• Tartalom

2/2011. (V. 12.) HM rendelet

2/2011. (V. 12.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

2011.05.21.

Az 1. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés i) és p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 4. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben –
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–5. §1

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére