• Tartalom

20/2011. (III. 25.) VM rendelet

20/2011. (III. 25.) VM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról1

2011.04.09.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. és 17. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK, 2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK, 2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK, 2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK, 2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU, 2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU, 2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU, 2010/70/EU, 2010/77/EU, 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/86/EU, 2010/87/EU, 2010/89/EU, 2010/90/EU, 2010/91/EU, 2010/92/EU, 2011/1/EU, 2011/2/EU, 2011/4/EU, 2011/5/EU és 2011/6/EU irányelvei.”

2. § Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet melléklete szerint módosul.

3. § (1) Az R. 1. számú melléklete A. része 1. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 4. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 6. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe, 10. sorának 10. oszlopában a „2011. 07. 31.” szövegrész helyébe, 16. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 17. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 18. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 23. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe, 24. sorának 10. oszlopában a „2011. 07. 31.” szövegrész helyébe, 27. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 29. sorának 10. oszlopában a „2011. 05. 31.” szövegrész helyébe, 32. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 34. sorának 10. oszlopában a „2012. 12. 31.” szövegrész helyébe, 35. sorának 10. oszlopában a „2011. 06. 30.” szövegrész helyébe, 40. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 45. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 46. sorának 10. oszlopában a „2012. 12. 31.” szövegrész helyébe, 52. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe, 58. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 59. sorának 10. oszlopában a „2011. 06. 30.” szövegrész helyébe, 65. sorának 10. oszlopában a „2011. 06. 30.” szövegrész helyébe, 68. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 70. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 71. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 73. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe, 79. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 84. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 85. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 21.” szövegrész helyébe, 87. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 89. sorának 10. oszlopában a „2011. 07. 31.” szövegrész helyébe, valamint a 91. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe a „2015. 12. 31.” szöveg lép.

(2) Az R. 1. számú melléklete A. része 298. sora 11. oszlopának A. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A. RÉSZ
Használata kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.”

4. § (1) Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:
a) a 807/2003/EK tanácsi rendelettel, valamint a 2004/216/EK és a 2008/650/EK bizottsági határozattal módosított, az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelv;
b) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelv.”

[A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek]

„36. Szarvasok epizootiás haemorrhagiás betegsége”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/77/EU irányelve (2010. november 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet egyes hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idők lejárta tekintetében történő módosításáról,

b) a Bizottság 2010/81/EU irányelve (2010. november 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 2-fenil-fenol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról,

c) a Bizottság 2010/82/EU irányelve (2010. november 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tetrakonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról,

d) a Bizottság 2010/83/EU irányelve (2010. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a napropamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

e) a Bizottság 2010/85/EU irányelve (2010. december 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a cink-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/941/EK határozat módosításáról,

f) a Bizottság 2010/86/EU irányelve (2010. december 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a haloxyfop-P hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

g) a Bizottság 2010/87/EU irányelve (2010. december 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenbukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/934/EK határozat módosításáról,

h) a Bizottság 2010/89/EU irányelve (2010. december 6.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kinmerak hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

i) a Bizottság 2010/90/EU irányelve (2010. december 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a piridaben hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

j) a Bizottság 2010/91/EU irányelve (2010. december 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metosulam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

k) a Bizottság 2010/92/EU irányelve (2010. december 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bromukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

l) a Bizottság 2011/1/EU irányelve (2011. január 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 6-benziladenin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/941/EK határozat módosításáról,

m) a Bizottság 2011/2/EU irányelve (2011. január 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a miklobutanil hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

n) a Bizottság 2011/4/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a cikloxidim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/934/EK határozat módosításáról,

o) a Bizottság 2011/5/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a himexazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

p) a Bizottság 2011/6/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a buprofezin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

q) a Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről.

Melléklet a 20/2011. (III. 25.) VM rendelethez


1.    Az R. 1. számú melléklete A. részének 305. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám

EU Nr.

Hatóanyag megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatálybalépés időpontja

Az alkalmazás kezdő időpontja

A növényvédő szerek újraértékelésének határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„305

305

2-fenilfenol (beleértve sóit is, mint pl. a nátriumsót)

CAS-szám: 90-43-7
CIPAC-szám: 246

bifenil-2-ol

≥998 g/kg

2010. 01. 01.

2011. 01. 01.

2014. 12. 31.

2019. 12. 31.

A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként, betakarítás után történő zárttéri felhasználásra engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a 2-fenilfenolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. november 27-én véglegesített, majd 2010. október 28-án módosított felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak külön figyelmet kell fordítania
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelmére;
– arra, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő személyi védőfelszerelés használata;
– valamint arra, hogy az alkalmazás után visszamaradt hulladékoldat kezelésére, ideértve az áztatórendszer mosóvízét is, megfelelő hulladékkezelő eljárásokat alkalmazzanak. Amennyiben az engedélyező hatóság engedélyezi a szennyvíz csatornarendszerbe való kibocsátását, biztosítja, hogy helyi kockázatértékelést végezzenek.”


2.    Az R. 1. számú melléklete A. része a következő 315–327. sorokkal egészül ki:

[Sor-
szám

EU Nr.

Hatóanyag megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatálybalépés időpontja

Az alkalmazás kezdő időpontja

A növényvédő szerek újraértékelésének határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„315

315

napropamid

CAS-szám: 15299-99-7

(RS)-N,N-
dietil-2-
(1-naftil- oxi)propionamid

≥930 g/kg (racém-keve-
rék) Jelentős szennyeződés Toluol: legfeljebb
1,4 g/kg

2011. 01. 01.

2011. 07. 01.

 

2020. 12. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a napropamidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
–  a szerrel foglalkozók biztonságára: a felhasználás feltételei között szükség szerint szerepelnie kell megfelelő személyi védőfelszerelés alkalmazására vonatkozó követelménynek;
– a vízi szervezetek védelmére: az engedélyezés feltételei között indokolt esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának – is szerepelniük kell;
– a 2-(1-naftil-oxi)propánsav (a továbbiakban: NOPA) felszín alatti vízben való előfordulása tekintetében a fogyasztók biztonságára.

316

319

cink-foszfid

CAS-szám: 1314-84-7
CIPAC-szám: 69

tricink-
difoszfid

≥800 g/kg

2011. 05. 01.

2011. 11. 01.

2015. 04. 30.

2021. 04. 30.

A. RÉSZ
Kizárólag rágcsálóirtó szerként való használata engedélyezett, csalétektartó dobozokban vagy célterületeken elhelyezett, felhasználásra kész csalétek formájában.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a cink-foszfidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a nem célszervezetek védelmére. Szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, különösen a csalétkek terjedésének megakadályozása érdekében olyan esetben, amikor a csalétek tartalmának csak egy része került elfogyasztásra.

317

314

haloxyfop-P

CAS-szám:
Sav: 95977-29-0
Észter: 72619-32-0
CIPAC-szám:
Sav: 526
Észter: 526.201

Sav: (R)-2-
[4-(3-kloro-5-
trifluor-metil-2-piridil-
oxi)fenoxi]propánsav
Észter: metil-
(R)-2-[4-(3-
klór-5-
trifluor-metil-2-piridil-
oxi)fenoxi]propionát

≥940 g/kg (Haloxyfop-
P- metil-
észter)

2011. 01. 01.

2011. 07. 01.

 

2020. 12. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a haloxyfop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít:
– a szerrel foglalkozók biztonságára: a felhasználás feltételei között szerepelnie kell megfelelő személyi védőfelszerelés alkalmazására vonatkozó követelménynek;
– a vízi szervezetek védelmére: az engedélyezés feltételei között indokolt esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának – is szerepelniük kell;
– a DE-535 piridinol és DE-535 piridinon metabolitok felszín alatti vízben való előfordulása tekintetében a fogyasztók biztonságára.

318

320

fenbukonazol

CAS-szám: 114369-43-6
CIPAC-szám: 694

(R,S) 4-(4-
klór-fenil)-2-
fenil-2- (1H-
1,2,4-triazol-
1-ilmetil)buti-
ronitril

≥965 g/kg

2011. 05. 01.

2011. 11. 01.

2015. 04. 30.

2021. 04. 30.

A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fenbukonazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít:
– a szerrel foglalkozók biztonságára, továbbá annak biztosítására, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő személyi védőfelszerelés használata;
–  a fogyasztók étkezési expozíciójára a triazolból származó metabolitok (TDM- ek) maradékanyagai tekintetében;
– a vízi szervezeteket és az emlősöket érintő kockázatra. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

319

316

kinmerak

CAS-szám: 90717-03-6
CIPAC-szám: 563

7-klór-3-
metilkinolin-
8- karbonsav

≥980 g/kg

2011. 05. 01.

2011. 11. 01.

2015. 04. 30.

2021. 04. 30.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kinmerakról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:
– a felszín alatti víz védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-és/vagy éghajlati adottságokkal rendelkező régiókban alkalmazzák;
– a fogyasztók étrendi expozíciójára a vetésforgóban következő növényekben lévő kinmerak (és metabolitjai) maradványaival szemben;
– a vízi szervezeteket fenyegető kockázatra és a földigilisztákat fenyegető hosszú távú kockázatra. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

320

318

piridaben

CAS-szám: 96489-71-3
CIPAC-szám: 583

2-terc-butil-
5-(4-terc-
butil-benzil-
tio)-4-klór- pirididazin-
3(2H)-on

> 980 g/kg

2011. 05. 01.

2011. 11. 01.

2015. 04. 30.

2021. 04. 30.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő és atkaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a piridabenre vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:
– a felhasználók biztonságára és annak biztosítására, hogy a felhasználási feltételek előírják adott esetben a megfelelő személyi védőfelszerelések használatát,
– a vízi szervezeteket és emlős állatokat fenyegető kockázatra,
– a célcsoportba nem tartozó ízeltlábúakat, köztük a háziméheket fenyegető kockázatra. Az engedélyezés feltételei között kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, és szükség esetén monitoring programokat kell indítani a háziméhek piridabennel szembeni tényleges expozíciójának vizsgálatára a háziméhek gyűjtőterületein, illetve a méhészek által használt területeken.

321

317

metosulam

CAS-szám: 139528-85-1
CIPAC-szám: 707

2’,6’-diklór-
5,7-dimetoxi-3’-metil[1,2,4]
triazol-[1,5-a]
pirimidin-2-
szulfon-anilid

≥980 g/kg

2011. 05. 01.

2011. 11. 01.

2015. 04. 30.

2021. 04. 30.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a metosulamra vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. október 28-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:
– a felszín alatti víz védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-és/vagy éghajlati adottságokkal rendelkező régiókban alkalmazzák;
– a vízi szervezeteket fenyegető kockázatra;
– a kezelt területekkel határos területen a nem célnövényeket fenyegető kockázatra. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

322

322

6-benzilade-
nin

CAS-szám: 1214-39-7
CIPAC-szám: 829

N6 -benzila-
denin

≥973 g/kg

2011. 06. 01.

2011. 12. 01.

2015. 05. 31.

2021. 05. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a 6-benziladeninről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. november 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függeléke következtetéseit.
Ezen általános értékelés során az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni.

323

323

bromukonazol

CAS-szám: 116255-48-2
CIPAC-szám: 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-
bróm-2-(2,4-
diklór-fenil)-
tetrahidro-
furfuril]-1H-
1,2,4-triazol

≥ 960 g/kg

2011. 02. 01.

2011. 07. 01.

 

2021. 01. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a bromukonazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. november 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek, és különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít:
– a szert kezelő személyek biztonságára, és biztosítania kell, hogy a felhasználás feltételei között adott esetben szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés alkalmazására vonatkozó követelmény;
– a vízi szervezetek védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának – is szerepelniük kell.

324

324

miklobutanil

CAS-szám: 88671-89-0
CIPAC-szám: 442

RS-2-(4-klór-
fenil)-2-(1H-
1,2,4-triazol-
1-il-
metil)hexán-
nitril

≥925 g/kg
A technikai tisztaságú anyagban az 1-metil- pirrolidin-
2-on szennyeződés nem lépheti túl az
1 g/kg-ot.

2011. 06. 01.

2011. 12. 01.

2015. 05. 31.

2021. 05. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. november 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függelékének a miklobutanilról szóló következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a szerrel foglalkozók biztonságára, továbbá annak biztosítására, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő személyi védőfelszerelés használata. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

325

321

cikloxidim

CAS-szám: 101205-02-1
CIPAC-szám: 510

(5RS)-2-
[(EZ)-1-
(etoxi-imino)butil]-3-
hidroxi-5-
[(3RS)-tian-
3-il]ciklohex-
2-én-1-on

≥940 g/kg

2011. 06. 01.

2011. 12. 01.

2015. 05. 31.

2021. 05. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a cikloxidimről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. november 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a nem célnövények veszélyeztetettségére. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

326

318

himexazol

CAS-szám: 10004-44-1
CIPAC-szám: 528

5-metil-
izoxazol-3-ol (vagy 5-
metil-1,2-
oxazol-3-ol)

≥985 g/kg

2011. 06. 01.

2011. 12. 01.

2015. 05. 31.

2021. 05. 31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben a cukorrépa- vetőmag drazsírozásához gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a himexazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. november 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonságára. Az engedélyezés feltételei között szükség esetén óvintézkedéseknek is szerepelniük kell;
– a magevő madarakat és az emlősöket érintő kockázatra. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

327

325

buprofezin

CAS-szám: 953030-84-7
CIPAC-szám: 681

(Z)-2-terc-
butilimino-3-
izopropil-5-
fenil-1,3,5- tiadiazinan-
4-on

≥985 g/kg

2011. 02. 01.

2011. 08. 01.

 

2021. 01. 31.

A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő és atkaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2010. november 23-án véglegesített, a buprofezinre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít:
a) a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonságára. Gondoskodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő személyi védőfelszerelés használata;
b) a fogyasztók étkezési expozíciójára a feldolgozott élelmiszerben lévő buprofezin-metabolitok (anilin) tekintetében;
c) megfelelő várakozási idő alkalmazására vetésforgóban termesztett melegházi növényeknél;
d) a vízi szervezetek védelmére. Gondoskodik arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések.”

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. április 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére