• Tartalom

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2012.01.02.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 17. pontjában és

a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1–16. §2

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

17–25. §3

3. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

26–29. §4

4. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

31. §5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 333. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 26–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére