• Tartalom

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról1

2011.08.28.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2011. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2. számú mellékletnek a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban levő rendelkezései alapján is indíthatóak.”

2. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 22. sora, 31. sora, 40. sora, 48. sora, 64. sora, 78. sora és 90. sora.

(2) Hatályukat vesztik az R. 2. számú mellékletében, az Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő, a Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, a Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, a Légtechnikai rendszerszerelő, a Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó, a Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető, és a Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2011. szeptember 15-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. szeptember 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

21.

100.

54

582

06

 

 

 

Épületgépészeti technikus

Gépészet szakmacsoport

 

 

54

582

06

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Épületgépész technikus

 

 

 

54

582

06

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Hűtő-klíma technikus

 

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

22.

101.

31

582

09

 

 

 

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

582

09

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Energiahasznosító berendezés szerelője

 

 

 

31

582

09

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

 

 

 

31

582

09

0010

31

03

Szakképesítés-elágazás:
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő

 

 

 

31

582

09

0010

31

04

Szakképesítés-elágazás:
Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

 

3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

23.

102.

31

582

10

1000

00

00

Épületlakatos

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

582

10

0100

31

01

Részszakképesítés:
Épületmechanikai szerelő

 

4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

34.

115.

31

521

09

1000

00

00

Gépi forgácsoló

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

09

0001

31

01

Szakképesítés-ráépülés:
Esztergályos

 

 

 

31

521

09

0001

31

02

Szakképesítés-ráépülés:
Köszörűs

 

 

 

31

521

09

0001

31

03

Szakképesítés-ráépülés:
Marós

 

5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

37.

118.

31

521

11

1000

00

00

Hegesztő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

11

0100

31

01

Részszakképesítés:
Bevontelektródás kézi ívhegesztő

 

 

 

31

521

11

0100

31

02

Részszakképesítés:
Egyéb eljárás szerinti hegesztő

 

 

 

31

521

11

0100

31

03

Részszakképesítés:
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

 

 

 

31

521

11

0100

31

04

Részszakképesítés:
Gázhegesztő

 

 

 

31

521

11

0100

31

05

Részszakképesítés:
Hegesztő-vágó gép kezelője

 

 

 

31

521

11

0100

31

06

Részszakképesítés:
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

 

6. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

39.

120.

31

522

02

 

 

 

Hőtechnikai berendezés üzemeltető

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

522

02

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Hőközpont és -hálózatkezelő

 

 

 

31

522

02

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Hűtéstechnikai berendezéskezelő

 

 

 

31

522

02

0010

31

03

Szakképesítés-elágazás:
Kazángépész (12 t/h felett)

 

 

 

31

522

02

0010

31

04

Szakképesítés-elágazás:
Kazánkezelő (2-12 t/h között)

 

 

 

31

522

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelő

 

 

 

31

522

02

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h)

 

7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

47.

129.

31

544

03

 

 

 

Külszíni bányász

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

544

03

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Kőbányász, ásvány-előkészítő

 

 

 

31

544

03

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Külfejtéses bányaművelő

 

8. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

58.

141.

33

521

08

1000

00

00

Szerszámkészítő

Gépészet szakmacsoport

 

 

33

521

08

0100

31

01

Részszakképesítés:
Szikraforgácsoló

 

9. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

65.

148.

54

523

04

1000

00

00

Automatikai technikus

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

 

 

54

523

04

0100

52

01

Részszakképesítés:
PLC programozó

 

10. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

66.

149.

31

544

02

1000

00

00

Elektrolakatos és villamossági szerelő

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

11. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

68.

151.

31

522

01

1000

00

00

Elektromos gép- és készülékszerelő

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

12. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

69.

152.

31

522

05

1000

00

00

Elektronikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

 

 

31

522

05

0100

31

01

Részszakképesítés:
Elektronikai gyártósori műszerész

 

 

 

31

522

05

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Audió- és vizuáltechnikai műszerész

 

13. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

71.

154.

54

522

01

1000

00

00

Erősáramú elektrotechnikus

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

14. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

75.

158.

54

523

05

1000

00

00

Mechatronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

15. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

79.

165.

33

522

04

1000

00

00

Villanyszerelő

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

 

 

33

522

04

0001

33

02

Szakképesítés-ráépülés:
Erősáramú berendezések felülvizsgálója

 

 

 

33

522

04

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

 

 

 

33

522

04

0001

33

11

Szakképesítés-ráépülés:
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

12

Szakképesítés-ráépülés:
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

13

Szakképesítés-ráépülés:
Kisfeszültségű kábelszerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

14

Szakképesítés-ráépülés:
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

15

Szakképesítés-ráépülés:
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

16

Szakképesítés-ráépülés:
Középfeszültségű FAM szerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

17

Szakképesítés-ráépülés:
Középfeszültségű kábel szerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

06

Szakképesítés-ráépülés:
Szakszolgálati FAM szerelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

18

Szakképesítés-ráépülés:
Villamos alállomás kezelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

19

Szakképesítés-ráépülés:
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

 

 

 

33

522

04

0001

33

07

Szakképesítés-ráépülés:
Villamos gép és -készülék üzemeltető

 

 

 

33

522

04

0001

33

20

Szakképesítés-ráépülés:
Villamos hálózat kezelő

 

 

 

33

522

04

0001

33

21

Szakképesítés-ráépülés:
Villamos távvezeték építő, üzemeltető

 

 

 

33

522

04

0001

33

10

Szakképesítés-ráépülés:
Villámvédelmi felülvizsgáló

 

16. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

92.

190.

33

582

03

1000

00

00

Burkoló

Építészet szakmacsoport

 

 

33

582

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Hidegburkoló

 

 

 

33

582

03

0100

31

02

Részszakképesítés:
Melegburkoló és parkettás

 

17. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 98. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

98.

198.

31

582

07

 

 

 

Bádogos

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

07

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Épület- és építménybádogos

 

 

 

31

582

07

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Ipari szigetelő-bádogos

 

 

 

31

582

07

0001

31

01

Szakképesítés-ráépülés:
Díszműbádogos

 

18. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

99.

199.

33

582

04

1000

00

00

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

Építészet szakmacsoport

 

 

33

582

04

0100

31

03

Részszakképesítés:
Díszítő

 

 

 

33

582

04

0100

21

01

Részszakképesítés:
Mázoló, lakkozó

 

 

 

33

582

04

0100

21

02

Részszakképesítés:
Plakátragasztó

 

 

 

33

582

04

0100

31

01

Részszakképesítés:
Szobafestő

 

 

 

33

582

04

0100

31

02

Részszakképesítés:
Tapétázó

 

 

 

33

582

04

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Műemléki díszítő, festő

 

19. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 103. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

103.

203.

31

582

13

0000

00

00

Kályhás

Építészet szakmacsoport

20. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 107. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

107.

207.

31

582

15

1000

00

00

Kőműves

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

15

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Műemléki helyreállító

 

21. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 108. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

108.

208.

54

582

03

1000

00

00

Magasépítő technikus

Építészet szakmacsoport

22. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 109. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

109.

209.

54

582

04

1000

00

00

Mélyépítő technikus

Építészet szakmacsoport

23. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

111.

212.

31

582

17

0000

00

00

Tetőfedő

Építészet szakmacsoport

24. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 121. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

121.

225.

33

542

05

 

 

 

Szabó

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

33

542

05

0010

33

01

Szakképesítés-elágazás:
Csecsemő- és gyermekruha-készítő

 

 

 

33

542

05

0010

33

04

Szakképesítés-elágazás:
Fehérnemű-készítő

 

 

 

33

542

05

0010

33

02

Szakképesítés-elágazás:
Férfiszabó

 

 

 

33

542

05

0010

33

03

Szakképesítés-elágazás:
Női szabó

 

 

 

33

542

05

0100

21

02

Részszakképesítés:
Lakástextil-készítő

 

 

 

33

542

05

0100

21

03

Részszakképesítés:
Munkaruha- és védőruha-készítő

 

 

 

33

542

05

0100

21

04

Részszakképesítés:
Textiltermék-összeállító

 

 

 

33

542

05

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő

 

 

 

33

542

05

0001

33

02

Szakképesítés-ráépülés:
Női alkalmi- és korhű ruhakészítő

 

25. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 128. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

128.

232.

33

543

01

1000

00

00

Bútorasztalos

Faipar szakmacsoport

 

 

33

543

01

0100

31

03

Részszakképesítés:
Asztalosipari gépkezelő

 

 

 

33

543

01

0100

21

01

Részszakképesítés:
Asztalosipari szerelő

 

 

 

33

543

01

0100

21

03

Részszakképesítés:
Faipari alapmegmunkáló

 

 

 

33

543

01

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Műbútorasztalos

 

26. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 132. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

132.

236.

33

542

04

1000

00

00

Kárpitos

Faipar szakmacsoport

 

 

33

542

04

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Járműkárpitos

 

27. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

157.

318.

52

341

05

1000

00

00

Kereskedő

Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció

szakmacsoport

28. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 172. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

172.

337.

33

811

01

1000

00

00

Cukrász

Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport

 

 

33

811

01

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Diétás cukrász

 

29. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 177. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

177.

342.

33

811

02

1000

00

00

Pincér

Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport

 

 

33

811

02

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Mixer-Bartender

 

30. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 179. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

179.

344.

33

811

03

1000

00

00

Szakács

Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport

 

 

33

811

03

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Diétás szakács

 

 

 

33

811

03

0001

33

02

Szakképesítés-ráépülés:
Konyhafőnök

 

31. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 182. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

182.

347.

52

811

02

1000

00

00

Vendéglős

Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport

32. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 184. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

184.

353.

52

213

01

1000

00

00

Fényképész és fotótermék-kereskedő

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

33. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

189.

362.

52

815

01

1000

00

00

Kozmetikus

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

 

 

52

815

01

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tartós sminkkészítő

 

 

 

52

815

01

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés:
Speciális arc- és testkezelő

 

34. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 197. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

197.

376.

31

853

07

1000

00

00

Tisztítás-technológiai szakmunkás

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

 

 

31

853

07

0001

31

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tisztítás-technológiai szolgálatvezető

 

 

 

31

853

07

0001

31

02

Szakképesítés-ráépülés:
Tisztítás-technológiai vezetőüléses gépkezelő

 

35. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 201. sorral egészül ki:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

201.

427.

31

582

22

0000

00

00

Árnyékolástechnikai szerelő

Építészet szakmacsoport

36. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 202. sorral egészül ki:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

202.

428.

31

582

21

 

 

 

Épületgépészeti rendszerszerelő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

582

21

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

 

 

 

31

582

21

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 

 

 

31

582

21

0010

31

03

Szakképesítés-elágazás:
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

 

 

 

31

582

21

0100

31

01

Részszakképesítés:
Hűtéstechnikai hálózatszerelő

 

 

 

31

582

21

0100

31

02

Részszakképesítés:
Karbantartó csőszerelő

 

 

 

31

582

21

0100

31

03

Részszakképesítés:
Légtechnikai hálózatszerelő

 

 

 

31

582

21

0001

31

01

Szakképesítés-ráépülés:
Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő

 

 

 

31

582

21

0001

31

02

Szakképesítés-ráépülés:
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 

 

 

31

582

21

0001

31

03

Szakképesítés-ráépülés:
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

 

 

 

31

582

21

0001

31

04

Szakképesítés-ráépülés:
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

 

 

 

31

582

21

0001

31

05

Szakképesítés-ráépülés:
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

 

37. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 203. sorral egészül ki:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

203.

432.

31

523

01

0000

00

00

Mechatronikus-karbantartó

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

38. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 204. sorral egészül ki:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

204.

434.

31

522

05

1000

00

00

Robbanásbiztos berendezés kezelője

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

39. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 205. sorral egészül ki:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

205.

435.

31

582

23

1000

00

00

Szárazépítő

Építészet szakmacsoport

40. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 206. sorral egészül ki:

[Sorszám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

206.

437.

33

811

04

1000

00

00

Vendéglátó eladó

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

 

 

33

811

04

0100

33

01

Részszakképesítés:
Gyorséttermi ételeladó

 

 

 

33

811

04

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Barista és teakészítő

 

2. melléklet a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletében az Épületgépész technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    54 582 06
2.    A szakképesítés megnevezése:    Épületgépészeti technikus
3.    Szakképesítések köre:

3.1.

Részszakképesítés

Nincs

3.2.

Szakképesítés-elágazások

Azonosítószám:

54 582 06 0010 54 01

 

 

Megnevezés:

Épületgépész technikus

 

 

Azonosítószám:

54 582 06 0010 54 02

 

 

Megnevezés:

Hűtő-klíma technikus

3.3.

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3129
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Épületgépészeti technikus

2

2100

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Épületgépész technikus
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    -
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükséges
2.    Elmélet aránya:    60%
3.    Gyakorlat aránya:    40%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    -
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Hűtő-klíma technikus
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    -
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükséges
2.    Elmélet aránya:    60%
3.    Gyakorlat aránya:    40%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    -
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3129

Egyéb technikusok

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felülvizsgálja a terveket, részletterveket készít és szerkeszt
Elkészíti az ajánlatot, előkészíti a vállalást
Előkészíti a kivitelezési és szerelési munkákat
Irányítja a kivitelezési és szerelési munkákat
Megszervezi az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
Előkészíti és elvégzi a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
Tervezi és irányítja a karbantartási feladatokat
Tervezi és szervezi a javítási feladatokat
Tervezi és szervezi az átalakítási, korszerűsítési munkákat
Tervezi és szervezi a bontási, hulladékkezelési és -hasznosítási feladatokat
Elvégzi az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

31 582 21

Épületgépészeti rendszerszerelő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6201-11    Épületgépészeti csővezeték-szerelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Acélcsövet csővezeték kiépítéséhez megmunkál
Csőmenetet kézi és gépi úton készít
Menetes acélcsövekből és idomokból csőkötést készít
Hegesztett csőkötéseket acélcsőből készít
Vörösréz vezetéket alakít és kötést forrasztással készít
Préskötést készít
Műanyagcsövön hegesztést végez
Műanyag vezetéket különféle kötésmódokkal szerel
Légtechnikai vezetéket, idomokat és kötéseket készít
Kijelöli a nyomvonalakat, a dokumentáció alapján szükség szerint előrajzol
Elvégzi a faláttörési, falhorony készítési és szerelő kőműves munkákat
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Tömített csőkötéseket készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Előrajzol berendezési tárgyak, készülékek elhelyezéséhez, telepítéséhez
Felszereli a biztonságtechnikai elemeket, készülékeket
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Fémek, műanyagok kézi és gépi alakítása
C    Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
C    Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B    Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C    Szerelő kőműves munkák
B    Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C    Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási jellemzői
C    Hegesztés, forrasztás, technológiai berendezései, kialakítása
C    Légtechnikai csőhálózati rendszerek
B    Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B    Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C    Nyomáspróba
C    Hőszigetelő anyagok, felületkezelő anyagok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Műszakirajz-olvasási készség
3    Csőhálózati vázlat rajzkészítési készség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6200-11    Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelemi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Betartja az épületgépész szakmákra, épületgépészeti szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyedi előírásokat
Épületgépész munkavégzés során a hőtermelő berendezések égéstermék elvezetésével, a szennyvizek elhelyezésével kapcsolatos előírásokat betartja
Tűz- és robbanásveszélyes közegeket szállító vezetékek egyedi szerelési és biztonságtechnikai előírásait betartja
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Épületgépészeti kivitelezés munkaterületén gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően alakítja ki az épületgépészeti kivitelezés munkaterületét
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Tűz- és robbanásveszélyes anyagot tartalmazó palackok rakodási, szállítási és tárolási előírásait betartja
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Környezetvédelmi ismeretek
A    Épületgépészeti technológiák veszélyei
B    Tűzvédelmi ismeretek
A    Munkabiztonsági ismeretek
B    Tűzoltó berendezések, eszközök
B    Tűzkár bejelentése
B    Elsősegély nyújtási ismeretek
A    Munkavégzés szabályai
A    Épületgépészeti berendezések biztonsági rendszerei
B    Magasban végzett munkák biztonságtechnikai előírásai
B    Kézi és gépi anyagmozgatás szabályai
C    Fogyasztóvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Információforrások kezelése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4    Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6202-11    Épületgépészeti rendszerismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja a szakma fizikai alapfogalmait
Használja az SI mértékrendszer alapegységeit, prefixumokat
Elvégzi a csőszereléshez kapcsolódó szakmai számításokat
Azonosítja a tervdokumentáció alapján a csőszerelvényeket
Azonosítja egyes rendszerek biztonsági szerelvényeit
Alkalmazza a szerelvények beépítési előírásait
Különböző szivattyúkat és azok működési elvét értelmezi és alkalmazza az épületgépészetben
Különböző ventilátorokat és azok működési elvét értelmezi és alkalmazza az épületgépészetben
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési, beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat
Értelmezi a különböző épületgépészeti tervdokumentációkat
Elkészíti a szükséges részlet- és műhely rajzokat, szerelési vázlatot készít
Értelmezi a műszaki leírás tartalmát, szükség szerint egyeztet
Anyagjegyzéket készít szakáganként az egyszerűbb szerelési munkához
Kivitelezési munkaterületen előkészíti az anyagok, szerszámok tárolását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei
B    Épületgépészeti szerelvények és biztonsági rendszerelemek
B    Szakáganként a berendezések elhelyezési előírásai
C    Alapvető szervezési, előkészítési ismeretek
C    Anyagkigyűjtés készítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3    Szakmai szöveg megértése
3    Szakmai kifejezőkészség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokat
Elektromos hibát tár fel és javít
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint a vezetéket kicseréli
Ellenőrzi, szükség szerint a hibás elektromos alkatrészt kicseréli
Ellenőrzi, szükség szerint a vezérlőpanelt javítja, vagy kicseréli
Ellenőrzi a meglévő hálózatot
Mérési feladatokat végez
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
Elkészíti műszaki rajzok alapján a huzalozást
Felszereli a mérőkörök, a szabályozó körök, a vezérlőkörök készülékeit
Beszabályozza a szabályozó körök készülékeit
Összehangolja a vezérlőkörök készülékeit
Fordulatszámot mér
Villamos mennyiségeket mér
Villamos biztonságtechnikai méréseket végez
A berendezést feszültség/nyomás alá helyezi
Letölti a szoftvert, számítógépet kezel
A beállításokat dokumentáció alapján elvégzi
A berendezésen funkciópróbát végez
Készülék-átalakítási munkákat végez
Beazonosítja az átalakítás okát
Specifikálja az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Beszerezteti az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléket
Dokumentálja az üzembe helyezést, átalakítást
Elvégzi a szabályozók finombeállítását
Programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon üzemi beállításokat végez
Programozható készülékeken szoftvert frissít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Elektrotechnikai-alapok
C    Váltakozó áramú körök
C    Egyen- és váltakozó áramú hálózatok
C    Elektronikus áramkörök
C    Villamos gépek biztonságtechnikája
C    Teljesítményelektronikai áramkörök
E    Elektromechanikus mérőműszerek
C    Elektronikus mérőműszerek
C    Mechanikai mérőműszerek
B    Villamos mérések
B    Mechanikai mérések
C    Bekötési, huzalozási rajzok
C    Műszerelemek
C    Számítógéppel támogatott technológiák
C    Irányítástechnikai alapfogalmak
C    Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések
C    Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak
C    Villamos gépek jellemzői
C    Villamos gépek üzemeltetési műveletei
C    Műszaki ábrázolás
C    Villamos és gépész rajzjelek
C    Darabjegyzék összeállítás
C    Anyagszükséglet meghatározás
C    Művelettervek, technológiai utasítások dokumentációi
C    Szakmai szabványok
C    Műszaki dokumentáció
C    Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
C    Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
C    Félvezető alkatrészek jellemzői
C    Érzékelők felépítése, működése és jellemzői
C    Távadók felépítése, működése és jellemzői
C    Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
C    Kapcsolástechnika
C    PLC-hardver
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Szabadkézi rajzolás
3    Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
3    Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3    Kisgépek, kéziszerszámok használata
3    Labortechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6205-11    Épületgépész szakmai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a víznyerési és vízkezelési módokat
Kezeli a vízlágyító berendezéseket
Kiválasztja a szerelésekhez szükséges anyagokat
Kiválasztja szükséges szivattyút
Kezeli a nyomáscsökkentő és nyomásfokozó berendezéseket
Kialakítja és méretezi a vízellátási hálózatokat, szerelvényeket
Szereli a melegvíz-termelőket és a hozzátartozó vezetékhálózatokat
Kiválasztja a megfelelő hőcserélőt
Felszereli a berendezési tárgyakat
Méretezi és kiépíti a csatornahálózatot
Kezeli a szennyvíztisztító berendezéseket
Elvégzi a tervezett, kötelező és hatósági méréseket
Üzembe helyezi és beállítja az egyes hálózatokat, rendszerelemeket
Elvégzi a finom beszabályozást, ellenőrző méréseket, dokumentációt készít
Elvégzi a próbaüzemet, mérési jegyzőkönyvet készít, oktatja a kezelő személyzetet Összeállítja a teljes átadási dokumentációt, átadja az elkészült berendezést
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Kiszámolja az épület fűtési-hűtési hőszükségletét
Kiválasztja a megfelelő fűtési rendszert
Méretezi a fűtési rendszereket
Kiválasztja a fűtéshez a megfelelő anyagokat, szerelvényeket
Kezeli a távfűtési rendszereket
Programozza a hőtermelő berendezéseket
Méretezi és szereli a napkollektoros rendszereket
Méretezi és szereli a hőszivattyús fűtési és melegvízkészítési rendszereket
Kiválasztja a szabályozó elemeket
Beszabályozza a fűtési rendszereket
Programozza a szabályozó elemeket
Instrukciókat ad az elektromos tervezőnek a szabályozóelemek kiválasztására, elhelyezésére
Elvégzi a fűtési rendszerek feltöltését, nyomáspróbáját, átmosását, légtelenítését, próbaüzemét
Szereli és méretezi a gázhálózatokat
Felszereli a nyomáscsökkentőt
Kiválasztja a szereléshez szükséges anyagokat
Felszereli a gázkészülékeket
Méretezi a levegőellátást, szellőzést
Biztonságossá teszi a gázellátó rendszereket
Hasadó-nyíló felületet méretez
Méretezi és szereli az égéstermék elvezetést
Nyomás és tömörségi próbát végez
Beüzemeli, karbantartja és javítja a gázkészülékeket
Intézi a MEO átadást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Vízellátás-csatornázás rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők
C    Épületvillamos- és felügyeleti rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők
C    Általános építőipari ismeretek
B    Épületek szerkezeti egységeinek ismerete, statikai értékelése
B    Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
C    Tartók statikája
C    Szerelő kőműves ismeretek
A    Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája
B    Központi fűtés szempontjai, működési jellemzők
B    A gázok tulajdonságai
B    A gázellátáshoz kapcsolódó előírásokat
C    Építőipari alapismeretek
B     Kompenzátorok tulajdonságai
B    Légtelenítési módok
B     Feltöltési módok
B    Beszabályozási módok
B     Próbaüzemi feladatok
C    Gázellátási rendszerek
C    Gázfogyasztó berendezések kialakításának, felszerelésének szempontjai, működési jellemzők
B    Gázhálózat kiépítése
C    Épületszerkezeti ismeretek
B    Készülékismeret
B    Biztonsági szerkezetek működési jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Gépészeti rajz készítése
3    Építési rajz olvasása, értelmezése
4    Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3    Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
2    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1    Folyamatábrák készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Mennyiségérzék
2    Szakmai idegen nyelvű kifejezések
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kompromisszumkészség
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6206-11     Hűtés-, klíma és hőszivattyú szakmai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi tervek alapján a hűtőkörök, hűtőberendezések és alkalmazásuk jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hűtőköri berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok műszaki megfelelőségét
Értelmezi tervek alapján a hőtermelő-, fűtőberendezések és alkalmazásuk jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hőtermelő és hőcserélő berendezéseket, elemeket, anyagokat, és ellenőrzi azok műszaki megfelelőségét
Értelmezi tervek alapján az adott légtechnikai rendszer és alkalmazás jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a légtechnikai berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok műszaki megfelelőségét
Értelmezi tervek alapján az adott hidraulikai rendszert és az alkalmazás jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hidraulikai berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok műszaki megfelelőségét
Értelmezi és felülvizsgálja a kiviteli tervdokumentációt, részletterveket készít
Ellenőrzi a kivitelezés terv szerinti, szakszerű elvégzését
Irányítja a hűtőkörök, hűtőberendezések és rendszerek szakszerű telepítését
Irányítja a hőtechnikai elemek és -berendezések szakszerű telepítését
Irányítja a légtechnikai elemek, berendezések és rendszerek szakszerű telepítését
Irányítja a hidraulikai elemek, berendezések és rendszerek szakszerű telepítését
Nyomás és tömörségi próbát végeztet
Értelmezi a beszabályozási terveket és előkészíti a beszabályozást
Értelmezi és kezeli a légtechnikai rendszerek légszállítási és nyomásviszonyait
Értelmezi és kezeli a hidraulikai rendszerek közegszállítási és nyomásviszonyait
Értelmezi és kezeli a rendszerek akusztikai és hangcsillapítási viszonyait
Elvégezteti a nyomás és tömörségi próbákat
Elvégezteti a rendszerek átmosását, feltöltését, tömörség ellenőrzését, légtelenítését
Ellenőrzi a szabályzó és védelmi elemek és rendszerek beállításainak előbeszabályzott állapotát
Biztosítja a légtechnikai, valamint hidraulikai beszabályozás, beüzemelés környezeti feltételeit
Elvégezteti a légtechnikai és hidraulikai beszabályozásokat, mérési jegyzőkönyvet készít
Biztosítja a hűtőkörök beszabályozási, beüzemelési környezeti feltételeit
Ellenőrzi a hűtőberendezés és segédberendezései szakszerű beüzemelését, beszabályozását
Biztosítja a hőtermelő berendezések beszabályozási, beüzemelési környezeti feltételeit
Ellenőrzi a hőtermelő berendezések szakszerű beüzemelését, beszabályozását
Komplex hőtechnikai, komfort, villamos, légtechnikai, hidraulikai és akusztikai méréseket, terv szerinti összehozást-beszabályozást végez, végeztet
Elvégezteti az üzempróbát és elkészíti/elkészítteti a mérési jegyzőkönyvet
Beállítja, parametrizálja a szabályzó és épületfelügyeleti rendszereket
Elvégzi, -végezteti a próbaüzemet, a finombeszabályozást, jegyzőkönyvet készít
Átadási dokumentációt készít, készíttet
Oktatja az üzemeltető, kezelő és karbantartó személyzetet
Összeállítja a teljes átadási dokumentációt, átadja az elkészült rendszereket
Hatósági bejáráson közreműködik
Értelmezi és adaptálja a tervezői kezelési és karbantartási utasításokat
Értelmezi és adaptálja a gyártóművi kezelési és karbantartási utasításokat
Beállítja, parametrizálja az épületüzemeltetési informatikai rendszereket
Üzemelteti, kezeli, ellenőrzi a hűtő- és hőtermelő berendezéseket
Üzemelteti, kezeli, ellenőrzi a légtechnikai és hidraulikai rendszereket
Elvégezteti a tervezett, kötelező és hatósági méréseket, valamint azok szakszerű dokumentálását, nyilvántartását
Szervezi a tervszerű megelőző karbantartási és javítási tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Általános építőipari ismeretek
B    Épületek szerkezeti egységeinek ismerete, statikai értékelése
C    Építőipari alapismeretek
C    Épületszerkezeti ismeretek
B    Épületszerkezetek épületfizikai tulajdonságai
C    Tartók statikája
C    Szerelő kőműves ismeretek
C    Vízellátás-csatornázás rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők
C    Energiaellátó rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők
B    A gázellátáshoz kapcsolódó előírások
B    Hűtőberendezés berendezés és termékismeret
C    Hőtermelő és gázkészülék berendezés és termékismeret
B    Légtechnikai rendszer, berendezés és termékismeret
B    Hidraulikai rendszer, berendezés és termékismeret
C    Épületvillamos- és felügyeleti rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők
C    Épületüzemeltetési informatikai rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők
B    Tömörségellenőrzési módok
B    Légtelenítési módok
B    Feltöltési módok
B    Beszabályozási módok
B    Próbaüzemi feladatok
B    Üzempróbák jellemzői
B    Biztonsági szerkezetek működési jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Gépészeti rajz készítése
3    Építési rajz olvasása, értelmezése
4    Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3    Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
2    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
1    Folyamatábrák készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
2    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2    Szakmai idegen nyelvű kifejezések
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kompromisszumkészség
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
A szakmai követelménymodul tartalma:
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek
Feladatprofil:
Szakáganként feldolgozza a terveket, megismeri a rendszereket és rendszerelemeket
Kiegészíti a tervdokumentációkat
Ellenőrzi a rendszerek szerelési, mérési és beszabályozási feltételeinek meglétét
A tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket egyeztet
Ellenőrzi a tervdokumentációt, véglegesíti a műszaki tartalmat
Összeállítja az ajánlat műszaki tartalmát
Meghatározza a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat
Kidolgozza a vállalási árat
Összeállítja az ajánlati dokumentációt
Összeállítja a vállalkozási szerződéstervezetet
Részletes ütemtervet készít
Kialakítja a kivitelezés munkahelyi feltételeit
Biztosítja a helyi munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírások betartását
Megszervezi és ütemezi a saját kivitelezési és szolgáltatási tevékenységeket
Javaslatot tesz a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra
Átveszi a munkaterületet
Irányítja a kivitelezést és biztosítja a munka szakmai ellenőrzését
Ellenőrzi a szakmunkások képesítését, gyakorlat bemutatást, oktatást végez
Kapcsolatot tart a partnerekkel
Kezeli a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót
Munkájával kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységet végez
Ellenőrzi szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést
Biztosítja az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit
Összehangolja az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket
Megszervezi az épületgépészeti és villamos méréseket és beszabályozási tevékenységet
Lefolytatja a próbaüzemet
Megszervezi az üzemeltető oktatását
Átveszi és dokumentálja az alvállalkozói szolgáltatásokat
Összeállítja az átadás-átvételi dokumentációt
Végrehajtja az átadás-átvételt
Közreműködik az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában
Közreműködik a hatósági bejárásokban, eljárásban
Lezárja az adott projektet
Tervezi és irányítja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat
Elkészíti a Tervszerű Megelőző Karbantartási tervet az átadási dokumentáció figyelembevételével
Megtervezi és ütemezi a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket
Meghatározza az üzemeltetés, karbantartás, műszaki és tárgyi feltételrendszerét
Előkészíti a szolgáltatói szerződéseket
Előkészíti, adatokkal feltölti és kezeli az épületüzemeltetési szoftverprogramot
Szolgáltatói szerződés szerint üzemeltetést és karbantartást végez
Elvégzi vagy megszervezi a meghibásodott elemek, berendezések javítását
Dokumentálja és kiértékeli az üzemeltetési adatokat, javítási munkákat
Javaslatot dolgoz ki a felújítási és fejlesztési munkákra
Elkészítteti, illetve kidolgoztatja a szükséges részletterveket
Szervezi és irányítja a javításokat, felújításokat
Végrehajtja a kivitelezési munkákat
Kidolgozza a hulladékkezelés létesítmény- és rendszer-specifikus elveit és módszereit
Általános és eseti hulladékkezelési és hasznosítási tervet készít
Kidolgozza az általános és eseti bontási módszereket, elveket
Műszaki szakmai ismereteket igénylő tevékenységeket végez
Előkészíti a szerződéseket
Vállalkozással kapcsolatos tevékenységeket végez
Szakmájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Vezetői, munkaszervezői ismereteket igénylő tevékenységeket végez
Részt vesz a szakmai szervezeti munkákban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Általános építőipari ismeretek
C    Épületgépészeti tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei
C    Épületgépészeti tervdokumentáció készítésének ismeretei
C    Kivitelezés előkészítő munkálatai
C    Vállalkozási szerződés
C    Munkaszervezés: háló- és vonalas ütemterv
C    Alapvető szakmai kereskedelem
C    Alapvető szabványhasználat
C    Alapvető munkajogi és szervezési ismeretek
C    Alapvető gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek
C    Alapvető szervezési, irányítási, működtetési ismeretek
C    A polgári jogi szerződések legalapvetőbb ismérvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3.m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4.m. Táblázatkezelés
3    Épületgépészeti CAD-program használata
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvezetű íráskészség
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés

Az 54 582 06 0010 54 01 azonosító számú, Épületgépész technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

6200-11

Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelemi feladatok

6201-11

Épületgépészeti csővezeték-szerelés

6202-11

Épületgépészeti rendszerismeret

6203-11

Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika

6204-11

Vezetési és szervezési ismeretek

6205-11

Épületgépész szakmai feladatok

Az 54 582 06 0010 54 02 azonosító számú, Hűtő-klíma technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

6200-11

Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelemi feladatok

6201-11

Épületgépészeti csővezeték-szerelés

6202-11

Épületgépészeti rendszerismeret

6203-11

Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika

6204-11

Vezetési és szervezési ismertek

6206-11

Hűtés-, klíma és hőszivattyú szakmai feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a minimum 10, maximum 20 oldal terjedelemben elkészített Üzleti terv beadása a szorgalmi idő utolsó napjáig.
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6200-11    Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6201-11    Épületgépészeti csővezeték-szerelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csőkötés készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6202-11    Épületgépészeti rendszerismeret
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6203-11    Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat:    50%
2. feladat:    50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6205-11    Épületgépész szakmai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületgépészeti berendezés szerelése, bekötése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Épületgépészeti szakmai számítások elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    210 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Épületgépészeti szakmai feladatok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    30%
3. feladat     30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6206-11    Hűtés-, klíma és hőszivattyú szakmai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hűtő-klíma berendezés szerelése, beszabályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hűtő-klíma szakmai számítások elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    210 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hűtő-klíma szakmai feladatok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    30%
3. feladat     30%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzleti terv ismertetése (Üzleti terv készítése a vizsgára bocsátás feltétele)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    20 perc (Üzleti terv ismertetése 10 perc, válaszadás a kérdésekre 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vezetési és szervezési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    70%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 582 06 0010 54 01 azonosító számú, Épületgépész technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    5
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    15
4. vizsgarész:    15
5. vizsgarész:    40
7. vizsgarész:    15
Az 54 582 06 0010 54 02 azonosító számú, Hűtő-klíma technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    5
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    15
4. vizsgarész:    15
6. vizsgarész:    40
7. vizsgarész:    15
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképzéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Épületgépész technikus

Hűtő-klíma technikus

Csővezetékek

x

x

Idomok

x

x

Segédanyagok

x

x

Villamos kéziszerszámok

x

x

Mérő- és jelölőeszközök

x

x

Kézi menetmegmunkáló szerszámok

x

x

Gépi menetmegmunkáló szerszámok és berendezések

x

x

Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek

x

x

Darabolószerszámok (kézi, gépi)

x

x

Hajlítószerszámok

x

x

Védőeszközök és felszerelések

x

x

Lánghegesztő-felszerelés

x

x

Ívhegesztő felszerelés

x

 

Szerelőláda (szükséges szerszámokkal, vízszereléshez, fűtésszereléshez, gázszereléshez)

x

 

Szerelőláda (szükséges speciális szerszámokkal, hűtés és légtechnikai szereléshez)

 

x

Szervizszelep készlet

 

x

Műanyag csőmegmunkáló szerszám készlet

x

 

Tömörségi próbakészlet

x

x

Pb forrasztópisztoly palackkal

x

x

Keményforrasztás eszközei, berendezései

 

x

Kézi hidraulikus csőhajlító gép

x

x

Motoros csőhajlító gép

x

x

Hőlégfúvó-pisztoly (elektromos)

x

x

Rézcső megmunkáló szerszám készlet

x

x

Vízszerelő, fűtésszerelő, gázszerelő műhely

x

x

Hűtés- és légtechnikai szerelő műhely

 

x

Hűtőberendezések, hűtőköri elemek, légtechnikai berendezések, elemek

 

x

Nyomáspróba készlet nitrogénpalack, reduktorral

 

x

Mérőlaboratorium, mérőműszerekkel (víztechnikai, fűtéstechnikai, gáztechnikai mérésekhez)

x

 

Mérőlaboratorium, mérőműszerekkel (hűtés-, légtechnikai és hidraulikai mérésekhez)

 

x

Elektrotechnikai szerelőműhely mérőműszerekkel

x

x

CAD oktatáshoz szükséges terem számítógépekkel, szoftverekkel

x

x

Épületüzemeltetési és épületfelügyeleti demonstrációs szoftverek

x

x

Nyomáspróba készlet

x

x

Számítógépes szoftver

x

x

Tüzelés- és légtechnikai mérőműszerek

x

 

Hőkamera

x

x

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
2. Az R. 2. számú mellékletében az Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    31 582 09
2.    A szakképesítés megnevezése:    Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

nincs

3.2

Szakképesítés-elágazások

Azonosítószám:

31 582 09 0010 31 01

Megnevezés:

Energiahasznosító berendezés szerelője

Azonosítószám:

31 582 09 0010 31 02

Megnevezés:

Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

Azonosítószám:

31 582 09 0010 31 03

Megnevezés:

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő

Azonosítószám:

31 582 09 0010 31 04

Megnevezés:

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

3.3

Szakképesítés-ráépülés

nincs

 

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    7621
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés / Szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

2

2000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Energiahasznosító berendezés szerelője
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

7621

Vezeték- és csőhálózat-szerelő

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
Kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit
Felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végez
Munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Felméri az épületek energetikai állapotát
Optimalizálja számítógépes programmal az épület teljes energia szükségletét
Költségbecslést készít
Javaslatot ad a korszerű energiafelhasználásra vonatkozó összes kérdésre
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Dokumentálja az energiatakarékos technológiák alkalmazásával kapcsolatos javaslatát
Elvégzi a gázellátó rendszerek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
Felülvizsgálja és minősíti a gáz-fogyasztói rendszereket
Felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

33 522 02 0000 00 00

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó

31 522 03 0000 00 00

Légtechnikai rendszerszerelő

33 524 01 1000 00 00

Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó

52 522 09 0000 00 00

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész

54 582 01 0000 00 00

Épületgépész technikus

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06    Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Géprajzi alapfogalmak
C    Síkmértani szerkesztések
D    Ábrázolási módok
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Szabványok használata
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C    Mérési utasítás
B    Mértékegységek
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok egyéb jellemzői
D    Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
C    Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C    Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C    Szabványos ipari vasötvözetek
C    Szabványos könnyűfém ötvözetek
C    Szabványos színesfém ötvözetek
B    Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B    Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B    Szögek mérése és ellenőrzése
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B    Előrajzolás
C    Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C    Élkiképzés
B    Képlékenyalakítás
B    Hajlítás
B    Nyújtás
B    Egyengetés
B    Kézi és kisgépes forgácsolás
B    Minőségbiztosítási alapismeretek
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A    Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A    Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B    Szabványhasználati ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítése
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
4    Gépipari mérőeszközök használata
5    Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Egyéb mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06    Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Környezetvédelmi ismeretek
A    Tűzvédelmi ismeretek
A    Munkabiztonsági ismeretek
A    Tűzoltó berendezések, eszközök
A    Tűzkár bejelentése
A    Elsősegélynyújtási ismeretek
C    Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Információforrások kezelése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4    Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0109-06    Épületgépészeti alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)
Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges berendezéseket
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Készít, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét
Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét, feltöltöttségét, az előbeszabályozást
Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket
Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót
Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát
Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák képviselőivel
Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról
Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat, előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai
C    Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazási lehetőségei
C    Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai
C    Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások
C    Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek
C    Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
C    Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői
A    Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és számításokban
B    Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban
C    Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és egyéb tulajdonságai
C    Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
C    Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
C    A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
C    Mechanikai alapismeretek
C    Alapvető statikai és dinamikai számítások
B    Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások
B    Alapvető villamos ismeretek és számítások
B    Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
C    Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazási lehetőségei
B    Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
B    Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása, műveleti szabályai
B    Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai
C    Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai
C    Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
C    Nemoldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
B    Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági előírásai
A    Gázhegesztés biztonsági előírásai
A    Ívhegesztés biztonsági előírásai
A    Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
A    Gépüzemeltetés biztonságtechnikája
A    Anyagmozgatás biztonságtechnikája
A    Épületgépészeti terv jellemzői
A    Az épületgépészeti tervjelek
A    Alapvető korrózióvédelmi eljárások
B    Az épületgépészeti munkafolyamatok munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi alapismeretei
D    Gazdasági, munkajogi és munkaszervezési alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök használata
4    Általános kézi szerelőszerszámok használata
4    Csőszerelési kéziszerszámok használata
3    Általános kézi kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0095-06    Általános csőszerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint cserét, javítást kezdeményez
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez, faláttörésekhez
Kijelöli a nyomvonalakat
Elvégzi, vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat.
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Tervek alapján elkészíti (elkészítteti) a helyszínen, vagy a műhelyben az egyedi tartókat, rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Nagytömegű gépegységeket szerel
Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában, beemelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikája
B    Csőhálózat-szerelés fajtái
C    Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
C    Általános építési ismeretek
B    Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
B    Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
C    Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B    Lemezalakítási technológiája
B    Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C    Szerelő kőműves ismeretek
A    Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Műszakirajz-olvasási készség
3    Csőhálózati rajz készítési készség
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
Pontosság
Precizitás
Türelem
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Logikus gondolkodás
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0096-06    Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Készülékeket, berendezéseket felszerel, csatlakozásokat épít ki, beköti a víz-, csatorna- és más hálózatba
Acélcsövet darabol és megmunkál csővezeték kiépítéséhez
Csőmenetet készít kézi és gépi úton
Menetes acélcsövekből és idomokból vezetékrendszert épít ki, menetes csőkötést készít
Előre gyártott elemekből szerelt csőrendszert állít össze
Csőkötéseket készít tömlőkre, tömlőket csatlakoztat csőrendszerekhez
Hegesztett csőkötéseket készít acélcsőre
Kemény vörösréz vezetéket szerel
Lágy vörösréz vezetéket szerel
Préskötést készít
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal
Műanyag fűtési és hidegvíz vezetéket szerel különféle kötésmódokkal
Elkészült csőhálózat nyomáspróbáját végzi, tömörségét ellenőrzi
Szellőző- és elszívóvezetékek alapszintű szerelését végzi
Lefolyó és szennyvíz vezetékek épületen belüli kiépítését végzi
Külső, földi vezetékek fektetését végzi különféle módszerekkel és anyagokból
Szennyvíz-műtárgyak karbantartását, tisztítását végzi
Lefolyószerelvények tisztítását végzi
Átadja a beüzemelt berendezést
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C    Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási jellemzői
B    Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B    Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C    Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
C    Szellőzővezetékek tulajdonságai és szereléstechnikája
B    Lefolyó és szennyvízvezetékek anyagai és szereléstechnikája
C    Szennyvízberendezések és műtárgyak szereléstechnikája
C    Lefolyórendszer tisztítás technikája
E    Tisztítószerek
C    Próbaüzem jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Kézügyesség
3    Műszakirajz-olvasási készség
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0105-06    Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elhelyezi, csatlakoztatja a tárolótartályt
Beköti a fűtőkört, a hőcserélőket, szivattyút
Elvégzi az elektromos és vezérlési bekötéseket
Elhelyezi, beköti a síkkollektort, vákuumcsövet
Rögzíti és beköti a napkollektort
Illeszti a napkollektort meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez
Folyadékkal feltölti a napkollektoros rendszert
Beüzemeli a napkollektoros rendszert
Műanyag alkatrészekből, csövekből napkollektort készít
Műanyag alkatrészekből, csövekből hőcserélőket készít, telepít
Elvégzi a hőszivattyús rendszer egységeinek telepítését
Csatlakoztatja a hőszivattyús rendszer egységeit
Elvégzi a hőszivattyús rendszer elektromos bekötéseit
Elhelyezi és beköti a hőszivattyús rendszer automatikaelemeit
Üzembe helyezi, ellenőrzi, karbantartja a hőszivattyús rendszert
Illeszti a hőszivattyús rendszert meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez
Meghatározza a kiépítés helyét a széljárás alapján
Ellenőrzi a tartószerkezetet
Elvégzi a gépegységek összeszerelését
Beszabályozza a szélmotort
Elvégzi az elektromos bekötéseket
Összeszerel, üzembe helyez bioenergia-hasznosítót
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Megújuló energiák
B    Napenergia hasznosító szerelési ismeretek
C    Épületgépészeti rendszerismeret
B    Hőszivattyú ismeret
C    Hűtéstechnikai ismeretek
C    Alapvető épületvillamos-hálózatszerelői ismeretek
C    Alapvető fűtéstechnikai ismeretek
C    Alapvető kazánszerelői ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti rajz készítése
2    Építési rajz olvasása, értelmezése
1    Építési rajz készítése
2    Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
1    Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3    Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2    Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2    Elemi számolási készség
2    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0099-06    Gázkészülék-szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket
Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz)
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését
Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket
Beüzemel, javít, karbantart ipari gázégőket
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket
Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését
Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)
Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi)
Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad
Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzésére (műemlék épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő állapota stb.)
Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő készülék kiválasztását
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    NyEBSz előírások alkalmazása
B    Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai
B    Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai
A    Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai
B    Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
C    Épületgépészeti rendszer
A    Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
B    Gáztechnikai műszerek és mérések fajtái
B    Hibakeresés és hibafelismerés
C    Hatósági eljárások
C    Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C    Berendezések átadásának módjai
C    Garanciális és jótállási feltételek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3    Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Szabálykövető magatartás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0106-06    Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gázvezetéket fektet talajba, elvégzi a szigetelést, korrrózióvédelmet
Acélcső hegesztést végez lánghegesztéssel
Acélcső hegesztést végez ívhegesztéssel
Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken
Speciális technikákkal gázcsőhegesztést végez
Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeket
Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyét
A gázfogyasztó berendezéseket elhelyezi, rögzíti a terv alapján
Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését
Beépíti a szellőzőket
Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket
Összeállítja a „D” tervet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Légellátás-, gázterhelés-számítási ismeretek
B    Mérőóra és nyomásszabályzó felszerelési ismeretek
B    Acélcső hegesztési ismeretek
B    Műanyagcső hegesztés technológiája és műveleti szabályai
B    Műanyagcső hegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai
C    Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának ismerete
B    Égéstermék elvezető rendszerek építési ismerete
B    „D” terv elkészítésének ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti rajz készítése
2    Építési rajz olvasása, értelmezése
1    Építési rajz készítése
2    Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
1    Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3    Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2    Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2    Elemi számolási készség
2    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0107-06    Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Acélcső hajlítást végez hidraulikus préssel
Acélcső hajlítást végez melegítéssel
Acélcső hegesztést végez láng-, illetve ívhegesztéssel
Elhelyezi a kiválasztott radiátorokat, elhelyezi a szerelvényeket
Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Elektromos padlófűtéshez vezetéket fektet
Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Szabályozó szelepeket, egységeket épít be
Beépíti a kazánt a szerelvényeivel
A rendszert vízzel feltölti, ellenőrzi, légtelenít
Szivárgás esetén javít
Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrzi
Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert
Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztítását
Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozását
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Fűtőtestek felszerelésének technológiai ismeretei, szabályai
B    Padló-, fal-, szegélyfűtés-készítési ismeret
C    Fűtési szabályzó szelep ismerete
B    Kazán ismerete
A    Kémény- és légutánpótlás, hő- és áramlástechnikai ismeret
C    Szabályzó szerkezetek ismerete
B    Acélcső hegesztési ismeretek
C    Beszabályozási ismeretek
C    Hatósági eljárások
C    Üzembe helyezési és szerviz ismeretek
C    Berendezések átadásának ismeretei
C    Garanciális és jótállási feltételek ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti rajz készítése
2    Építési rajz olvasása, értelmezése
1    Építési rajz készítése
2    Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
1    Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3    Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2    Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2    Elemi számolási készség
2    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0108-06    Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szennyvízelvezetés, -gyűjtés kialakítását végzi közművesítetlen területeken
Víztelenít és nyomás alá helyez épületeket, épületrészeket
Kerti öntözőrendszereket telepít, helyez üzembe
Vízvételi helyeket, kiállásokat épít ki
Felszerel, üzembe helyez berendezési tárgyakat
Kiépíti a tűzoltóvíz-hálózatot
Kiépíti a tűzoltási vízvételi helyeket
Ellenőrzi a tűzoltóvíz-hálózatot
Ellenőrzi a kiépített oltórendszerek elemeit, működését
Összeszerel, felszerel, üzembe helyez, kipróbál automata tűzvédelmi berendezést
Összeszerel, üzembe helyez, beállít, ellenőriz, karbantart nyomásfokozó berendezést
Egyedi melegvíz-termelő készülékeket felszerel, beköti a víz- és csatornahálózatba
Központi melegvíz-termelő készülékeket szerel fel, beköti a víz- és csatornahálózatba
Kiépít, üzembe helyez, ellenőriz cirkulációs hálózatot
Vízmérőt szerel
Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart
Ellenőrzi a lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat
Szét- és összeszerel, javít, tisztít lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket
Gépi úton lefolyóvezetéket tisztít
Ellenőrzi, karbantartja a lefolyótisztító gépeket, eszközöket
Szükség esetén takarítja, fertőtleníti a helyszínt
Előkészíti a munkakörnyezetet a vízvezeték-szerelési, lefolyótisztítási munkavégzéshez
Elkészíti a falhornyot a vezetéknek
Rögzíti és szigeteli a vezetéket
Helyreállítja a falfelületet
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Ivóvízrendszer-szerelési ismeretek
B    Szennyvízrendszer-szerelési ismeretek
B    Melegvízellátó rendszer és készülék ismeretek
B    Tűzvédelmi rendszerszerelési ismeretek
C    Fertőtlenítés műveletei, szabályai
C    Hatósági eljárások
C    Üzembe helyezési és szerviz ismeretek
C    Berendezések átadásának ismeretei
C    Garanciális és jótállási feltételek ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Épületgépészeti rajz készítése
2    Elemi számolási készség
2    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés

A 31 582 09 0010 31 01 azonosító számú, Energiahasznosító berendezés szerelője megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0109-06

Épületgépészeti alapfeladatok

0095-06

Általános csőszerelési feladatok

0096-06

Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok

0105-06

Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok

A 31 582 09 0010 31 02 azonosító számú, Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0109-06

Épületgépészeti alapfeladatok

0095-06

Általános csőszerelési feladatok

0096-06

Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok

0099-06

Gázkészülék-szerelési feladatok

0106-06

Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A 31 582 09 0010 31 03 azonosító számú, Központifűtés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0109-06

Épületgépészeti alapfeladatok

0095-06

Általános csőszerelési feladatok

0096-06

Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok

0107-06

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok

A 31 582 09 0010 31 04 azonosító számú, Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0109-06

Épületgépészeti alapfeladatok

0095-06

Általános csőszerelési feladatok

0096-06

Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok

0108-06

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06    Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 70%
2. feladat: 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06    Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0109-06    Épületgépészeti alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános célú épületgépészeti gázhegesztési és keményforrasztási, képlékenyalakítási feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    75 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Általános célú épületgépészeti ívhegesztési feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti információs feladatok számítógép használattal
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 25%
3. feladat: 15%
4. feladat: 15%
5. feladat: 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0095-06    Általános csőszerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    105 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 70%
2. feladat: 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0096-06    Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csőszerelési műveleti feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0105-06    Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Energiahasznosító rendszerek, berendezések szerelési feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Energiahasznosító berendezések üzemviteli feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 80%
2. feladat: 20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0099-06    Gázkészülék-szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék üzembe helyezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0106-06    Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gázvezeték-kiépítési, gázkészülék-csatlakoztatási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemviteli feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 80%
2. feladat: 20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0107-06    Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Központi fűtésirendszerek, vezetékek, készülékek, berendezések szerelési és üzemeltetési feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0108-06    Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vízhálózat, lefolyórendszer készülék és berendezési tárgy szerelési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Víz- és csatornahálózati rendszerek, elemek üzemviteli feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Duguláselhárítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat: 20%
3. feladat: 20%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 09 0010 31 01 azonosító számú, Energiahasznosító berendezés szerelője megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
A 31 582 09 0010 31 02 azonosító számú, Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
A 31 582 09 0010 31 03 azonosító számú, Központifűtés- és csőhálózat-szerelő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 20
A 31 582 09 0010 31 04 azonosító számú, Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 20
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

Energiahasznosító berendezés szerelője

Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

Csővezetékek

X

X

X

X

X

Idomok

X

X

X

X

X

Segédanyagok

X

X

X

X

X

Szaniter áruk

X

X

Berendezési tárgyak (kazánok, radiátorok, gázkészülékek)

X

X

X

X

Kéziszerszámok

X

X

X

X

X

Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek

X

X

X

X

X

Darabolószerszámok (kézi, gépi)

X

X

X

X

X

Mérő- és jelölőeszközök

X

X

X

X

X

Csőtisztító berendezések

X

X

X

X

X

Hajlítószerszámok

X

X

X

X

X

Védőeszközök és felszerelések

X

X

X

X

Hegesztőfelszerelések

X

X

X

X

X

Létrák, állványok

X

X

X

X

X

Szállítóeszközök

X

X

X

X

X

Oltóanyagtöltő berendezések

X

Hajtóanyagtöltő berendezések

X

Nyomáspróba-berendezések

X

X

Elszívók

X

X

Rögzítő és befogó berendezések

X

Kompresszor

X

Szivattyú

X

Hőkamera

 

 

 

 

 

Számítógépes szoftver

 

Tüzelés- és légtechnikai mérőműszerek

 

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra, a második tanévet követően 120 óra
3. Az R. 2. számú mellékletében az Épületlakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ÉPÜLETLAKATOS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    31 582 10 1000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Épületlakatos
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Azonosítószám:

31 582 10 0100 31 01

Megnevezés:

Épületmechanikai szerelő

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    7421
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Épületlakatos

2

2300

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Épületlakatos
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükséges
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    a képzési idő felét követően
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Épületmechanikai szerelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:    -
Óraszám:    1400
3.    Elmélet aránya:    30%
4.    Gyakorlat aránya:    70%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): -
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

7421

Lakatos

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkatrészeket gyárt, alakít, javít, szerel
Kötéseket készít, szerel és bont
A termék előállításához sajátos épületlakatos szakmunkát végez
Lakatosipari munkát, szolgáltatást nyújt
Kapcsolatot tart a megrendelőkkel
Adminisztrál a munkájával kapcsolatban
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Digitális alapismereteket alkalmaz
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

31 521 11 1000 00 00

Hegesztő

31 521 24 1000 00 00

Szerkezetlakatos

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
B    A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
B    A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
A    A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai
B    Villamos berendezések biztonságtechnikája
A    Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
A    Egyéni és kollektív védelmi módok
A    Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
A    Elsősegélynyújtási ismeretek
C    Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Információforrások kezelése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése
5    Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata
4    Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Általános roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokat végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Géprajzi alapfogalmak
C    Síkmértani szerkesztések
D    Ábrázolási módok
A    Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B    Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű alkatrészekről
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Szabványok használata
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C    Mérési utasítások értelmezése
B    Mértékegységek ismerete
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok egyéb jellemzői
C    Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C    Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C    Szabványos ipari vasötvözetek
C    Szabványos könnyűfém ötvözetek
C    Szabványos színesfém ötvözetek
B    Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B    Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B    Szögek mérése és ellenőrzése
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C    Anyagvizsgálatok
B    Előrajzolás
C    Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C    Élkiképzés
B    Képlékenyalakítás
B    Hajlítás
B    Nyújtás
B    Egyengetés
B    Kézi és gépi forgácsolás
B    Gépi forgácsolás szerszámai
B    Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
C    Forgácsolási alapfogalmak
B    Esztergálás
B    Fúrás, furatmegmunkálás
C    Marás
C    Köszörülés
B    Minőségbiztosítási alapismeretek
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A    Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A    Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B    Hegesztési alapismeretek
B    Hegesztő berendezések és eszközök
B    Gázhegesztés és lángvágás
B    Ívhegesztés
C    Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítése
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
4    Gépipari mérőeszközök használata
5    Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
4    Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata
4    Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek használata
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Egyéb mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-11 Gépészeti kötési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános minőségű hegesztett kötéseket készít kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez
Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és fémszerkezeteken
Gyártási és szereléstechnológiai folyamatokat értelmez, alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, használata
B    Oldható és nemoldható kötések rajzjelei, ábrázolási módjai
B    Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok ábrázolása
B    Részletrajzok olvasása, értelmezése
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
B    Oldható kötések
B    Nemoldható kötések
A    A gázhegesztés biztonsága
A    Az ívhegesztés biztonsága
A    Sajtoló-ponthegesztés biztonsága
A    A hegesztés környezeti hatásai
A    A hegesztés folyamatának és befejezésének tűzvédelmi előírásai
B    Korrózióvédelem alkalmazása
B    Kötőelem táblázatok használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Gépészeti rajzok olvasása
4    Gépészeti részletrajzok olvasása, értelmezése
3    Hegesztési varratjelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Biztos kéztartás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6368-11 Magasban végzett lakatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait
Értelmezi a munkájához szükséges építészrajzokat, gépészeti rajzokat
Egyszerűbb vázlatokat készít a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek rögzítésének, helyének pontos meghatározására
A magasban végzett szerelési folyamatokat értelmez, végez
Magassági látványtervet értelmez, alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
A    Leesés elleni biztosítás előírásai
B    Munkavégzés szabályai
C    Építészrajzi alapfogalmak, egyszerűbb építészeti részletrajzok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5    Leesés elleni védelem eszközeinek használata
5    Egyéni védőeszközök használata
4    Munkavégzési információk kezelése
4    Emelési kézjelek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Tériszonymentesség
Mozgáskoordináció
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés, lényeglátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0237-11    Épületmechanikai szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapszintű általános anyagvizsgálatokat, beazonosításokat, elemzéseket végez
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait, szemrevételezéssel, próbával és a dokumentáció felhasználásával
Elvégzi és/vagy elvégezteti a speciális épületlakatos munkához szükséges anyagok minőség- és méretellenőrzését
Alakítja a speciális épületlakatos munkadarabokat kézi forgácsoló eljárásokkal
Alakítja a speciális épületlakatos munkadarabokat kézi kisgépes forgácsoló eljárásokkal
Képlékenyalakítást végez a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal
Összeilleszti, összeállítja a megmunkált speciális épületlakatos anyagrészeket, egységeket
Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, gépeket a helyszíni szereléshez
Szerelési folyamatokat értelmez
Elvégzi a szerelési műveleteket
Elvégzi az átadás előtti ellenőrzéseket, az észlelt hibákat megjelöli
Ellenőrzi az elvégzett munka eredményét, minőségét
Eltakarítja és szelektálja a hulladékokat, gondoskodik a munka egyéb melléktermékeinek kezeléséről
Karbantartási feladatokat lát el
Építési, szerelési naplót vezet, dokumentációt készít (digitálisan)
Részt vesz az átadás-átvételi dokumentációk készítésében, jegyzőkönyvet vezet és készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Szerelési folyamatok, rajzok, ábrák értelmezése
C    Anyagok jelöléseinek és a főbb anyagfajták tulajdonságainak értelmezése
C    Anyagok alkalmazása különféle területeken
A    Fémek tulajdonságai
B    Ötvözetek
C    Nemfémes, fémhelyettesítő anyagok
D    Anyagvizsgálati módszerek
C    Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok
B    Fém szál-, rúd-, cső és egyéb profil anyagok
B    Fém lemezanyagok
B    Fém kötőelemek
A    Nyílászárók fém alkatrészei
A    Egyéb lakatosipari fémtermékek
C    Vas és acél félkész termékek gyártása
C    Egyéb fém félkész termékek gyártása
A    Fémek kézi forgácsolása
A    Fémek képlékenyalakítása
B    Hegesztés
B    Forrasztás
A    Fémek hőkezelése
B    Korrózióvédelem
A    A fémmegmunkálás szerszámai, eszközei, mérőeszközei
A    A szerelés mérő és ellenőrző eszközei
A    Fémszerkezetek kialakítása oldható kötésekkel
B    Fémszerkezetek kialakítása nem oldható kötésekkel
A    Zárszerkezetek szerelése
A    Fémszerkezetek összeszerelése
B    Fémszerkezetek épületekbe való beépítése
A    Munkabiztonságtechnikai előírások
B    Műszaki mérés eszközei, módszerei
B    Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B    Szögek mérésének és ellenőrzésének eszközei
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B    Beállítási mérések, ellenőrzések
B    Előrajzolás
C    Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C    Forgácsoló szerszámok élkiképzése
B    Képlékenyalakítás műveletei
B    Hajlítás fajtái, eszközei
B    Nyújtás
B    Egyengetés
B    Kézi és kisgépes forgácsolás
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézigépek biztonsága
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A    Anyagmozgatás, kézi anyagszállítás munkabiztonsági szabályai
A    Az alkalmazásra kerülő emelőgépek, emelő-berendezések, emelőeszközök, üzembiztonsági szabályai
A    Az anyagok, szerkezetek munkahelyi tárolásának szabályai
B    Szabványhasználati ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Gépészeti részletrajz készítése
2    Építészeti részletrajzok olvasása, értelmezése
3    Jelképes ábrázolás értelmezése
5    Látványtervek alapszintű értelmezése
4    Elemi számolási készség
5    Digitális alapfogalmak értelmezése
4    Mennyiségérzék
5    Fémipari kéziszerszámok
5    Kézi fémforgácsoló szerszámok
4    Egyéb fémipari alakító gépek
4    Ív- és lánghegesztő berendezések, eszközök
4    Forrasztóeszközök, segédanyagok
4    Mérő és ellenőrző eszközök
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Döntésképesség
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Önállóság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0238-11 Épületlakatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkájához szükséges szakmai számításokat értelmez segédletek használatával
Szakmai tanácsokat értelmez és ad
Szakterületéhez tartozó piacon vizsgálódik
Utókalkulációt készít
Ajánlatot készít a megrendelőknek
Felveszi a megrendelést személyesen, kommunikációs eszközökön
Átadja a munkát a megrendelőknek
Munkája minőségéért felelősséget vállal (garancia)
Számlát állít ki
Kezeli a költségeket
Meghatározza és előkészíti a speciális épületlakatos munkához szükséges anyagmennyiséget
Elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához
Az épületeknél szereléshez, összetett szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési sorrendtervet, vázlatot készít
Gyártási, szerelési utasításokat értelmez
Korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készít, a korrózióra hajlamos épületlakatos fémszerkezeteken
Helyszínre szállítja, szállíttatja a munkadarabo(ka)t, szerszámokat, munka- és védőeszközöket
Elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat
Visszaszállítja a fel nem használt anyagokat, munka- és védőeszközöket
Zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserél, szerel, ellenőriz
Nyílászáró alkatrészeket, szereléseket végez és elhelyez az épületeken
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Egyszerű ábrázolási módok
C    Munkahelyi műszaki rajzok olvasása, értelmezése, vázlatrajzok készítése
A    Látványtervek értelmezése
A    Digitális alapfogalmak
B    Mértékegységek
C    Általános fizikai jellemzők ismerete
C    Egyszerűbb szilárdsági számítások értelmezése
C    Anyagok fajtái, főbb tulajdonságai
C    Anyagok alkalmazása különféle területeken
C    Nemfémes, fémhelyettesítő anyagok
B    Korrózió és felületvédelem
B    Fém szálanyagok (katalógus)
B    Fém lemezanyagok (katalógus)
B    Fém kötőelemek (katalógus)
A    Nyílászárók fém alkatrészei
A    Egyéb lakatosipari fémtermékek
C    Egyéb fém félkész-termékek
A    Fémek kézi és kisgépi forgácsolása
B    Korrózió és felületvédelem
A    A fémmegmunkálás szerszámai, eszközei, mérő és ellenőrző eszközei
A    Fémszerkezetek kialakítása oldható kötésekkel
B    Fémszerkezetek kialakítása nemoldhatatló kötésekkel
A    Zárszerkezetek, szerelvények szerelése
B    Fémszerkezetek épületbe beépítése
C    A kommunikáció alapfogalmai
B    Beszédtechnika
C    Testbeszéd kézjelekkel
B    Általános viselkedéskultúra
B    A munkavállaló külső megjelenése
A    Az ügyfélkapcsolat jellemzői
B    Vállalkozási formák
B    Gazdasági alapfogalmak
B    A vállalkozások létesítésének és megszüntetésének hatályos szabályai, eljárásai
B    A vállalkozások működtetésének hatályos, általános szabályai
B    A vállalkozás adminisztrációja, dokumentumai
A    Jogi alapfogalmak
B    A pénzkezelés szabályai és eljárástechnikája
B    Adóügyi szabályok
B    Munka és munkaerő-piac kutatása, felmérése
A    A munkavállalás jogi lehetőségei
B    A munkavállaláskor figyelembe veendő főbb szempontok
A    Munkabiztonsági előírások
A    Eljárás baleset, tűz esetén
C    A munkaadó, a munkavállaló kapcsolatrendszere
B    A környezetvédelemmel kapcsolatos előírások
B    A munkaadó és munkavállaló közötti érdekellentétek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Elektronikus információ és kommunikáció
4    Digitális alapfogalmak
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás, elektronikus írás
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Gépészeti műhelyrajz olvasása, értelmezése
3    Gépészeti vázlatrajz készítése
2    Építészeti látványtervek, részletrajzok olvasása, értelmezése
3    Jelképes ábrázolás értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
5    Fémipari kéziszerszámok
5    Kézi fémforgácsoló szerszámok
4    Mérő és ellenőrző eszközök
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kommunikációs készség
Konszenzuskészség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Megoldóképesség

A 31 582 10 1000 00 00 azonosító számú, Épületlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-11

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

6361-11

Gépészeti alapozó feladatok

0220-11

Gépészeti kötési feladatok

6368-11

Magasban végzett lakatos feladatok

0237-11

Épületmechanikai szerelő feladatok

0238-11

Épületlakatos feladatok

A 31 582 10 0100 31 01 azonosító számú, Épületmechanikai szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-11

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

6361-11

Gépészeti alapozó feladatok

0220-11

Gépészeti kötési feladatok

6368-11

Magasban végzett lakatos feladatok

0237-11

Épületmechanikai szerelő feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-11    Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    10 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett alkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-11    Gépészeti kötési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Oldható és nemoldható kötések készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    70%
2. feladat    30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6368-11    Magasban végzett lakatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0237-11    Épületmechanikai szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületlakatos szerkezet készítése, beszerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0238-06    Épületlakatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    110 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozói alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Épületlakatos gyakorlati feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    20%
3. feladat 50%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 10 1000 00 00 azonosító számú, Épületlakatos megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    5
2. vizsgarész:    25
3. vizsgarész:    10
4. vizsgarész:    5
5. vizsgarész:    25
6. vizsgarész:    30
A 31 582 10 0100 31 01 azonosító számú, Épületmechanikai szerelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    5
2. vizsgarész:    25
3. vizsgarész:    10
4. vizsgarész:    5
5. vizsgarész:    55
A 31 582 10 1000 00 00 azonosító számú, Épületlakatos megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 582 10 0100 31 01 azonosító számú, Épületmechanikai szerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik:
6. vizsgarész:    100
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Az a vizsgázó, aki a 0220-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 0220-11 számú követelménymodul teljesítése alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
VI.
ESZKÖZ - ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Épületlakatos

Épületmechanikai
szerelő

Kéziszerszámok

X

X

Kisgépek

X

X

Mérőeszközök, ellenőrzőeszközök

X

X

Hegesztés eszközei

X

X

Forrasztás eszközei

X

X

Számítógép

X

X

Hajlítógép

X

 

Hengerítőgép

X

 

Szerszámgépek

X

 

Lemezolló

X

 

Állványok

X

X

Bak

X

X

Rögzítő elemek

X

X

Emelőgépek, emelő-berendezések, emelőeszközök

X

X

Munkavédelmi eszközök

X

X

Egyéni védőeszközök

X

X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra, 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
4. Az R. 2. számú mellékletében a Fegyverműszerész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő rendelkezések lépnek:
FEGYVERMŰSZERÉSZ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    31 863 01 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Fegyverműszerész
3.    Szakképesítések köre:    

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Azonosítószám:

31 863 01 0001 33 01

Megnevezés:

Vadászpuska műves

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    7442
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Fegyverműszerész

2

2000

Vadászpuska műves

-

400

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Fegyverműszerész
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40    %
3.    Gyakorlat aránya:    60    %
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    -
Időtartama (évben vagy félévben):    -
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    -
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Vadászpuska műves
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    31 863 01 0000 00 00 Fegyverműszerész
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40    %
3.    Gyakorlat aránya:    60    %
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

7442

Finommechanikai műszerész

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Előkészíti a dokumentációt
Biztosítja a karbantartáshoz, javításhoz és alkatrész után gyártásához szükséges anyagokat
Előkészíti a munkakörnyezetet
Megtervezi, megszervezi a munkavégzését
Kézi és gépi anyagmegmunkálást végez
Alkatrész- és termék ellenőrzést végez
Munkavédelmi-, környezetvédelmi- és tűzvédelmi feladatokat lát el
Elvégzi az adminisztrációt
Elvégzi a fegyverek állapotfelmérését
Elvégzi a fegyverek és a munkaeszközök karbantartását
Elvégzi a fegyver és tartozékainak javítását
Hatástalanítja a forgalomból kivont fegyvert
Távcsőszereléket készít
Fegyverlámpát szerel
Szíjkengyelt felszerel
Tusatalpat szerel, illeszt
Új fegyverágyazást készít kézi és gépi munkával
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 725 03 0000 00 00

Optikai műszerész

31 521 07 1000 00 00

Finommechanikai műszerész

31 521 06 0000 00 00

Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító

31 521 15 0000 00 00

Késes, köszörűs, kulcsmásoló

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
B    A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
B    A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
A    A gépek,berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai
B    Villamos berendezések biztonságtechnikája
A    Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
A    Egyéni és kollektív védelmi módok
A    Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
A    Elsősegélynyújtási ismeretek
C    Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Információforrások kezelése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése
5    Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata
4    Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-11    Általános gépészeti technológiai feladatok (alapozó)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Általános roncsolásos és roncsolás mentes anyagvizsgálatokat végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Géprajzi alapfogalmak
C    Síkmértani szerkesztések
D    Ábrázolási módok
A    Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B    Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű alkatrészekről
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Szabványok használata
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C    Mérési utasítások értelmezése
B    Mértékegységek ismerete
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok egyéb jellemzői
C    Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C    Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C    Szabványos ipari vasötvözetek
C    Szabványos könnyűfém ötvözetek
C    Szabványos színesfém ötvözetek
B    Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B    Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B    Szögek mérése és ellenőrzése
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C    Anyagvizsgálatok
B    Előrajzolás
C    Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C    Élkiképzés
B    Képlékenyalakítás
B    Hajlítás
B    Nyújtás
B    Egyengetés
B    Kézi és gépi forgácsolás
B    Gépi forgácsolás szerszámai
B    Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
C    Forgácsolási alapfogalmak
B    Esztergálás
B    Fúrás, furatmegmunkálás
C    Marás
C    Köszörülés
B    Minőségbiztosítási alapismeretek
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A    Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A    Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B    Hegesztési alapismeretek
B    Hegesztő berendezések és eszközök
B    Gázhegesztés és lángvágás
B    Ívhegesztés
C    Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítése
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
4    Gépipari mérőeszközök használata
5    Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
4    Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata
4    Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek használata
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Egyéb mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0318-06    Finommechanikai kötések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél finommechanikai oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható finommechanikai kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Ábrázolási módok
B    Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Oldható kötések
C    Nemoldható kötések
A    Gázhegesztés biztonsága
A    Ívhegesztés biztonsága
A    Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A    Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A    Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A    Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
B    Korrózióvédelem
A    Szabványok használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Információforrások kezelése
1    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Hegesztési varratjelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Személyes kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3670-11 Lőfegyverek javításának alapjai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felhasználja a lőfegyverek fejlődéstörténetét
Meghatározza a lőfegyverek korjellemzőit
Meghatározza a lőfegyverek rendszertani sajátosságait
Elhelyezi a lőfegyvert a fegyverek rendszerében
Felismeri a lőfegyverek alkatrészeit
Vizsgálja a lőfegyverek felépítését, a részek feladatát, kapcsolódását, működését
Megállapítja a részek, részegységek, fődarabok kialakításának, működésének hibáit
Meghatározza a lőfegyverek típussajátosságait
Felismeri a lőszerfajtákat
Megállapítja a lőszerek kialakítás- és működésbeli típussajátosságait
Kiválasztja a fegyverhez alkalmazható lőszert
Alkalmazza a ballisztikai ismereteit
Alkalmazza az optikai alapismereteit
Felismeri a lőfegyverek tartozékait
Meghatározza a lőfegyverek tartozékainak karbantartási és javítási feladatait
Betartja és betartatja a fegyverjavítás jogszabályi előírásait
Vezeti a fegyverjavítás dokumentumait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Technikatörténet
C    Lőfegyverek fejlődéstana
C    Lőfegyverek rendszertana, szerkezettana
A    Lőfegyverek felépítése, működése, típussajátosságai, fegyveranyagismeret
B    Lőszerismeret
C    Ballisztikai ismeretek
C    Fénytani alapismeretek
B    Optikai alapismeretek
A    Távcsövek kialakítása, felépítése
A    Lőfegyverek tartozékai
C    Jogszabályismeret (fegyvertárolás és fegyverjavítás területe)
B    A fegyverjavítás dokumentumai
C    Lőterek dokumentumai
A    A fegyverjavítás biztonságtana
A    A fegyverjavítás környezetvédelme
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai szöveg hallás utáni megértése, alkalmazása
4    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki paraméterek és jellemzők értelmezése
3    Műszaki táblázatok, diagramok kezelése
3    Fénytani ismeretek alkalmazása
3    Optikai elemekből távcső felépítése
5    Fegyveranyagismeret alkalmazása
4    Műszaki és javítási dokumentumok alkalmazása
3    A munkaterületet érintő jogszabályok alkalmazása
4    Dokumentumok kitöltése
4    Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3671-11 Lőfegyverek javítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi/leadja a fegyvereket a raktárból/raktárba, ügyféltől/ügyfélnek
Ellenőrzi a fegyverek töltetlenségét, működését, a használó által jelzett hibát
Ellenőrzi az átvett/ kiadott fegyverek típusát, gyártási számát
Előkészíti a munkaterületét a munkavégzéshez
Megtervezi az ellenőrzés, a szét- és összeszerelés, valamint a javítás folyamatát
Előkészíti az aktuális feladathoz szükséges szerszámokat, eszközöket, segédeszközöket és készülékeket
A technológiai utasítás szerint szét- és összeszereli a fegyvert és annak tartozékait
A technológiai utasítás szerint karbantartja a fegyvert és annak tartozékait
A technológiai utasítás szerint javítja a fegyvert és annak tartozékait
A technológiai utasítás szerint hatástalanítja a fegyvert
Ellenőrzést, minősítést végez
Kézi és gépi fémmegmunkálást végez
Egyeztet a kapcsolódó munkafolyamatot végzőkkel
Megtervezi a hatástalanítás munkafolyamatát
Elvégzi a munkafeladatokhoz tartozó adminisztrációs tevékenységet
Munkája során betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Gyártási utasítások értelmezése
B    Gépkönyv, kezelési-, szerelési-, karbantartási utasítás, szabványok, táblázatok használata
B    Mértékegységek használata
C    Ipari anyagok fizikai tulajdonságai, alkalmazhatósága
B    Segédanyagok, kenőanyagok
B    Korrózió és korrózió elleni védelem (fémes és nem fémes anyagok felületvédelme)
B    Mérési eredmények értékelése
C    Kézi forgácsolás
B    Gépi forgácsolás
B    Forgácsolási eljárás megválasztása, alkalmazása
D    A képlékenyalakítás alkalmazása
C    Dokumentumok fajtái, felépítése, kitöltése
B    Fegyvereken alkalmazott jelek, jelzések ismerete és alkalmazása
C    Kötések megválasztása, eszközei, létesítése és oldása
C    Szerszámok, kisgépek, segédberendezések, mérőeszközök alkalmazása
B    Szét- és összeszerelés, karbantartás, hibafelvételezés, javítás végrehajtása
C    A hatástalanítás technológiája, eszközei, végrehajtása, ellenőrzése
B    Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Szakmai szöveg alkalmazása
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítés
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
5    Mérő és ellenőrző eszközök alkalmazása
5    Szerszámok, gépek használata
4    Hibafelvételezés szemrevételezéssel
4    Hibafelvételezés mérő- és ellenőrzőeszközökkel
4    Minősítés
4    Az elvégzett munka dokumentálása
4    Javítási útmutató alkalmazása
4    Kötések bontása és létesítése
4    Szerszám- és munkadarab-befogó készülékek
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Pontosság
Türelem
Stabil kéztartás
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0335-06    Vadászpuska műves feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megtervezi a szereléket
Legyártja a megtervezett alkatrészt
Elvégzi az alkatrész hőkezelését és felületkezelését
Elvégzi a fegyveren a kellő átalakításokat
Beépíti az alkatrészt
Ellenőrzi a beépített alkatrészt
Felszereli a távcsövet
Beállítja az optikát a fegyveren
Hidegbelövéssel ellenőriz
Lőtéren éles belövést végez
Megtervezi az alkatrészt
Legyártja a megtervezett alkatrészt
Elvégzi az alkatrész hőkezelését és felületkezelését
Elvégzi a fegyveren a kellő átalakításokat
Beépíti az alkatrészt
Ellenőrzi a beépített alkatrészt
Felszereli a lámpát
Ellenőrzi a működést
Megtervezi az alkatrészt
Legyártja a megtervezett alkatrészt
Elvégzi az alkatrész hőkezelését és felületkezelését
Beépíti az alkatrészt
Ellenőrzi a beépített alkatrészt
Megtisztítja a felületet (mechanikai, kémiai)
Kezeli a felületet (zsírtalanítás, melegbarnítás)
Pozícionálja és rögzíti az alkatrészeket
Elvégzi a forrasztást
Elvégzi a forrasztási utómunkákat
Elvégzi az összeszerelést
Lebontja az ágyazásokat
Fafelületet előkészít, felületkezel
Kijavítja a kisebb hibákat
Méretmeghatározást végez
Kiválasztja, előkészíti a faanyagot
Kialakítja a bázisfelületet
Kialakítja forgácsolással a végleges alakot
Felületkezeléseket végez
Az ágyazást készre illeszti, felszereli
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Géprajzi alapfogalmak
C    Síkmértani szerkesztések
D    Ábrázolási módok
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Szabványok használata
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata
A    Lőtérszabályok, szabályzatok ismerete
C    Mérési utasítás
B    Mértékegységek
B    Típusismeret
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok egyéb jellemzői
C    Ipari vasötvözetek és tulajdonságai
C    Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságai
C    Színesfém ötvözetek és tulajdonságai
C    Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C    Szabványos ipari vasötvözetek
C    Szabványos könnyűfém ötvözetek
C    Szabványos színesfém ötvözetek
B    Faanyagok jellemzői, kiválasztásuk
B    Segédanyagok, kenőanyagok
D    Fémek rácsszerkezete
D    A kristályosodás folyamata
B    Fémek tulajdonságai
C    Ötvözetek
B    Fémek alkalmazhatósága
B    Korrózió és korrózióvédelem
C    Szilárdságnövelő hőkezelések
C    Szívósságnövelő hőkezelések
C    Keménységnövelő hőkezelések
C    Hőkezelési technológia megválasztása
C    A hőkezelés eszközei
B    A hőkezelés gyakorlata
B    Műszaki mérés eszközismeret
B    Fémek alkalmazhatósága
B    Korrózió és korrózióvédelem
C    Roncsolásmentes vizsgálatok
C    Roncsolásos vizsgálatok
C    Vizsgálatok technológiája
C    Vizsgálatok gyakorlata
B    Gépipari hosszmérések
D    A forgács keletkezése
C    Forgácsolószerszámok
C    Kézi forgácsolás
B    Gépi forgácsolás
B    Forgácsolási eljárás megválasztása
B    Faanyagok megmunkálása
D    A hegesztés alapjai
C    Ívhegesztés
C    Gázhegesztés
B    Hegesztési technológia megválasztása
C    Forrasztás
D    A képlékeny alakítás elve
C    A képlékeny alakítás technológiája
D    A képlékeny alakítás eszközei
B    Faanyagok díszítése
B    Faanyagok felületkezelése
C    Dokumentumok fajtái
C    Dokumentumok felépítése
C    Dokumentumok tartalma
C    A dokumentumok kiadója, érvényessége, hitelessége
C    Típusazonosító jelzések
B    Gyártási azonosítók
B    Egyéb jelek, jelzések
B    Jelek, jelzések nemzetközi beazonosítása
B    Kísérőokmányok
C    Az elvégzett munka dokumentálása
C    Kötések
C    Szerszámok, kisgépek
D    Alkatrészek tisztítása
D    Kenés, felületkezelés
B    Környezetvédelmi szabályok
D    Alkatrészek tisztítása
A    Hegesztés biztonsági előírásai
B    Korrózióvédelem
A    Szabványok használata
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítés
4    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Tér-érzékelés
5    Hosszmérő és ellenőrző eszközök
4    Gépi forgácsoló szerszámok és gépek használata
4    Kézi fa- és fémforgácsoló szerszámok használata
5    Szerelési szerszámok használata
4    Az elvégzett munka dokumentálása
4    Kötések bontása és létesítése
4    Szerszámok, kisgépek alkalmazása
4    Szerszám és munkadarab befogó készülékek
3    Mérőműszerek használata
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4    Bemérés, bemérési dokumentáció készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Precizitás
Türelem
Stabil kéztartás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Fogalmazó készség
Irányíthatóság
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Figyelem összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés

A 31 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0110-11

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0111-11

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0318-06

Finommechanikai kötések

3670-11

Lőfegyverek javításának alapjai

3671-11

Lőfegyverek javítása

A 31 863 01 0001 33 01 azonosító számú, Vadászpuska műves megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0335-06

Vadászpuska műves feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-11    Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    10 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-11    Általános gépészeti technológiai feladatok I. (alapozó)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett alkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0318-06    Finommechanikai kötések
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Oldható és nemoldható kötések készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    70%
2. feladat    30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3670-11    Lőfegyverek javításának alapjai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lőfegyverek rendszertana, szerkezettana. A fegyverjavítás jogszabályai és dokumentumai. Ballisztikai és optikai ismeretek. Lőszer anyagismeret.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lőfegyverek felépítése, működése, típussajátosságai és tartozékai.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3671-11    Lőfegyverek javítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lőfegyverek karbantartása, hibafelvételezése, alkatrészcserés javítása, javítás utáni ellenőrzése, a javítás dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0335-06    Vadászpuska műves feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkatrész tervezése, szabadkézi vázlatkészítés, munkatervezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Alkatrészgyártás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    300 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Optikabeállítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Vadászpuska műves tevékenységek és technológiai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    20
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    20
4. vizsgarész:    20
5. vizsgarész:    30
A 31 863 01 0001 33 01 azonosító számú, Vadászpuska műves megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében
6. vizsgarész:    100
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Fegyverműszerész

Vadászpuska műves

Mérőműszerek

X

X

Idomszerek

X

X

Kézi fémforgácsoló-szerszámok

X

X

Gépi fémforgácsoló-berendezések

X

X

Kézi szerszámok

X

X

Kisgépek

X

X

Forrasztó eszközök

X

X

Hegesztő (ív-, láng) berendezés

X

Meleg-barnító berendezés

X

X

Hatástalanított fegyverek

X

X

Fegyver makettek

X

X

Fegyver fődarabok és alkatrészek

X

X

Éles marok-, golyós- és sörétes fegyver

X

X

Kézi famegmunkáló-szerszámok

X

X

Famegmunkáló gépek

 

X

Számítógép

X

X

Munkavédelmi eszközök

X

X

VII. EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra.
5. Az R. 2. számú mellékletében a Gépi forgácsoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő rendelkezések lépnek:
GÉPI FORGÁCSOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    31 521 09 1000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Gépi forgácsoló
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

Azonosítószám:

31 521 09 0001 31 01

 

 

Megnevezés:

Esztergályos

 

 

Azonosítószám:

31 521 09 0001 31 02

 

 

Megnevezés:

Köszörűs

 

 

Azonosítószám:

31 521 09 0001 31 03

 

 

Megnevezés:

Marós

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    7423
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Gépi forgácsoló

2

2300

Esztergályos

1

1000

Marós

1

1000

Köszörűs

1

1000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Gépi forgácsoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükséges
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    szervezhető
Ha szervezhető, mikor:    a képzési idő felét követően
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSÉS MEGNEVEZÉSE:    Esztergályos
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló vagy
31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés megléte
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükséges
2.    Elmélet aránya:    20%
3.    Gyakorlat aránya:    80%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Köszörűs
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló vagy
31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés megléte
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükséges
2.    Elmélet aránya:    20%
3.    Gyakorlat aránya:    80%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Marós
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló vagy
31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés megléte
Előírt gyakorlat:    -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények:        nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükséges
2.    Elmélet aránya:    20%
3.    Gyakorlat aránya:    80%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

7423

Forgácsoló

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket
Kiválasztja és rögzíti a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket
Egyszerű forgácsolt alkatrészeket esztergál
Egyszerű forgácsolt alkatrészeket mar
Egyszerű forgácsolt alkatrészeket köszörül, finomfelületi megmunkálásokat végez
Egyszerű forgácsolt alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken
Fúrási munkát, szerszámélezést végez
Geometriai méréseket, vizsgálatokat végez
Anyagvizsgálatokat végez
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: szabványok, műszaki táblázatok, tűrés- és illesztés táblázatok
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

33 521 08 1000 00 00

Szerszámkészítő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
B    A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
B    A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
A    A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai
B    Villamos berendezések biztonságtechnikája
A    Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
A    Egyéni és kollektív védelmi módok
A    Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
A    Elsősegélynyújtási ismeretek
C    Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Információforrások kezelése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése
5    Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata
4    Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Általános roncsolásos és roncsolás mentes anyagvizsgálatokat végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Géprajzi alapfogalmak
C    Síkmértani szerkesztések
D    Ábrázolási módok
A    Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B    Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű alkatrészekről
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Szabványok használata
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C    Mérési utasítások értelmezése
B    Mértékegységek ismerete
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok egyéb jellemzői
C    Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C    Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C    Szabványos ipari vasötvözetek
C    Szabványos könnyűfém ötvözetek
C    Szabványos színesfém ötvözetek
B    Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B    Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B    Szögek mérése és ellenőrzése
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C    Anyagvizsgálatok
B    Előrajzolás
C    Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C    Élkiképzés
B    Képlékenyalakítás
B    Hajlítás
B    Nyújtás
B    Egyengetés
B    Kézi és gépi forgácsolás
B    Gépi forgácsolás szerszámai
B    Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
C    Forgácsolási alapfogalmak
B    Esztergálás
B    Fúrás, furatmegmunkálás
C    Marás
C    Köszörülés
B    Minőségbiztosítási alapismeretek
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A    Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A    Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B    Hegesztési alapismeretek
B    Hegesztő berendezések és eszközök
B    Gázhegesztés és lángvágás
B    Ívhegesztés
C    Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítése
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
4    Gépipari mérőeszközök használata
5    Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
4    Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata
4    Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek használata
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Egyéb mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6344-11 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil: