• Tartalom

207/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.10.13.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Győr Megyei Jogú város közigazgatási területén, az 5475/83 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.”

2. § Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § E rendeletnek az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 1. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások
és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

Sor-
szám

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

1.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és
annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építés-
ügyi hatósági engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

2.

 

 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

 

 

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

 

 

természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés előírására irányuló engedélyezési eljárás

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

 

 

útügyi hatósági engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

6.

 

 

vízjogi engedélyek

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

7.

 

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága (Győr)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8.

 

 

földvédelmi hatósági eljárás

Győri Körzeti Földhivatal

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala

9.

 

 

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Győri Körzeti Földhivatal

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala

10.

 

 

telekalakítási hatósági eljárások

Győri Körzeti Földhivatal

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala

11.

 

 

földmérési hatósági eljárások

Győri Körzeti Földhivatal

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala

12.

 

 

erdészeti hatósági engedélyek

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

13.

 

 

hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke

14.

 

 

bányahatósági engedélyek

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15.

 

 

talajvédelmi hatósági engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

16.

 

 

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

17.

 

 

vasúti hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

18.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

19.

 

 

a jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

20.

 

 

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Győr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21.

 

 

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Győr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. október 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére