• Tartalom

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról1

2012.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1)2 A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 93 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása esetén 535 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 850 forint, napibér alkalmazása esetén 4 970 forint, órabér alkalmazása esetén 621 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2012. január 1-jétől 93 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2012. január 1-jétől 108 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

a)3 rövidebb [munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (4) bekezdés], arányosan növelt mértékben,

b)4 hosszabb [Mt. 92. § (2) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben

kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidő esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2012. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselői jogviszonyban állót,

c)5 alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és a kormánytisztviselői jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

(3)6

1

A rendeletet a 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet 3. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit első ízben a 2013. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

2

A 2. § (1) bekezdése a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére