• Tartalom

2011. évi CXCII. törvény

2011. évi CXCII. törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról1

2012.03.09.

1–51. §2

52. §3

53–57. §4

58. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. május 1-jén a hatályát veszti.

(2) A 64. § (4) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.

(3) Az 52. § 2012. március 8-án lép hatályba.

59–63. §5

64. § (1)–(3)6

(4)7

65–67. §8

1–5. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 29. A törvény az 58. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. május 1. napjával.

2

Az 1–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 53–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 59–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 64. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 64. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére