• Tartalom

346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.12.30.

A Kormány az elektronikus közszolgáltatásokról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a következő 39. §-sal egészül ki:

39. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített ügyfélkapuhoz tartozó jelszó megújítás hiányában – a 9. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2012. évben, az ügyfélkapu regisztráció időpontjával megegyező hónap azonos napján jár le.”

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2011. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére