• Tartalom

231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.12.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Köztársasági Őrezred a miniszterek részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt biztosít. A Köztársasági Őrezred a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít és gondoskodik lakásuk technikai védelméről. A jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségek a Köztársasági Őrezredet terhelik.”

2. § Az R. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Köztársasági Őrezred
a) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a miniszterek által használt gépjárművekre kötött, 2011. december 1-jén hatályban lévő polgári jogi szerződések, valamint a fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek (ideértve a vagyonkezelői jogot is),
b) a miniszterek személyes gépkocsihasználatához 2011. december 1-je előtt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által biztosított – e feladatokat a munkakörük szerint ellátó – gépjárművezetők közalkalmazotti jogviszonyban való továbbfoglalkoztatása tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogutódja.”

3. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2011. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére