

71

 

6.

 

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

85

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 426

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 22.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére