• Tartalom

2011. évi CLXXXIV. törvény

2011. évi CLXXXIV. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról1

2012.12.31.

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

2–12. §5

13. § (1)6

(2)7

(3)8

14. §9

15–24. §10

25. §11

26–28. §12

29. § (1)–(4)13

(5)14

30. §15

31. §16

32. § (1)–(2)17

(3) Hatályát veszti a Hszt.

a)18

b) 341/F. §-a, valamint

c)19

2. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

33. §20

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

34. §21

4. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

35. §22

5. Záró rendelkezés

36. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

(3) A 25. § 2012. január 2-án lép hatályba.

a) a) pontja 2012. július 1-jén,

b) b) pontja 2012. december 31-én,

c) c) pontja 2012. szeptember 1-jén

lép hatályba.

(6)23

1–4. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez24

5. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez25

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 27. A törvény a 36. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 26–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 29. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 29. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 32. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 32. § (3) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 32. § (3) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 36. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére