• Tartalom

2011. évi CCV. törvény

2011. évi CCV. törvény

az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról1

2012.01.01.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1–3. §2

2. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

4. §3

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Pp.-nek és a Be.-nek az e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 96. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére