• Tartalom

263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–5. §2

6. §3 Hatályát veszti a Kr.

a) 55. §-a és

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez4

1

A rendelet a 7. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lépett hatályba.

4

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére