• Tartalom

282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet

282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történő módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § b) pontjában,

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában,

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés h) pontjában,

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b), n) és q) pontjában,

a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában,

a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában,

a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében,

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15/A. §-ában,

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b), n) és q) pontjában,

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében,

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 13. pontjában,

az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének másodfokú eljárása során hozott elsőfokú végzése elleni fellebbezés elbírálására a központi szerv jogosult.”

2. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

3.2

3–5. §

4. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló rendelet szerinti kijelölő hatóságként a Kormány a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt jelöli ki.”

5. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása

7. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. sorában az „Országos Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „megyei rendőr-főkapitányság” szöveg, a „rendészetért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „Országos Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.

6. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) dönt.”

(2) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, a Főfelügyelőség az eredménytelenség megállapítását követő 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból.”

7. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.”

(2) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A koordináló szervezetet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt.”

(3) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Főfelügyelőség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn.”

(4) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tárgyévi biztosíték felhasználását a gyártó a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg kezdeményezheti. A Főfelügyelőség az egyetértéséről a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig dönt.”

8. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyártók 3. §-ban, 4. §-ban és 6. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére létrehozott koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt.”

(2) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a koordináló szervezet vagy a gyártó (a továbbiakban együtt: kötelezett) az e rendeletben meghatározott kötelezettségének az ismételten kiszabott bírság ellenére sem tesz eleget, a Főfelügyelőség az e tény megállapítását követő 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból. Az engedély visszavonását kimondó határozat kézhezvétele és jogerőre emelkedése közötti időszakban a koordináló szervezet a tevékenységével összefüggő új szerződést már nem köthet.”

9. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható, kivéve
a) az orvostechnikai eszköznek való minősítés esetében,
b) az orvostechnikai eszköz osztályba sorolása, nyilvántartásával kapcsolatos döntések esetében,
c) az orvostechnikai eszköz forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása iránt indult eljárásokban,
d) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásokban,
e) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatára való kijelöléssel kapcsolatos eljárásokban,
f) az egyedi méretvétel alapján készült orvostechnikai eszközök társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenőrzésre irányuló eljárásokban,
g) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárásokban,
h) azon eljárásokban, amelyek során a Hivatal másodfokon hoz első fokú végzést, és
i) az orvostechnikai eszközök eseti használatbavételével kapcsolatos döntések esetében.”

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Hivatal látja el az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.”

10. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A betétdíjas termék gyártója e rendelet szerinti visszagyűjtési és visszaváltási kötelezettségének, illetve forgalmazója e rendelet szerinti visszaváltási kötelezettségének teljesítését átvállaló koordináló szervezet e tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt.”

(2) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Főfelügyelőség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn.”

11. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §-a.

12. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[Közlekedési hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:]

l) a forgalmazási követelmények szabályozása tekintetében a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó vasúti és közúti termékek megfelelőségértékelését végző megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, ellenőrzése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete”

[során.]

(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:]

„16. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával (vizsgakötelezettség alóli mentesítésével), a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység engedélyezésével és szakfelügyeletével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység szakfelügyeletét és a szakfelügyelethez kapcsolódó bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása, tansegédletek meghatározása,”

[során.]

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A KEKKH hatósági eljárásaiban az útiokmány-nyilvántartás vezetése, a származás-ellenőrzés, az előzetes eredetiségvizsgálat, a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és a közlekedési pontrendszerrel összefüggő eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(2) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott közúti közlekedési igazgatási és nyilvántartási ügycsoportba tartozóan a KEKKH által elsőfokú hatósági jogkörben hozott döntések tekintetében másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja jár el.”

14. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Inytv. 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét.”

15. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7/A. § (1) Az NPI természetvédelmi szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenőrzés végzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.
(2) A Kormány a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 15/A–15/C. §-ában foglalt feladatok ellátására természetvédelmi hatóságként az NPI-t jelöli ki.”

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki:

13/B. § A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a 6. számú mellékletben kijelölt felügyelőségek járnak el az e mellékletben meghatározott illetékesség szerint.”

(3) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

18. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/F. § (4) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szöveg lép.

16. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése.

17. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás]

d) az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság”

[(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.]

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul – elektronikus úton – döntésre felterjeszteni az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban Igazgatóság).”

22. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Igazgatóság” szöveg, 7. § (5) bekezdésében az „a Hivatalnál” szövegrész helyébe az „az Igazgatóságnál” szöveg, az „az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternél” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg, 7. § (6) bekezdésében az „a Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az Igazgatósághoz” szöveg, az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Igazgatóság” szöveg, az „az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg, 7. § (7) bekezdésében az „Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja.

19. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás]

d) az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)”

[(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.]

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul – elektronikus úton – döntésre felterjeszteni az Igazgatósághoz.”

25. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Igazgatóság” szöveg, 10. § (5) bekezdésében az „a Hivatalnál, vagy az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternél” szövegrész helyébe az „az Igazgatóságnál, vagy a Hivatalnál” szöveg, 10. § (6) bekezdésében az „a Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az Igazgatósághoz” szöveg, az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Igazgatóság” szöveg, az „az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg, 10. § (7) bekezdésében az „Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

20. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1)3 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4/A. §-ában meghatározott információs szolgálatként, továbbá – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként első fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatásért felelős minisztert jelöli ki.
(2) Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként
a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,
b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,
c) a kereskedelemért és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,
d) a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél – az e) pontban meghatározott kivétellel – első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
e) a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
f) a településrendezésért és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervellenőri, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
g) a településrendezésért és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építésügyi igazgatási szakértői tevékenység, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
h) az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén a felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői, valamint felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység esetén első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
i) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében katasztrófavédelem, tűzvédelem, valamint polgári védelem szakterületen első fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,
j) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
k) a területrendezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
l) a környezetvédelemért, a vízgazdálkodásért és a természetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, másodfokon a környezetvédelemért, a vízgazdálkodásért, illetve a természetvédelemért felelős minisztert,
m) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében:
ma) a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalát,
mb) a közúti, vasúti és víziközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát,
mc) légiközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát,
másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,
n) a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,
o) az elektronikus hírközlésért, illetve az informatikáért miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében informatikai és elektronikus hírközlési szakterületen első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,
p) az ügyvédi és ügyvédjelölti képesítések esetében első fokon a Budapesti Ügyvédi Kamarát, másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamarát
jelöli ki.
(3) A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása
a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,
b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,
c) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik
ca) a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalát,
cb) a közúti, vasúti és víziközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát,
cc) légiközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát,
másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,
d) a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,
e) a kereskedelemért és iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,
f) az elektronikus hírközlésért, illetve az informatikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét
jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.
(4) A Kormány az Etv. 60/A–60/C. §-a szerinti eljárásokban – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – eljáró hatóságként első fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatásért felelős minisztert jelöli ki.
(5) A Kormány eljáró hatóságként
a) az Etv. 60/A–60/C. §-a szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján elismerendő szakmák tekintetében első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,
b) az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban okleveles építészmérnök és okleveles építész tervező művész szakképzettség esetén első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,
c) az a) és b) pontban nem említett esetekben az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban, ha az adott szabályozott szakma folytatása Magyarország területén engedélyköteles vagy a szolgáltatási tevékenység folytatásának és megkezdésének általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik, az engedélyezésre, illetve a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.
(6) Az elismerésért felelős hatóság rendszeresen tájékoztatja az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó döntéseiről a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért felelős minisztert.”

(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 1. számú melléklet 1–6. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért felelős hatóságként
a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési szakterületen, településrendezési szakértői, valamint építésügyi szakterületen (beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító) első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, településtervezési szakterületen, településrendezési szakértői, valamint építésügyi szakterületen (beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát jelöli ki.”

(3) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 2. számú melléklet 5–11. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként
a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, tervellenőr) első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,
b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építésügyi igazgatási szakértő) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát jelöli ki.”

27. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet, 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

21. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

22. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

23. Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.”

(2) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt.”

(3) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Főfelügyelőség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn.”

31. § Hatályát veszti az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 10/A. §-a.

24. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sorában az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg, a „katasztrófavédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

25. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

34. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sorában az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg, a „katasztrófavédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

26. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

27. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg lép.

28. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

37. § Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

29. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének másodfokú eljárása során hozott elsőfokú végzése elleni fellebbezés elbírálására a KEK KH jogosult.”

30. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. § A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § A megfelelőségértékelési tevékenységeket engedélyező kijelölő hatóság feladatait a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában a termékre vonatkozó forgalmazási követelmény szabályozása tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter látja el.”

31. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

41. § Hatályát veszti a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora.

32. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:25. mezője.

33. A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

43. § A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

34. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

35. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

45. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 112. §-a.

36. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § Hatályát veszti a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a.

37. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OEP által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) bírálja el.”

48. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH)” szövegrész helyébe az „EEKH-t” szöveg lép.

38. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Hivatal]

j) ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.”

50. § Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. melléklet 9. sora.

39. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eütv.]

[szerinti feladatok ellátására.]

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

40. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

52. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, pályázat útján igénybe vehető nemzeti hatáskörbe tartozó]

ab) az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szabályozási körét képező szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetén a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetet,”

[jelöli ki.]

53. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A közlekedési hatóság utak építési engedélyezési eljárásaiban kijelölt szakhatóságok

 

A

B

C

D

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.

első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

2.1.

Gyorsforgalmi utak esetében.

Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata.

rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

2.2.

Gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.

rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

2.3.

Helyi közutak esetében

rendőrkapitányság

Rendőr-főkapitányság

3.

Ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálta az eljárás termőföldön megvalósuló út vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföld mennyiségi védelme követelményei kérdésében.

körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala

megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala, ha első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter

4.1.

Ha az eljárás termőföldön megvalósuló út vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföld minőségi védelme.

fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

4.2.

Ha az eljárás az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló módon megvalósuló út engedélyezésére irányul.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata

fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

5.

Az eljárás a bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetében történő építést, a bányatelken, a bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bányával, meddőhányóval, célkitermelő hellyel, bányászati tevékenységgel érintett egyéb területen, illetve a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségekkel érintett területen történő építést, nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyen, bányatelken történő építést érint, illetve az építés során ásványi nyersanyagot termelnek ki.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetében történő építés,
b) a bányatelken, a bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bányával, meddőhányóval, célkitermelő hellyel, bányászati tevékenységgel érintett egyéb területen, illetve a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségekkel érintett területen való építés, a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett műszaki biztonsági szempontból engedélyezhetőek-e. Továbbá az építés során kitermelt ásványi nyersanyag használatának, értékesítésének, hasznosításának feltételei, a fizetendő bányajáradék mértéke meghatározása, az építmény építésföldtani megalapozottságának megítélése kérdésében. A földtani veszélyeztetettség vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződmény meglétére, felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata.

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6.

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak engedélyezésére irányul.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

HM Hatósági Hivatal vezetője

honvédelmi miniszter

7.

Gyorsforgalmi út esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
b) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és előírásoknak, a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció és a létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok állapotának védelme, továbbá a vizek lefolyási viszonyainak vizsgálata követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése, valamint a hulladékok felhasználása megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8.

Főút, összekötő út, bekötőút és állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint – a nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgáló – híd, felüljáró, alagút, aluljáró engedélyezése esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
b) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és előírásoknak, a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció és a létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok állapotának védelme, továbbá a vizek lefolyási viszonyainak vizsgálata követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése, valamint a hulladékok felhasználása megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek,
f) a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

9.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

fővárosi és megyei kormányhivatal

10.

Ha az út régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett út, építmény, tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

11.

Minden esetben.

A településrendezési eszközökkel való megfelelőség vizsgálata.

építésügyi hatóság

fővárosi és megyei kormányhivatal

12.

Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

2. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként az alábbi felügyelőségek járnak el:
a)    a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:
1.    Budapest főváros,
2.     Pest megye,
3.     Nógrád megye,
4.     Győr-Moson-Sopron megye,
5.     Komárom-Esztergom megye,
6.     Vas megye,
7.     Veszprém megye,
8.     Zala megye,
9.     Somogy megye,
10.     Fejér megye,
11.     Tolna megye,
12.     Baranya megye,
13.     Heves megye területén:
– Apc,
– Boldog,
– Hatvan,
–Heréd,
– Kerekharaszt,
– Lőrinci,
– Nagykökényes,
– Petőfibánya,
– Zagyvaszántó
települések közigazgatási területe;
b)    az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:
1.     Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
2.     Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
3.     Hajdú-Bihar megye,
4.     Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5.     Békés megye,
6.     Csongrád megye,
7.     Bács-Kiskun megye,
8.     Heves megye az a) pont 13. alpontjában felsorol települések kivételével.

3. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1.    A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. „Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei” pontjában foglalt táblázat 9. „Műszaki biztonság” sora helyébe a következő sor lép:

 

(Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2.    Hatályát veszti a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. „Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei” pontjában foglalt táblázat
a)    12. „Honvédelem”,
b)    13. „Környezetvédelem, természetvédelem, vízügy”,
c)    14. „Kulturális örökségvédelem”
sora.
4. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez
Az Etv. 40. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám

Szabályozott szakma megnevezése

Hatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni

1.

Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői tevékenység

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

2.

Településtervezési tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

3.

Településrendezési szakértő

2. § (5) bekezdése szerint

4.

Területrendezési tervezési tevékenység

2. § (5) bekezdés b) pont szerint

5.

Beruházáslebonyolítói tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

6.

Energetikai tanúsítói tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

7.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8.

Jövedéki ügyintézői tevékenység

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

9.

Vámkezelő

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

10.

Vámügyintéző

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

11.

Idegenvezetői tevékenység

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12.

Lovastúra-vezető tevékenység

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

13.

Tűzvédelmi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

Polgári védelmi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

Igazságügyi szakértői tevékenység

igazságügyért felelős miniszter

16.

A közvetítői tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közvetítés

igazságügyért felelős miniszter

17.

Biztonságtechnikai tervező, szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

18.

Biztonságtechnikai szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

19.

Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

20.

Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

21.

Magánnyomozó

Országos Rendőr-főkapitányság

22.

Személy- és vagyonőr

Országos Rendőr-főkapitányság

23.

Fegyveres biztonsági őr

Országos Rendőr-főkapitányság

24.

Az állattenyésztéshez kapcsolódó mesterséges termékenyítési szolgáltatások

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

25.

Magán-állatorvosi tevékenység

Magyar Állatorvosi Kamara

26.

Adótanácsadás

adópolitikáért felelős miniszter

27.

Adószakértői tevékenység

adópolitikáért felelős miniszter

28.

Okleveles adószakértői tevékenység

adópolitikáért felelős miniszter

29.

Könyvviteli szolgáltatás

adópolitikáért felelős miniszter

30.

Belső ellenőr

adópolitikáért felelős miniszter

31.

Társasházkezelő

társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye) – működési területe – szerint illetékes körzetközponti jegyző

32.

Ingatlankezelő

társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye) – működési területe – szerint illetékes körzetközponti jegyző

33.

Ingatlanközvetítői tevékenység

az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye – működési területe – szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

34.

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye – működési területe – szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

5. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzés alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám

Szabályozott szakma megnevezése

Előzetes ellenőrzést végző elsőfokú hatóság

Előzetes ellenőrzést végző másodfokú hatóság

1.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.

Tűzvédelmi szakértő

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

3.

Gázszerelő

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal központi szerve

4.

Növényvédelmi tevékenység

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területileg illetékes szerve

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

5.

Építészeti-műszaki tervezési tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

6.

Építésügyi műszaki szakértői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

7.

Építési műszaki ellenőri tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

8.

Felelős műszaki vezetői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdés a) pontja szerint

2. § (6) bekezdés a) pontja szerint

9.

Tervellenőri tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdés a) pontja szerint

2. § (6) bekezdés a) pontja szerint

10.

Építésügyi igazgatási szakértői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alátartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdés b) pontja szerint

2. § (6) bekezdés b) pontja szerint

11.

Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

12.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő

területi mérnöki kamara

Magyar Mérnöki Kamara

6. melléklet a 282/2011. XII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

 

A

B

C

 

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

1.

Közlekedés

 

 

1.1.

gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

1.2.

az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2.

vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

3.

Légiközlekedés

 

 

3.1.

polgári célú

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

3.2.

állami célú

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

honvédelemért felelős miniszter

4.

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

5.

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. „Vízjogi engedélyezési eljárás” pontjában foglalt táblázat 18. „Hírközlés” sora helyébe a következő sor lép:

 

(Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

 

Létesítmény

Létesítmény azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

1.

Kiemelt nagyberuházásként motorverseny-pálya és ahhoz kapcsolódó egyéb sport, szálláshely, szolgáltató és logisztikai kiszolgáló bázis és létesítményei.

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa által lehatárolt terület Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt terület.

általános építésügyi hatósági engedélyek

Marcali Város jegyzője

Somogy Megyei Kormányhivatal

2.

környezetvédelmi hatósági engedélyezések

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

útügyi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

4.

vízjogi engedélyek

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

földvédelmi hatósági eljárások

Marcali Körzeti Földhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala

7.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Marcali Körzeti Földhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala

8.

földmérési hatósági eljárások

Marcali Körzeti Földhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala

9.

erdővédelmi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10.

hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11.

bányahatósági engedélyek

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

13.

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

14.

vasúti hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1.    Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben

Szakhatóság]

4. mező- és erdőgazdálkodási, valamint élelmiszer-ipari területek

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

2.    Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő sor lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben

Szakhatóság]

8. informatikai terület

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

9. hírközlési terület

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

3.    Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben

Szakhatóság]

20. audiovizuális média területe

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

10. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának felülvizsgálata során a képesítés szakirányúságának elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóság

 

A

B

1

A szakhatósági közreműködés feltétele

Szakhatóság

2

Ha az igazságügyi szakértő gépjárművekkel kapcsolatos közlekedési szakterülete a gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés); a közúti szállítás, fuvarozás; a közúti jármű vizsgálat; a közúti járműtervezés műszaki; a közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése, fenntartása; a mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületek valamelyikének megfelel.

közlekedésért felelős miniszter

3

Ha az igazságügyi szakértő környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakterülete a környezetvédelem vagy természetvédelem területein bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

4

Ha az igazságügyi szakértő vízügyi szakterülete a vízügyi területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

5

Ha az igazságügyi szakértő informatikai szakterülete az informatikai területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

6

Ha az igazságügyi szakértő hírközlési szakterülete a hírközlési területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

11. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1.    A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:5. mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások)

(5.)

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

2.    A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:10. mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Másodfokon eljáró hatóság)

(10.)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

12. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok
1.    Előzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3

Helyi természetvédelem

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

4

Bányászat

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5

Területrendezési előírásokkal való összhang

fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hivatalának állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

6

Termőföld minőségi védelme, erdővédelem

termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

7

Termőföld mennyiségi védelme

megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala

földügyért felelős miniszter

8

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

9

Gyógyhelyek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

2.    Bányahatósági engedély

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Helyi jelentőségű természetvédelem

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

3

Vízi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

4

Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
b) honvédelemért felelős miniszter

5

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6

Termőföld minőségi védelme, erdővédelem

termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

7

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

8

Határrendészet

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

9

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

10

Gyógyhelyek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

3.    Vízjogi (vízkivétel) engedély

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

3

Bányászat

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

4.    Régészeti feltárási engedély

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Termőföld minőségi védelme, erdővédelem

termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

3

Természetvédelem

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.    Termőföld más célú hasznosításának engedélyeztetése

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Talajvédelem

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

3

Természetvédelem és vízügy

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4

Helyi jelentőségű védett természeti terület

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

5

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

6.    Útügyi hatósági eljárások

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3

Bányászat

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

4

Helyi jelentőségű védett természeti terület

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

5

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

7.    Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3

Bányászat

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

4

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

6

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8.    Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Talajvédelem

megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

3

Helyi természetvédelem

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

4

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5

Bányászat

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

9.    Erdészeti engedélyezés

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

13. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások)

(7)

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

14. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3

Bányászat

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

4

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

6

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban közreműködő szakhatóságok
I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében

 

Bevonás és
közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Nyitott sugárforrás esetén.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

II. A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása tekintetében

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

 

2.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

3.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

III. A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; ha az OTH jár el első fokon, a szakhatóság az első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

ha nem az OTH jár el első fokon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság; ha az OTH jár el első fokon, a szakhatóság az első fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ha nem az OTH jár el első fokon: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

IV. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárásban

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben, kivéve a röntgen-berendezéseket.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

V. Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Minden esetben.

Az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a helyi településrendezési tervnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés.

építésügyi hatóság

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve

3.

Minden esetben.

A tárolóban elhelyezendő radioaktív és nukleáris anyagok, nukleáris berendezések, valamint a velük folytatott tevékenységek nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos előírások vizsgálatában, valamint nukleáris balesetelhárítási kérdésekben.

Országos Atomenergia Hivatal

 

5.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

8.

Minden esetben.

Az építésföldtani megalapozottság és a földtani veszélyeztetettség vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződmény meglétére, a szűkebb környezet felszíni és felszín alatti képződményeire, a felszínmozgásra utaló jellegre, a felszíni vízelvezetési technológiákra.

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

A rendelet az 53. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

2

A 3. alcím (3–5. §) a 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 26. § (1) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § (2)–(3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére