• Tartalom

2011. évi CCI. törvény

2011. évi CCI. törvény

egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról1

2014.01.03.

1–30.2

1–44. §

31.3

45. § (1)–(3)4

(4)5

(5)–(6)6

46. §7

32–257.8

48–350. §

258.9

351. §

352–353. §10

259–307.11

354–435. §

308. Záró rendelkezések

436. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 234. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 363. § 2012. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 37. §, a 256. § (7) bekezdése, a 285. § (9) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 74. § (1), (3) és (4) bekezdése 2012. június 1-jén lép hatályba.

(7) A 77. § (1) és (9) bekezdése, valamint a 279. § (2), (3) és (6) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(8) A 256. § (8) és (9) bekezdése, valamint a 285. § (10) és (11) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 45. § (4) bekezdése, valamint a 84. § (5) és (16) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

437. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 30. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–30. alcímet (1–44. §) a 2012: LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

3

A 31. alcímet (45. §) a 2012: LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

4

A 45. § (1)–(3) bekezdését a 2012: LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

5

A 45. § (4) bekezdése a 2013: XX. törvény 37. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 45. § (5)–(6) bekezdését a 2012: LXXVI. törvény 85. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

7

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 32–257. alcímet (48–350. §) a 2012: LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

9

A 258. alcímet (351. §) a 2013: LXXVI. törvény 114. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 352–353. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 259–307. alcímet (354–435. §) a 2012: LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére