• Tartalom

2011. évi CLXXXV. törvény

2011. évi CLXXXV. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról1

2012.01.02.

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3–5. §4

6. §5

2. Egyéb törvények módosítása

7–8. §6

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 6–8. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 220. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére