• Tartalom

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az 1. és 7. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1–6. §2

2. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7–9. §3

10. § Az Ekr.

1.4

2. 12. § (1) bekezdésében a „200 millió forintot” szövegrész helyébe „300 millió forintot”

szöveg lép.

3. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

23. §6

5. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1)8

(2) Az Eszkr.

1. 19. § (1) bekezdésében a „200 millió forintot” szövegrész helyébe a „300 millió forintot”,

2.

szöveg lép.

40. §9

6. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

8. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. §12

9. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba, valamint ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 10. § 2. pontja, valamint a 39. § (2) bekezdés 1. pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez14

2. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez15

3. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez16

4. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez17

5. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez18

6. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez19

7. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez20

8. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez21

9. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez22

10. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez23

11. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez24

1

A rendelet az 52. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7.–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11.–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 24.–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 41.–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 43.-46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 48–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére