• Tartalom

2011. évi XXIII. törvény

2011. évi XXIII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1–11. §2

12. §3

13–31. §4

32. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. április 1-jén lép hatályba. E törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 12. § 2011. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. § (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. § (1)–(2)5

(3) Hatályát veszti az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet.

34–38. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. március 22. A törvény a 32. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 33. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 34–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére