• Tartalom

254/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

254/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.12.15.

A Kormány a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) A 2011. évi népszámlálás papír alapú kérdőívei adatbeviteli rendszerének kialakítását, megvalósítását és működtetését az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Kft.) végzi. E feladat ellátására a KSH az Educatio Kft.-vel szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbeviteli rendszer felállításának, és az adatbevitel megkezdésének határideje 2012. március 1.”

2. § Ez a rendelet 2011. december 15-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2011. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére